Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - KV - Cheb

"Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb"

Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky.

Dostavba rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb je nezbytnou podmínkou pro budoucí rozvoj území kolem silnice R6. Většina občanů si tento fakt dobře uvědomuje, a proto nesouhlasí s nedávným rozhodnutím ministra dopravy o zastavení stavby silnice R6. Tento návrh odsouvá Karlovarsko opět na dlouhá léta do pozice příhraničního regionu, na okraj zájmu společnosti!

Proto my, níže podepsaní občané, chceme urychlenou dostavbu rychlostní silnice R6 v úseku Praha – Karlovy Vary, chceme okamžité pokračování dostavby rychlostní silnice R6 na již zahájených úsecích, chceme, aby v našem regionu Vláda ČR nedopustila prohlubování rozdílů mezi vnitrozemím a příhraničím.

Petiční výbor ve složení:1) Ing. Berka Zdeněk, Slovenská 1954, 356 01 Sokolov

2) Ing. Horník Jan, 362 62  Boží Dar 178

3) Mgr. Nenutil Miroslav, Nádražní 554, 349 01 Stříbro

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány je člen petičního výboru Jan Horník.


Petiční výbor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petiční výbor, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí. Tuto petici budeme inzerovat lidem, kteří si na našich webových stránkách prohlížejí jiné petice, ale tuto petici si ještě nezobrazili.