Uvalení spotřební daně na petardy, dělobuchy a další pyrotechniku

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s chováním některým občanů a jejich manipulací s ohňostroji vůči svému okolí Petardy a podobná zábavná pyrotechnika mohou ohrožovat zvířata, děti i starší lidi. Tímto chceme omezit a korigovat zacházení s výše uvedeným zbožím. 

Důvody


1) Petardy jsou nebezpečná zábava pro děti
, dospělé i zvířata.
2) Obsahují toxické a zdraví nebezpečné látky (dioxiny).

3) Jsou hlučné, zapáchají, zhoršují stav ovzdušívzniká po nich nepořádek.

Požadavky:

1) Uvalení spotřební daně na "zábavní" pyrotechniku.
2) Zákaz manipulace s ní při jakékoli konzumaci alkoholu.
3) Zpřísnit a korigovat podmínky prodeje osobám mladším osmnácti let.
4) Definovat místa vhodná pro odpalování.

Tímto žádáme zákonodárce o pozměnění vyhlášky č. 123/2014 sb. o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, či nařízení vlády 32/2014 sb. o zacházení s pyrotechnickými výrobky a také zákon č. 353/2003 sb. o spotřebních daních, kam by byla přidána část obsahující petardy, dělobuchy a další pyrotechniku.

Spotřební daň zavádí stát za účelem regulace ceny určitých komodit na trhu. Sníží prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce i pro společnost.

http://www.ohnostroje-ondrak.cz/legislativa/narizeni_vlady_32-2014_sb.pdf

http://www.ohnostroje-ondrak.cz/legislativa/predpis_123_2014_sb.pdf

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353

 


Roman Sukdolák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Roman Sukdolák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.