Petice za nápravu nekvalitního návrhu školních spojů linky 540

Prosincová změna grafikonu linky na trase Záhornice - Nová Ves - Chotěšice - Nouzov - Dymokury a dále do Poděbrad přinesla opětovné zhoršení využitelnosti této linky pro dojíždění žáků z dotčených obcí do ZŠ Dymokury a do středních škol v Poděbradech. Ranní spoj (nyní pod číslem 1006) se opět posunul o několik dalších minut směrem k 6:00. Díky tomu musí žáci, pokud chtějí spoj stíhat, vstávat ještě před 6:00 ráno(zejména ti ze Záhornice, kde spoj zajíždí jen do jedné z obou částí obce). A současně spoj do Dymokur přijíždí několik minut před tím, než jsou žáci vůbec vpouštěni do budovy školy. Což je problém zejména u žáků prvního stupně a také za nepříznivého počasí.
Odpolední spoje nově nenavazují na konec školní družiny. Takže děti musí družinu opouštět buďto o několik hodin dříve, nebo po ukončení družiny a uzavření školní budovy na další spoj čekat více než 40minut. Což je v případě žáků prvního stupně opět nepřijatelné.

Z výše uvedených důvodů proto žádáme touto peticí o následující úpravu jízdního řádu linky 540. Tak, aby byl odstraněn nově vzniklý stav, kdy se od prosince 2021 velmi výrazně snížila použitelnost autobusových linek na uvedené trase, jako linek určených pro cestování školáků.
1) Požadujeme, aby spoj číslo 1010 (který je posilovacím spojem spoje číslo 1006) nevyjížděl až z obce Pátek. Ale aby vyjížděl už ze zastávky Úmyslovice. A aby stavěl také na zastávkách Úmyslovice ostrov odbočka, Kouty a Křečkov.
2) V návaznosti na požadovanou úpravu spoje 1010 požadujeme, aby spoj číslo 1006 nevyjížděl v obci Záhornice ze zastávky U Tylů, ale už ze zastávky Ke hřišti. A aby jeho odjezd ze zastávky Ke hřišti nebyl dříve než v 6:45. S tím, že příjezd spoje 1006 na konečnou zastávku Poděbrady železniční stanice v dostatečném předstihu před zahájením školní výuky (před 8:00) bude zajištěn tím, že spoj 1006 by nově vynechával všechny zastávky, na kterých bude po své úpravě (viz. bod 1) zastavovat posilovací spoj 1010. S výjimkou zastávek Poděbrady Žižkovo předměstí, Poděbrady Riegrovo náměstí a Poděbrady železniční stanice.
3) Aby odpolední spoj číslo 1023 nekončil v Dymokurech, ale aby pokračoval po stejné trase jako spoj 1035 až do zastávky Záhornice U Tylů, nebo až do zastávky Záhornice Ke hřišti. V ideálním případě, aby odjezd spoje 1023 z Dymokur byl v rámci této úpravy posunut až na 16:10.

Tato petice bude využita pro komunikaci s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, která je podřízenou organizací Středočeského kraje.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Rovný svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...