PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.
Sídlo: Křídlovická 2a, Brno
e-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.cz
IČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500


PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA
O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.
Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s níž
nesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.
Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.
Kvůli dětem, které zůstávají v ústavech a budou i nadále, pokud navrhovaná Novela projde
v tomto znění.

Asociace náhradních rodin s podporou Profesního sdružení přechodných pěstounů a podporou Pěstouni pěstounům z.s. očekává, že MPSV povede debatu nad návrhem Asociace náhradních
rodin:

- Oddělit příbuzenskou pěstounskou péči od nepříbuzenské pěstounské péče.

- Zajistit kvalitní služby a podporu dlouhodobých i přechodných pěstounských rodin.

- Ujasnit práva a povinnosti biologických rodičů dětí, které nemají v péči.

- Vycházet při stanovení Odměny pěstounů z minimální mzdy. Při zachování specifik      druhů pěstounské péče, sjednotit ohodnocení dlouhodobých a přechodných pěstounů.

- Navrátit Odměnu pěstouna pro oba manžele, pokud jde o početnější sourozenecké
skupiny a děti s vážným handicapem.

- Zajistit možnost výběru studujícím dětem, které se připravují na budoucí povolání, mezi
dávkami pěstounské péče a Zaopatřovacím příspěvkem

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.
Za ANR ČR, z.s. vám děkují

Marcela Dědová

Magdaléna Zemanová

Jana Žižkovská

Bohumila Krejčíková

ANR_ČR.jpg


Asociace náhradních rodin ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Asociace náhradních rodin ČR, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...