Podpora poškozených pacientů MUDr. Pavla Neničky

MUDr. Pavel Nenička je praktický lékař, který provozuje svou rodinnou ambulanci ve Valticích, Čejkovicích a Ratíškovicích. V současné době žádá o podporu v podobě podepsání petice za zachování jeho ambulance v Ratíškovicích. Co však nebylo zmíněno je důvod, proč pan doktor o podporu žádá.

Na základě několika stížností pacientů, byl MUDr. Pavel Nenička vyloučen z české lékařské komory (ČLK). ČLK po několikaměsíčním šetření dospěla k jasnému výsledku, a to již zmíněné vyloučení a zákaz provozování lékařské praxe na území ČR. Jedním z důvodů pro toto rozhodnutí je, že nemá atestaci v oboru Gynekologie a porodnictví, ale pouze v oboru Praktický lékař. I přesto gynekologii provozoval a v řadě případů na ženy naléhal, aby k němu na gynekologii přešly, pod pohrůžkou vyřazení z evidence pacientů. K takovému jednání by neměl právo ani kdyby výše zmíněný obor vystudovaný měl.

Důvodem k vyloučení z ČLK je tedy porušení Etického kodexu ČLK, tím, že vykonával lékařské povolání v rozporu s jeho etikou a v rozporu se zákony.

Našim cílem není zrušení ordinace praktického lékaře v Ratíškovicích, ale chceme dát možnost vyjádřit se také nespokojeným pacientům. Řada z nich byla chováním pana doktora donucena ke změně lékaře, ať již přímo výzvou od pana doktora nebo na základě obav z jeho jednání, zejména k ženám.

Podpisem této petice souhlasíte s rozhodnutím ČLK a nepřejete si podporovat lékaře, který porušuje zákon a Etický kodex ČLK.


Eva Procházková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Eva Procházková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )