Zpřísnění trestů za vraždu

My, níže podepsaní, si jsme vědomi, že vražda je nenapravitelný a zavrženíhodný čin, který je třeba spravedlivě trestat. Vrah po propuštění může zavraždit každého z nás a tudíž je třeba společnost před vrahy chránit. Rovněž, čím vyšší budou tresty, tím budou více odstrašující.

Současné tresty 10 až 18 let za vraždu v afektu, 12 až 20 let za úkladnou vraždu a 15 až 20 let nebo výjimečný trest za vraždu dítěte mladšího patnácti let, extrémně trýznivou vraždu, dvou nebo více lidí, těhotné ženy, úřední osoby, svědkovi, pro peníze nebo rasistické vraždy, jsou příliš nízké a to ještě musí soudní znalec říci, že možnost nápravy neexistuje nebo je velmi stížená. Lidský život je jedna z nejvyšších hodnot, již je třeba důsledně a přísně chránit, což současné zákony nedělají.

Jsou mnohé případy vrahů, kteří by v době spáchání vraždy byli ve vězení, poku by platili trestní sazby z mé petice (Daniel B., Petr Mokriš, František Zahradník, Jack Unterweger)

Proto navrhujeme níže uvedené trestní sazby za tento nejhorší z civilních trestných činů a nebo trestní sazby vyšší. 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na dvacet až padesát let nebo na doživotí

(2) Odnětím svobody na doživotí bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1

a) na osobě mladší osmnácti let

b) na těhotné ženě

c) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

d) na vlastním dítěti

e) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona

g) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

h) na policistovi během vysvobozování rukojmích nebo chránění života nebo zdraví jiného

ch) se sexuálním nebo rituálním motivem

i) kvůli domnělému nebo skutečnému původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání

j) opětovně

(3) Za trestný čin vraždy je trestně odpovědná osoba starší deseti let. 

 

Výjimečné případy, kdy je vražda následkem závažného zločinu oběti, by byly stanoveny v obecná části trestního zákoníku a horní i dolní trestní sazba by byla nižší

 

Dne 1.11. 2018 jsem text petice drobně pozměnil, sazby jsem nechal stejné, jen jsem některé body pro přehlednost sloučil do jednoho a přidal jsem bod F.


Jiří Čech    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jiří Čech, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...