Záchrana domu v Jungmannově ulici č.p. 61/I v Chlumci n. C.

Vážený pan starosta Ing. Miroslav Uchytil
radní a zastupitelé Města Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64
Chlumec nad Cidlinou I
503 51  

V Chlumci nad Cidlinou dne 12. 8. 2016  

Záchrana domu v Jungmannově ulici č. p. 61/I v Chlumci nad Cidlinou (bývala galanterie nebo také Sandra – Klicperovo náměstí)

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petici sestavil: Bc. Martina Kolinská, Vrchlického 506, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  

Vážený pane starosto, vážení radní a zastupitelé města,

jak bylo avizováno v Chlumeckých listech dům č. p. 61/I (bývalá galanterie nebo také Sandra) má ustoupit nové výstavbě, respektive bude téměř celý zbořen, a následně zde bude postaveno nové funkční centrum občanské vybavenosti - knihovna, výtvarné třídy ZUŠ a infocentrum. Proti nápadu zřídit takové centrum nic nenamítáme, ale pouze za určitých podmínek. My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zbouráním téměř celého historického objektu z 18. století č. p. 61/I, který sice není kulturní památkou, ale nachází se na území ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých památek v historickém jádru města Chlumec nad Cidlinou, které bylo prohlášeno v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dne 7. 3. 1996. Požadujeme, aby projekt, kterým bude realizována následná přístavba či rekonstrukce plně respektoval a zachoval původní hmotu objektu a jeho historickou a architektonickou hodnotu. Jedná se o jediný dochovaný podsklepený dům z doby pozdního baroka na náměstí. Dva zděné objekty jsou propojeny zajímavou dřevěnou pavlačovou části. Tento dřevěný prvek se na žádném jiném domě v Chlumci nad Cidlinou nevyskytuje. Nesouhlasíme s tím, aby byl dům nenávratně zničen, či aby jeho realizace proběhla podle stávajícího návrhu Ing. Kubíka, který jeho hmotu respektuje jenom zčásti, jinak se jedná o ryze moderní stavbu. Žádáme Vás, abyste přehodnotili svoje stanovisko a došli k závěru, že i Město Chlumec nad Cidlinou má zájem uchovat objekt s historickou tradicí, prodloužit jeho život a zapojit ho do současného života. Jeho zachování a oprava při respektování všech historických a kulturních nejsou v rozporu s tímto cílem, ale naopak umožní vznik díla kvalitnějšího, obsahujícího i kulturní paměť města.

Vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby byl objekt zachován a citlivě opraven, což potvrzujeme níže svým podpisem.

 

Protože petice on-line by v soualdu s petičním zákonem měla být ověřena zaručeným elektronickým podpisem., aby měla právní váhu, žádáme Vás spíše o podepsání petičních archů - fyzicky. Více informací na dum61@seznam.cz. Děkujeme za pochopení.

 


Martina Kolinská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martina Kolinská , aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...