SETRVÁNÍ BUDOUCÍ 4.C V KONTEJNEROVÉ TŘÍDĚ ZŠ MNÍŠEK POD BRDY

PETICE
SETRVÁNÍ BUDOUCÍ 4.C V KONTEJNEROVÉ TŘÍDĚ ZŠ MNÍŠEK POD BRDY
Dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb.,o právu petičním


My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o setrvání budoucí třídy 4.C ve stávajících prostorách kontejnerové třídy.

Důvody této petice jsou následujíci:
* již v prvém ročníku byla tato třída dotčena organizačními problémy s umístěním v budově ZŠ Mníšek pod Brdy (cca 2 měsíce v náhradních a ne zcela vyhovujících prostorách),
* část vybavení a výzdoby třídy byla financována a realizována samotnými rodiči,
* od září 2019 bude dětem změněn pedagog, což je zásadní změna, k tomu přidružená změna prostoru může mít na děti negativní dopad,
* myslíme si, že budoucímu pedagogovi by převzetí již utvořeného kolektivu v zažitém prostředí usnadnilo nástup,
* jedná se o třídu paní učitelky Hezké, která se žáky nacvičovala pásmo na Knoflíkový trh 3 roky po sobě a jako jediná tato třída reprezentovala ZŠ Mníšek pod Brdy. Děti před Vánoci vystupovaly i pro seniory v domově důchodců. Pásma to byla velmi oblíbená a zdařilá, což dokládají ohlasy na tato vystoupení. Děti byly pečlivé a šikovné,  i proto bychom setrvání v jejich oblíbené třídě brali jako poděkování za tuto reprezentaci školy.

Ačkoli jsme si jako rodiče plně vědomi obtíží, se kterými se škola potýká, domníváme se, že pro setrvání dětí ve stávající třídě existují vážné důvody, na které by měl být brán zřetel, které však zároveň nevylučují alternativy pro další třídy a pedagogy.
Děkujeme.

Eva Wollnerová, Veronika Pösslová, Jana Seidlová a Martin Baďura


Eva Wollnerová, Veronika Pösslová, Jana Seidlová a Martin Baďura    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Eva Wollnerová, Veronika Pösslová, Jana Seidlová a Martin Baďura, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...