Za bezpečnost, ulice - Zárečná, Stadtrodská, Bělojarská

My, níže podepsaní občané/obyvatelé města Tachov prostřednictvím této petice žádáme o provedení  a realizaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu, ochraně chodců — zejména dětí v lokalitě Tachov - sídliště Východ, ul. Stadtrodská, Zárečná a Bělojarská.

 

Opatření by spočívala v omezení maximální povolené rychlosti, zejména v době od 6:00 do 22:00 a provedení dopravně-technického řešení (umístění zpomalovacích prahů), aby bylo dosaženo požadovaného účelu, a to zajištění dodržování sníženého limitu rychlosti zejména v okolí přechodů pro chodce, vzdělávacích zařízení a dětského hřiště. Rizikovým místem je v dané lokalitě především přímý úsek ulice Stadtrodská od křižovatky s ulicí Fügnerova a křižovatky ulic Zárečná a Stadtrodská u MŠ Stadtrodská.

 

V uvedené lokalitě se nacházejí čtyři vzdělávací zařízení:

 

MŠ Tachov, Pošumavská - kapacita 100 dětí 

MŠ Tachov, Stadtrodská - kapacita 120 dětí

SPŠ Tachov, Petra Jilemnického (ulice Slovenská) - kapacita 24 dětí

ZŠ Tachov, Zárečná - kapacita 810 dětí

 

Předpokládaný počet dětí ve věku od 3 do 15 let (dle kapacity vzdělávacích zařízení) pohybujících se v dané lokalitě - 1.054 dětí. Celkový počet obyvatel města Tachov - 13.072 (2021). 

 

Účelem této petice je tedy požadavek na provedení opatření k zajištění bezpečnosti cca 8% obyvatel z celkového počtu obyvatel města Tachov. 

 

Věříme, že touto cestou dojdeme ke společnému cíli - zvýšení spokojenosti obyvatel Tachova a zároveň přispějeme k ochraně jejich životů a zdraví.

 

Děkujeme.


David Vojta, Zárečná 1523, 347 01 Tachov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Vojta, Zárečná 1523, 347 01 Tachov svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...