Zákaz kultu Islámu

Dnes je už každému jasné, co je cílem invaze Islámu do Evropy. Nakonec muslimové se s tím nikterak netají. Ani ti, které máme v republice. Zatím je jich málo ale jsme svědky co se děje v ostatních státech Evropy, když jejich počet dosáhne zhruba pěti procent. Zbavit se kulturního ohrožení celé společnosti státu je už prakticky nemožné ve Francii, Anglii, Dánsku, Belgii, Nizozemsku a dalších státech bez občanské války. Není výběru, buď přijmout islamizaci nebo podlehnout občanské válce. Počet muslimů v Evropě, které trvalo 300 let se jich zbavit, je dnes díky multikulturní idiotické politice kolem 60 milionů. Přijímání imigrantů se jistě republika nevyhne. Naše republika tomu může čelit jediným způsobem. Naprostý zákaz Islámu, který je v podstatě kultem, který se kryje náboženstvím. Je takový krok vlády legální? Naše Ústava a zákony naprosto oddělují církev od státu. Islám toto neuznává a naopak vedení státu je církvi, pokud se dá učení Mohameda tak nazvat, naprosto podřízeno. Islám je tedy skutečně svým cílem protistátní. Jak se vyjadřuje korán? Ocitne li se muslim v zemi, kde mu není dovoleno Islám vyznávat, má odejít do země, kde mu to umožňují.  Je to tedy jediná cesta jak republiku zachránit, než bude pozdě. Naprostý zákaz, stejný jak propagace nacismu, včetně zrušení mešit a jejich změna na veřejné budovy a zákaz zahalování tváře. To platí i pro demonstrace. Podobný zákon vydala Angola. Japonsko muslimovi neudělí ani turistické vizum. Neexistuje stát na světě, kde by muslimská komunita tolerovala křesťany. Kostely se nesmí stavět ani v jedné z 57 muslimských zemí. Proč se u nás mešity vůbec vyskytují?

Věřím, že pokud národ má alespoň trochu české hrdosti a pod petici se podepíše beze strachu být označen za islamofobilní, pak vláda bude přinucena zákon vydat, nebo být vyhnána z jejich pohodlných a věčných křesel parlamentu. Jiná cesta neexistuje. Soužití s muslimy je sprostá a lživá utopie, kterou šíří hlavně oni sami za pomoci některých idiotických politiků, profesorů a médií.


Jaroslav Mílek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jaroslav Mílek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...