Stop neetickému chovu psů - petice zastupitelstvu města Sezemice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vážené členky, vážení členové zastupitelstva města Sezemice,

my, níže podepsaní, protestujeme proti neetickému chovu psů paní Ivety Faltysové bytem Dražkov 34, 533 04 Sezemice. Iveta Faltysová se dlouhodobě a soustavně zabývá prodejem štěňat různých plemen a jejich kříženců, a to bez živnostenského oprávnění. Nedbá na welfare, zdraví, genetiku, etologii ani na etické zásady chovu psů. Štěňata, která opouštějí chov paní Faltysové, bývají ve špatném fyzickém i psychickém stavu vinou jejích neodborných a neetických chovatelských praktik, navíc se u nich objevují četné genetické vady. Paní Faltysová tedy svým chováním způsobuje utrpení psů. Na žádosti o reklamaci nemocných štěňat paní Faltysová nereaguje. Obyvatelé Dražkova si stěžují na hluk a zápach, který se line z domu. Máme důvodné podezření, že za zdmi domu dochází k týrání psů. Žádáme vás proto o provedení kroků k prověření, zda činnost paní Faltysové probíhá v souladu s právním řádem, zejména se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Zákonem o daních z příjmů. Pokud bude zjištěno porušení těchto či jiných zákonů, žádáme řízení s cílem zakázat Ivetě Faltysové držení i chov zvířat. Děkujeme.

 

Petiční výbor ve složení:

..Kateřina Hubnerová

Panská 16, Kunovice 686 04

dále :

 OSVČ Majka Schillerová

Smetanova 662, Sezemice 533 04

……

 

 

 


Kateřina Hubnerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Kateřina Hubnerová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici budeme inzerovat 3000 lidem, kteří si prohlížejí jiné petice na naší stránce, ale ještě si neprohlédli tuto.