Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem

Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Text petice:

My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby veškeré orgány moci zákonodárné a výkonné činily vše pro to, aby tradiční čínská medicína byla v České republice dostupná, aby bylo v tomto oboru dostupné specializované vysokoškolské a další vzdělávání, aby byla uznána profese „praktik tradiční čínské medicíny“ a abychom měli k těmto praktikům na území ČR přístup při předcházení nemocem a při řešení zdravotních problémů. Z toho důvodu také podporujeme Komoru tradiční čínské medicíny a žádáme orgány ČR o přizvání této organizace ke spolupráci při vytváření odborného a právního rámce pro uplatnění metod tradiční čínské medicíny v ČR.

 

 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Komora TČM, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí. Tuto petici budeme inzerovat lidem, kteří si na našich webových stránkách prohlížejí jiné petice, ale tuto petici si ještě nezobrazili.