PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.
Sídlo: Křídlovická 2a, Brno
e-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.cz
IČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500


PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA
O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.
Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s níž
nesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.
Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.
Kvůli dětem, které zůstávají v ústavech a budou i nadále, pokud navrhovaná Novela projde
v tomto znění.

Asociace náhradních rodin s podporou Profesního sdružení přechodných pěstounů a podporou Pěstouni pěstounům z.s. očekává, že MPSV povede debatu nad návrhem Asociace náhradních
rodin:

- Oddělit příbuzenskou pěstounskou péči od nepříbuzenské pěstounské péče.

- Zajistit kvalitní služby a podporu dlouhodobých i přechodných pěstounských rodin.

- Ujasnit práva a povinnosti biologických rodičů dětí, které nemají v péči.

- Vycházet při stanovení Odměny pěstounů z minimální mzdy. Při zachování specifik      druhů pěstounské péče, sjednotit ohodnocení dlouhodobých a přechodných pěstounů.

- Navrátit Odměnu pěstouna pro oba manžele, pokud jde o početnější sourozenecké
skupiny a děti s vážným handicapem.

- Zajistit možnost výběru studujícím dětem, které se připravují na budoucí povolání, mezi
dávkami pěstounské péče a Zaopatřovacím příspěvkem

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.
Za ANR ČR, z.s. vám děkují

Marcela Dědová

Magdaléna Zemanová

Jana Žižkovská

Bohumila Krejčíková

ANR_ČR.jpg


Asociace náhradních rodin ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Asociace náhradních rodin ČR, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

kysytään!-- Large modal -->