Zkrácení schvalovacího řízení -péče o nemohoucí rodiče

Žádáme příslušné orgány o pružnější schvalování příspěvků na péči o blízkou osobu a poskytování kompenzačních pomůcek.

Ministerstvu sociálních věcí

Odboru posudkové služby

Poskalská 19       Praha 2    120 00

Běžná praxe řízení je v sočasné době několikaměsíční záležitostí.Pokud pečujeme o svého nemocného,který je díky své nemoci či tělesnému postižení,plně závislý na naši 24 hodinovou péči, je nutné,aby pečující zanechal své výdělečné činnosti.Tím se logicky propadne za 4-6 měsíců doby trvání řízení o přiznání příspěvku na péči, do finanční nouze,mnohdy na úroveň chudoby. 

V mnoha případech se stane,že od doby sociálního zkoumání stavu a dovedností nemocných se stav pacienta rapidně zhorší,tedy se mění i stupeň závislosti.Je-li např.přiznán stupeň 2.za pár měsíců už je situace úplně jiná,kdy by nemocnému náležel stupeň 3 nebo 4.Dochází tak k dalším prodlevám,kdy tuto skutečnost pečující oznámí v odvolání příslušným orgánům a schvalovací řízení se protáhne o další měsíce.

Tyto situace jsou velice náročné, mnohdy znamenají i devastaci zdravotního stavu pečujícího.

Stejná situace je i při žádostech o kompenzační pomůcky.Např. polohovací lůžko,kdy nemocný trpí na obyčejné posteli,opomenu-li nemalou dřinu pečujícího při manipulaci s bezmocným.

Jako poslední připomínka,je ta nejtragičtější.Nemocný člověk ač celý svůj život poctivě pracoval,poctivě přispíval do státní pokladny zdravotního pojištění už se v mnoha případech nedočká zasloužené pomoci od státu.Během zdlouhavého schvalování ZEMŘE.

Vážíme si již neproduktivních,nemocných starých lidí ????

 

domaci-hospicova-pece.jpg

 


Dagmar Šnajdrvindová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Dagmar Šnajdrvindová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...