Petice za omezení hluku v Zubří (střelba, motokros, reklamy v rozhlase)

Vážení sousedé.

Na den 23.11.2023 od 14.00 hod je plánováno zasedání zastupitelstva města Zubří. Dle dřívějšího návrhu by na tomto zasedání mělo zastupitelstvo projednávat podnět týkající se nadměrného komerčního hlášení městského rozhlasu. Téměř každý den jsou vysílány nabídky různých soukromých prodejců a je předčítán jejich sortiment a ceny. Tuto inzertní službu poskytuje město Zubří soukromým subjektům zcela zdarma údajně na přání obyvatel. Pokud Vás toto hlášení naopak obtěžuje, prosím připojte se k této petici.

Při předběžném projednání výše uvedené věci konstatovali zástupci města, že dosud nemají žádný podnět stran obtěžování hlukem. Přitom ale zmínili, že i některým z nich vadí hluk střelby ze střelnice a hluk terénních motorek z motokrosu. Pokud i Vám tento hluk také vadí, prosím rovněž se připojte k této petici.

V pravé části tohoto formuláře je sloupec s názvem „Podepsat tuto petici“. Vyplňte jej prosím dle svého uvážení (většina údajů je nepovinná). Povinné jsou pouze 3 otázky, týkající se zdrojů nežádoucího hluku (Střelnice, Motokros, Rozhlas).

Vaše odpovědi v petici budou sloužit k tomu, aby na jednání zastupitelstva dne 24.11.2023 byl podnět opřen o hlasy většího počtu občanů a zastupitelé měli důvod hledat řešení pro snížení obtěžujícího hluku. Uvítám, pokud se kromě podpisu petice tohoto jednání také zúčastníte. Zasedání je veřejné.

Vyhlašovatel petice: Ivan Měrka, Zubří č. 1290


Ing. Ivanu Měrkovi    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Ivanu Měrkovi svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...