Petice za záchranu Poděbradských novin

Bez_názvu18.png

Žádáme Zastupitelstvo města Poděbrady, aby projednalo tuto petici a vyzvalo Radu města Poděbrady k přehodnocení jejího usnesení, kterým bez odborných stanovisek komisí, bez zahájení širší veřejné diskuse a bez politické debaty s jednotlivými subjekty v zastupitelstvu rozhodla k 31. červenci 2020 ukončit činnost Poděbradských novin pro jejich ztrátovost.

Uvědomujeme si, že ekonomika je při posuzování efektivity každé činnosti významná, přesto jsme toho názoru, že zrušení Poděbradských novin je nepromyšlený politický krok, který by poškodil občanskou společnost v Poděbradech, spolkový život i podnikatelské a jiné aktivity. Proto požadujeme s ohledem na ekonomickou situaci ČR po pandemii koronaviru obnovit vydávání Poděbradských novin alespoň jedenkrát měsíčně, až po jejich postupný návrat do čtrnáctidenní pravidelnosti.

Tato elektronická verze petice je doplňkem pro petici zveřejňenou jako Petice za zachování Poděbradských novin alespoň v měsíční pravidelnosti. Seznam osob zapsaných k této elektronické petici bude přiložen k petici listinné a předán Městskému úřadu v Poděbradech jako jedna petice společně.

Pro další informace, zejména k možnosti podpisu petice v listinné podobě a dalšímu vývoji doporučujeme sledovat kanál sociální sítě Volba pro Poděbrady zde: https://www.facebook.com/VolbaProPodebrady

Za petiční výbor: Tomáš Maux, Štěpán Dvořák, Mgr. Eva Hamplová, PhDr. Jana Hrabětová, Mgr. Hana Janiššová, Mgr. Jaromír Novák a Daniel Vencl.


Tomáš Maux    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tomáš Maux, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...