Petice za zachování a citlivou obnovu sokolovny v Lysicích

Vážený pane starosto,

v poslední době se vedení městyse Lysice začalo zabývat otázkou budoucnosti a případného využití objektu někdejší sokolovny /Lysice, Brněnská, č.p.333/, přičemž úvahy vedení městyse směřují i k možnosti demolice tohoto objektu. O tom svědčí mimo jiné i zadání studie ze strany vedení městyse na stavbu nového objektu.   

My, níže podepsaní občané České republiky, nesouhlasíme s demolicí objektu sokolovny v Lysicích a požadujeme její zachování a citlivou obnovu. Odvolávám se při tom na fakt, že lysická sokolovna je důležité místo paměti městyse a příklad kvalitní meziválečné architektury, jejíž případná ztráta či znehodnocení by nevratně poškodil výraz i urbanismus Lysic.

Vážený pane starosto, apelujeme proto na Vás, abyste objekt sokolovny zachoval a zasadil se o její citlivou obnovu, což potvrzujeme svým podpisem.  

 

Petiční výbor ve složení:

Kateřina Tejkalová, nar. 25. 6. 1989, bydliště: Lysice, Zákostelní 562.

Zuzana Krejčí, nar. 4. 2. 1983, bydliště: Býkovice 78.

Jan Macků, nar. 12. 3. 1991, bydliště: Lysice, Boskovická 513.

Dipl. Ing. Mirko Lev, nar. 16. 10. 1980, bydliště: Lysice, Badalky 578.

Bc. Michal Doležel, nar. 20. 6. 1986, bydliště: Brno, Mášova 24.

 

 


Kateřina Tejkalová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Kateřina Tejkalová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...