Údajné porušování práv ve Výchovném ústavu v Chrastavě

 

My občané, podepsaní pod touto peticí, naprosto nesouhlasíme s výsledky šetření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., a tím i postojem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se zprávou ombudsmana také souhlasí a vychází z ní.

Výsledky kontroly vychází pouze z konzultací pověřených pracovníků kanceláře ombudsmana s vybranými chlapci, nikoliv se zaměstnanci. Jejich zjištění jsou zkreslující a mnohdy nepodložená.

Ze zprávy vyplývá, že ve Výchovném ústavu v Chrastavě byla porušována základní lidská práva chlapců zde umístěných.

Je třeba si uvědomit, že tito chlapci mají nařízenou ústavní a ochrannou výchovu nejen pro záškoláctví a užívání omamných látek, ale i pro páchání trestné činnosti majetkového, násilného i sexuálního charakteru (loupežná přepadení dětí a starých lidí, krádeže,…). Chlapci často pocházejí z prostředí, v němž je hodnotový žebříček postaven na jiných prioritách, než je slušné chování, vzdělávání a ochota pracovat.

Ředitelce zařízení nebyl poskytnut prostor k jakékoli nápravě. Pod tíhou zkreslujících událostí odstoupila z funkce (stejně již bylo avizováno její odvolání). Zaměstnanci zároveň nebyli vpuštěni na tiskovou konferenci, která proběhla na MŠMT, ačkoli se pokusili zaregistrovat. Tím jim byla odepřena možnost vyjádřit se k nepravdivým nařčením.

Tato petice je zároveň naší snahou zkreslené údaje alespoň částečně uvést na pravou míru.  

Žádáme o přehodnocení nepravdivé zprávy ombudsmana a hlavně stanoviska MŠMT a nápravu tohoto pochybení (včetně „odvolání“ ředitelky).    

Uvádíme konkrétní příklady, s nimiž ve zprávě nesouhlasíme:

  • Systém výchovy není založený jen na represi a omezování základních lidských potřeb (pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt u rodiny, zákaz přídavků jídla).

Všichni chlapci dostávají předepsanou normu jídla. Již samotná norma byla pravidelně překračována u všech chlapců. Přebytky byly rozdělovány dle bodového hodnocení, tudíž i chování chlapců – považujeme to za motivační.

Vycházky a pobyt u rodiny měly stanoveny pravidla. Všechny děti měly možnost vycházek a víkendových pobytů doma – jejich četnost byla dána a) chováním každého z nich, b) zájmem/nezájmem ze strany rodiny, c) souhlasem/nesouhlasem kurátora (soc. pracovníků) – opět se odvoláváme na motivační prvek. Naopak nikomu nebylo zakazováno kontaktovat rodinu telefonicky. Rodiče mohli své děti navštěvovat v zařízení kdykoli po předchozí dohodě.

Neexistuje zde pravidlo jednotného sestřihu vlasů. Nikdo z chlapců nebyl za trest ostříhán. Výtka vychází ze zákazu mít na hlavě vystříhané nepřijatelné piktogramy (např. hákový kříž či symbol dámského přirození).

Chlapci mohou nosit své vlastní ošacení.

  • Kritika ombudsmana se dotýká i bodového hodnocení. Trestány jsou prý i „běžné projevy emocí a chování“. 

Chlapci byli postihováni např. za vulgarity k dospělým i dětem (běžně „ty mr….o, pí….o, ku…..o, chcípni, jednu ti pustim, …“), fyzickou agresi, útěky a zneužívání drog.

Zaměstnancům bylo doporučeno budovat důvěru ve vztahu k chlapcům formou rozhovoru, vysvětlování a ovlivňování pozitivním směrem. Pozitivní motivace je v centru zájmu každodenní práce s chlapci, bez toho bychom se neobešli.

  • Další opatření se týká odstranění mříží. 

Jedná se o velmi nákladné opatření – 1,5 mil.

Bezpečnost chlapců bude ohrožena – např. pokusy o útěk z vyšších pater.

  • Kritika se týkala také vzdělávání chlapců umístěných v ústavu. Dle zprávy nejsou zohledňovány při výuce speciálně vzdělávací potřeby dětí včetně práva žáků na výběr SŠ.

Chlapci dle svých možností mohou studovat zvolený učební obor na jiné SŠ.Pracovníci ombudsmana nebyli přítomni ani na okamžik vyučování, rovněž s nikým z vyučujících nehovořili.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji kolektiv, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...