Prominutí maturity 2020

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„Za udělení úřední maturity všem maturantům v školním roce 2019/2020“

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu o prosazení návrhu věnující se úřednímu udělení maturitní zkoušky všem studentům, kteří maturují ve školním roce 2019/2020. Žádost zdůvodňujeme rozhodnutím vlády, která ke dni 12. 3. 2020 zrušila z Mimořádného opatření kontaktní výuku.

Zároveň tímto vyslovujeme podporu návrhu pana senátora Michaela Canova o úředním udělení maturit maturantům roku 2020. „Co se týče maturit, navrhuji vzhledem ke zcela mimořádné situaci zcela mimořádné řešení: Maturitu udělit úředně všem maturantům. Svět se nezboří a my se teď nebudeme zdržovat záležitostí, která je vzhledem ke vzniklé situaci naprostou marginálností. Pokud bude skutečně předložen návrh zákona tak, jak píše pan ministr, budu v Senátu navrhovat řešení, které jsem zde právě popsal.“-Ing. Michael Canov 19. 3. 2020; Facebook.

Náhlý zmatek související se šířící se nákazou onemocnění COVID-19 studentům zabraňuje se plně věnovat přípravě na maturitní zkoušku. Domníváme se, že nelze studenty rovnocenně srovnávat, jelikož každý reaguje na závažnost situace v naší zemi různě. Pro mnohé maturanty je tato situace velmi znepokojující nejen z osobních důvodů, ale také proto, že doposud neví, kdy a jakou formou je maturitní zkouška čeká.  Někteří studenti věnují svůj čas dobrovolnickým činnostem, které jsou momentálně nezbytnou pomocí pro naši společnost. Závěrem je nutné podotknout, že studenti nebyli řádně připraveni na distanční studium, které je v rozporu s jejich dosavadní školní výukou. 

Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se konání maturitních zkoušek 2020.

Děkujeme. 

Za petiční výbor: 

Benedikt Albrecht, Česká 60, 796 01, Prostějov

Jan Brauner, Revoluční 3, 779 00, Olomouc - Holice

Martin Muller, Horní Loděnice 60, 783 05, Horní Loděnice

 

 


Benedikt Albrecht    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Benedikt Albrecht, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...