Registrace politické strany "Hnutí občanské nespokojenosti" (HON)

My, níže podepsaní občané České republiky,

v souladu se Zákonem o politických stranách č.424/1991 sb.

a se Zákonem o právu petičním č.85/1990 sb.

stvrzuji svým podpisem, že:

SOUHLASÍM S TÍM, ABY BYLA V ČR ZAREGISTROVANÁ POLITICKÁ STRANA "Hnutí Občanské Nespokojenosti" (HON).

Nepolitická iniciativa „OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST“ a politické "HNUTÍ OBČANSKÁ NESPOKOJENOSI" vznikly na základě volání stále rostoucího počtu občanů, kteří jsou znepokojeni současnou situací. Navzájem se tyto dva subjekty podporují. 

 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ INICIATIVY "OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST" A "HNUTÍ OBČANSKÁ NESPOKOJENOST":

KRÁTKODOBÉ VÝZVY 

1)      Okamžité ukončení restrikcí porušujících Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a mezinárodní závazky ČR 

2)      Okamžité ukončení všech chaotických a neodůvodněných plošných restrikcí, které ničí životy lidí a prosperitu firem, případně je nahradit pouze doporučeními 

3)      Ukončení vyvolávání strachu a paniky u obyvatel, žádáme odborníky - lékaře, aby vystoupili v médiích s pravdivými informacemi. Vyzýváme mainstreamová média k ukončení vládní propagandy a používání šokujících titulků 

4)       Okamžitá a reálná finanční pomoc firmám a jednotlivcům postiženým vládními opatřeními - NE jejich další zadlužování  

5)       Plné odškodnění všech firem a jednotlivců (ideálně s využitím majetku členů vlády) tak, jak to Krizový zákon předpokládá 

6)      Demise vlády a vyvození trestní odpovědnosti (nahrazení vládou úřednickou, která nebude do voleb konat žádné zásadní kroky) 

7)      Vypsání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny (hned po uvolnění všech restrikcí)  

DLOUHODOBĚJŠÍ POŽADAVKY 

1)      Jako občanská iniciativa se chceme zapojit do dialogu o rozhodování a budoucích krocích 

2)      Požadujeme uvedení Lustračního zákona do původního stavu

3)      Provedení auditu právního řádu, který by ponechal pouze ty normy, které jsou nezbytné (redukce počtu navzájem si protiřečících a zbytečných právních norem, které dnes neznají ani advokáti a soudci) 

4)      Zrušení všech dotací poškozujících hospodářskou soutěž a poskytujících výhody vyvoleným (ponechání pouze těch dotací, které řeší skutečné selhání trhu) 

5)      Provedení reformy justice, která by měla zajistit rychlou a účinnou spravedlnost ve sporech (navýšení počtů soudců a soudních úředníků) 

6)      Provedení reformy policie, která by měla zajistit efektivní řešení pouze těch situací, kdy někdo někomu/něčemu škodí, nikoliv trestala neposlušnost 

7)      Provedení daňové reformy – snížení daňové zátěže, zavedení pravidla, kdy přímé daně platí daňový poplatník zpětně (aby každý viděl a cítil, kolik platí na daních a odvodech) 

8)      Provedení reforem v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a v dalších oblastech, které fungují špatně díky přílišným státním regulacím a snížené osobní odpovědnosti zúčastněných 

9)      Provedení reformy v oblasti sociálního zabezpečení (vč. důchodů), zajišťujících minimální sociální standard všem, a zároveň posílení odpovědnosti každého občana za vlastní ekonomické a sociální postavení  

10)  Zvýšení transparentnosti při výkonu veřejné správy – každý občan má mít přístup ke všem informacím o fungování VS zdarma – stát je tu od toho, aby pokorně a kvalitně sloužil, nikoliv vládl a ovládal  

PETICE BUDE PŘEDÁNA: 

Na Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

ZA PETIČNÍ VÝBOR: 

Ivan Sochor, Lukáš Podlucký, Michaela Smetaníková. 


Ivan Sochor, Hnutí občanské nespokojenosti - HON.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ivan Sochor, Hnutí občanské nespokojenosti - HON., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...