Petice za udělení výjimky pro vstup na území České republiky pro cizince - nesezdané partnery a rodinné příslušníky, kteří nemají přechodný nebo stálý pobyt v ČR

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky o udělení výjimky a o stanovení jasných pravidel pro vstup cizinců na území České republiky, kteří jsou v nesezdaném partnerském vztahu s občanem České republiky nebo jsou jeho rodinným příslušníkem a v současné době nemají v České republice přechodnou nebo trvalou adresu. 

Současná situace v České republice je stabilizovaná. Občané ČR již mohou vycestovat na zahraniční dovolenou, ale cizinci mohou do ČR přicestovat pouze za striktně stanovených podmínek, jako například za účelem studia, sezónní práce nebo po prokázání ekonomických důvodů. A my se ptáme, proč jsou tyto důvody stavěny nad důvody rodinné, mezi které patří sloučení zahraničních rodin a partnerů? Současné výjimky pro vstup cizinců na území ČR vydané ministerstvem vnitra proto považujeme za diskriminující a postrádající význam, jelikož riziko nákazy setrvává jak v obchodě plném lidí například v Praze, tak i během zahraniční dovolené, kde se můžeme setkat s cizinci různých národností a kde se pro vstup cizinců nevyžaduje negativní test na COVID-19. A proto žádáme vládu, aby konečně po dvou měsících, co jsme odděleni od našich nejbližších, vyhověla našim požadavkům, které jsme prezentovali také v žádosti zasláné dne 11.5.2020 všem poslancům a členům ústředního krizového štábu ČR a na kterou jsme doposud nedostali žádnou odpověď.  

Vstup cizinců by mohl probíhat na základě podpisu čestného prohlášení podepsaného oběma stranami a písemného potvrzení adresy, na které bude cizinec v České republice pobývat, což by umožnilo kontrolu dodržení 14denní karantény či absolvování testu na COVID-19.

We, the undersigned are demand the government of the Czech republic to make an exception and clarify the entry conditions to the country for foreigners who create an unmarried couple or are a family member of a citizen of Czech republic and they do not have a temporary or permanent address there. The current situation in Czech Republic is stabilized, therefore there is no more reason to deny these foreigners to cross the borders of our country and to prevent from reunion of couples and families. It is completely absurd and unacceptable that Czech citizens can leave for holidays and foreigners can only enter Czech Republic in a very specific cases such as study of the university or economical reasons.  The current restrictions are discriminatory and illogical because the transmission of the virus can happen even in a shop full of people or on holidays abroad where we can meet the foreigners from different countries where the negative test for COVID-19 is not required for entry. On that account we are asking the Czech government to resolve this situation as soon as possible. The entry of foreigners could be conditioned by signing of a statutory declaration signed by both parties and by confirmation of the address where the foreigner will stay after the arrival to Czech Republic. Due to that, it would be easy to control if the foreigner stayed in a 2 week quarantine or if he has been tested for COVID-19.

Мы, нижеподписавшиеся граждане, в этой петиции просим правительство Чешской Республики предоставить исключение и установить четкие правила въезда в Чешскую Республику иностранцев, которые состоят в официальном браке с чешским гражданином или которые состоят в гражданском браке и в настоящее время не имеют временного или постоянного адреса места проживания.
Въезд иностранцев будет осуществляться на основании письменного подтверждения, подписанного обеими сторонами, и письменного подтверждения адреса, по которому иностранец будет проживать в Чешской Республике, что позволит проверить соответствие 14-дневному карантину или пройти тест на COVID-19.

Μέσω αυτής της αναφοράς, εμείς, οι υπογράφοντες πολίτες, ζητούμε από την κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας να χορηγήσει εξαίρεση και να θεσπίσει σαφείς κανόνες για την είσοδο στην Τσεχική Δημοκρατία σε αλλοδαπούς που έχουν σχέση με έναν Τσέχο πολίτη ως σύντροφο χωρίς επίσημο πιστοποιητικό γάμου ή μέλος της οικογένειας και επί του παρόντος δεν έχετε προσωρινή ή μόνιμη διεύθυνση στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η είσοδος αλλοδαπών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με βάση την υπογραφή ένορκης δήλωσης που υπέγραψαν και τα δύο μέρη και γραπτή επιβεβαίωση της διεύθυνσης στην οποία ο αλλοδαπός θα διαμείνει στην Τσεχική Δημοκρατία, πράγμα που θα επέτρεπε τον έλεγχο συμμόρφωσης με καραντίνα 14 ημερών ή με επιτυχία στη δοκιμή COVID-19.


Tereza Bartasová, Rozděleni pandemií: (uzavřené hranice)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tereza Bartasová, Rozděleni pandemií: (uzavřené hranice), aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...