ubytovna- blok č.5, Most

Petice

Ubytovna – blok č. 5 v ulici SNP, Most

Vážený pane primátore,

vážení radní a zastupitelé,

obracíme se na Vás ve veci dlouhodobe neutešené situace bytového domu blok c.5

v ulici Slovenského národního povstání.

Podle našich informací má jeho stávající majitel SaS Most, spol. s r.o. zámer využít tento

objekt jako ubytovnu pro sociálne slabé a zahranicní delníky.

Nejen že tomuto zámeru aktuálne neodpovídá desolátní stav celého objektu, který muže pri

dalším nevhodném využití ohrozit obyvatele v okolí, ale nastane i zvýšené bezpecnostní riziko

nejen pro obyvatele celé lokality, ale zejména pro 400 žáku Základní školy Svážná, která se

nachází prímo proti tomuto objektu. Velká cást detí i dalších místních obyvatel využívá

pravidelne autobusovou zastávku, která tak bude prímo pred „ubytovnou“. Starší deti se pritom

logicky pohybují v blízkosti školy již bez doprovodu rodicu ci pedagogu.

Tyto naše obavy jsou naprosto duvodné, protože známe situaci kolem stávající „ubytovny“

Domino v ulici Budovatelu, kterou dosud provozoval stejný majitel.

Kapacita objektu dosahuje až 200 osob. At už se naplní zámer ubytovny, nebo firma pronajme

za podobným úcelem objekt po jednotlivých bytech, jsou rizika stejná. Dojde ke zhoršení

situace v celé této cásti mesta, která dlouhodobe patrí mezi bezpecné.

Jako obcané, obyvatelé dané lokality a zákonní zástupci žáku ZŠ Svážná durazne

odmítáme tento zámer a žádáme mesto o pomoc a rešení:

1) Odkoupením objektu a jeho smysluplným využitím dle možností mesta, napr. na byty

pro seniory ci rodiny s detmi, kterými mesto dlouhodobe nedisponuje.

2) Využitím všech kompetencí mesta ci na jeho podnet všech dotcených orgánu státní

správy k posouzení uživatelnosti objektu z hlediska stavebního, hygienického a

bezpecnostního.

3) Posouzením všech bezpecnostních rizik a jejich odstranením.

Žádáme, aby podnet byl projednán na nejbližším jednání Rady a Zastupitelstva mesta Mostu.

Peticní výbor: Klára Smrčková, Průjezdná 1961/5, Most

Mgr. Jitka Kučabová, Partyzánská 1866/23, Most

Gabriela Nekolová, DiS., Prokopa Holého 2004/17, Most

Mgr. Aleš Janeček , Nad Potokem 206, Most – Vtelno

Za peticní výbor je poverena jednáním: Gabriela Nekolová, DiS., Prokopa Holého 2004/17,

Most 434 01

 


petice-blok5@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji petice-blok5@seznam.cz, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...