Podporujeme Libora Grubhoffera

Vzhledem k okolnostem poslední volby na funkci rektora Jihočeské univerzity se studentští zástupci některých organizací fungujících na JU nebo ve spolupráci s JU rozhodli vyjádřit svou podporu panu profesoru Liboru Grubhofferovi. Vyjádření připojuje také zástupkyně Jihočeské univerzity v Radě vysokých škol Barbora Stuhlová a místopředseda Akademického senátu Jihočeské univerzity Šimon Heller.  

My, níže podepsaní, podporujeme prof. Libora Grubhoffera z uvedených důvodů a vyzýváme občanskou společnost, aby se připojila k podpoře Libora Grubhoffera.

„Pan rektor JU Libor Grubhoffer je podle mého uvážení muž na svém místě. Jeho práci sleduji celé své studium. Poslední rok, během kterého se intenzivně věnuji studentské samosprávě, vnímám jeho práci intenzivněji a jsem hrdá na to, že studuji na univerzitě, jejímž rektorem je  právě pan profesor. Velmi si vážím jeho demokratických a konstantních přístupů k univerzitě jako celku a morálních hodnot, které v mých očích zastává. Půda univerzity je místem, ve kterém se setkávají rozdílné osobnosti i názory. Vážím si pana rektora, protože dává prostor všem a jedná spravedlivě. Myslím, že je velmi důležité vyzdvihnout jeho přístup ke studentům a prostor, který dává veřejné diskuzi, jež je pro vysokou školu tolik důležitá. Ráda bych řekla, že pan rektor je velmi oblíben i mezi studenty z jiných univerzit a je celkově vnímán a přijímán velmi pozitivně.  Pod rukama pana rektora univerzita vzkvétá a rozvíjí se, proto mu vyjadřuji svou plnou podporu do voleb, které právě probíhají.“

Bc. Barbora Stuhlová, delegátka v SK RVŠ za Jihočeskou univerzitu  

"Libora Grubhoffera vnímám jako člověka, který se nebojí hájit morální hodnoty, ať už proti němu stojí jakýkoli mocipán. To prokázal ve chvíli, kdy podpořil studenty protestující proti krajské koalici s komunisty nebo ve chvíli, kdy se zastal Martina C. Putny. Současný rektor je pro mě bezpochyby nejlepším rektorem, jakého kdy naše univerzita měla. Pevně věřím, že navzdory tlakům z celostátní, krajské i komunální politiky bude moci ve své práci pokračovat."

Bc. Šimon Heller, místopředseda Akademického senátu JU  

"Už od vzniku Studentské unie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla ze strany rektora i rektorátu pro náš spolek i aktivity velká podpora. Díky této podpoře jsme mohli mít pronájem auly či konferenční haly v AV na přednášky a další akce zdarma, na čemž profitovali právě studenti JU, kteří nemuseli za tyto akce platit. Bez podpory rektorátu a dosavadního rektora by studenti nemohli vytvořit na JU a v ČB mnoho zajímavých a netradičních akcí, projektů, přednášek, workshopů pro studenty. Příkladem mohu uvést nový festival Univerzitní zavírák či  Seznamovák JU. Díky zásluze rektora mohla JU podpořit jednu z našich prioritních akcí Seznamovák pro prváky JU materiálními dary s logem JU. Především podpora při propagaci mezi nastupujícími prváky byla klíčová. Díky tomu, že nám rektor a JU vždy stáli za zády, jsme se mohli vždy spolehnout na jejich podporu. Vážíme si Libora Grubhoffera pro jeho lidskou stránku i za práci, kterou odvedl na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.  Jeho dveře jsou vždy ,,otevřené“ a rád si vyslechne jakýkoliv návrh od studentů.“

Bc. Petr Klíma, předseda Studentské unie JU  

„Studentský spolek SUD (tedy Studentské universitní divadlo) sídlící od svého založení v Hroznové 8 v Českých Budějovicích funguje letos úspěšně již třináctý rok. Z iniciativy studentů Teologické a Pedagogické fakulty bylo v roce 2002 vytvořeno (tehdy ještě) občanské sdružení, které bylo založeno na dobrovolnosti a iniciativě svých členů a členek. Díky nim a jejich nadšení dodnes organizace získává prostředky potřebné pro svou existenci a chod. Ačkoli byly obě instituce širokou veřejností od samého začátku spojovány (samozřejmě nejen díky přítomnosti adjektiva „universitní“ v názvu), fungoval SUD až do roku 2014 na Jihočeské univerzitě nezávisle.  Konkrétní oficiální spolupráce byla (navzdory mnoha pokusům) navázána až díky současnému rektorovi panu Liboru Grubhofferovi. Jihočeská univerzita se tak konečně po dlouhých letech stala na jeho podnět podporovatelem a sponzorem Studentského universitního divadla, za což byly obě strany velmi rády. I díky němu bylo Studentské universitní divadlo schopné se s větší vervou pustit do dalších nových projektů (festivalů, premiér, vernisáží, přednášek atp.), které ještě výrazněji zpestřily kulturní nabídku nejen pro všechny univerzitní studenty a studentky, ale i širokou veřejnost. Celý organizační tým Studentského universitního divadla mu tímto vyjadřuje svou maximální podporu v rektorských volbách.“

Bc. Kateřina Suchanová, Studentské univerzitní divadlo  

"Pobočka organizace AIESEC vznikala v počátcích volebního období současného pana rektora. Profesor Grubhoffer se s námi vždy rád sešel a vyslechl naše myšlenky a nápady. Díky jeho podpoře mohla na Jihočeské univerzitě vzniknout oficiální pobočka AIESEC a vedení naší pobočky se mohlo dvakrát účastnit mezinárodní konference v Maďarsku. Proto bychom chtěli podpořit profesora Grubhoffera i pro následující funkční období rektora Jihočeské univerzity"  

Za studentskou organizaci AIESEC Robert Klein, Petr Valenta, Radka Dudová, Hynek Salák, Adam Petráš       

„Pan rektor je báječný člověk, který plně podporuje studentské aktivity a zároveň pracuje na zvelebení kampusu. Vítá na univerzitě zahraniční studenty a nebojí se novinek. Je to člověk na správném místě a proto mu ISC USB dává svou plnou podporu.“  

Eva Adámková, International Student Club ISC/ Mezinárodní studentský klub JU  

"Po nástupu rektora Libora Grubhoffera do funkce v roce 2012 začalo rádio K2 oficiálně spolupracovat s JU, což nás posunulo v našem snažení mnohem dále.  I díky němu mohl na univerzitě vzniknout nový předmět pro mediálně a komunikačně aktivní studenty ,,Rozhlasová a mediální praxe“, který se vyučuje právě u nás v rádiu. Největší dík mu z naší strany patří za velkou pomoc/podporu při prosazení a vybudování našeho nového studia, které je nejenom díky němu na velmi dobré úrovni – tím i naše rádio mohlo udělat obrovský krok vpřed. Vždy nás rád vyslechl, poradil, pomohl a byl nakloněný naším projektům a akcím. Pomohl nám překonat spoustu především administrativních problémů a vždy se za nás postavil."

Studentské univerzitní rádio K2


Barbora Stuhlová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Barbora Stuhlová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...