Petice za lékaře Polikliniky Olšanská

My, níže podepsaní

lékaři, zdravotničtí pracovníci, pacienti Polikliniky Olšanská, občané Městské části Praha 3 a další občané, prostřednictvím této petice žádáme o zachování stávajících lékařských praxí Polikliniky Olšanská (Olšanská 2666/7, Praha 3 – Žižkov).

Poliklinika Olšanská je ve správě Městské části Praha 3. Fungování polikliniky je zajištěno tak, že jednotlivé jednotky v budově jsou MČ Praha 3 pronajaty lékařům pro jejich ambulantní ordinace, v nichž je poskytovaná zdravotní péče nejen občanům Prahy 3.

V prostorách Polikliniky Olšanská v současnosti funguje 75 zdravotnických zařízení (ordinací) a někteří z nich v ní ordinují už od konce 90. let.

V dubnu letošního roku 2021, v době, kdy je celé zdravotnictví těžce zkoušeno pandemickou krizí viru SARS Cov-2 se Radnice MČ Prahy 3 rozhodla dát mnoha lékařům jednostrannou výpověď z nájmu, která je nepravdivě odůvodněna tím, že nájemci odmítli podepsat dodatek k nájemní smlouvě o zvýšení nájemného. Skutečná situace je však taková, že lékařům byly předloženy nové nájemní smlouvy, které kromě skokového navýšení nájemného o 80% obsahovaly celou řadu neplatných a nesmyslných ustanovení a v mnoha ohledech znamenaly pro lékaře výrazné zhoršení nájemních podmínek. Povinnosti, které jim nově navržené smlouvy ukládaly, jsou přísnější než zákonná úprava a v mnohých ohledech jsou tvrdší než podmínky komerčních nájmech byznysového charakteru. Lékaři o podmínkách nájmu poctivě jednali a vysvětlovali, proč nové smlouvy není možno podepsat, přistoupili na postupné navyšování nájemného na a požadovanou výši v průběhu následujících let, avšak na jejich argumenty Radnice MČ Prahy 3 nereflektovala a bezohledně jim zaslala výpovědi.

V posledním roce se ukázalo, jak důležitá je kvalitní a dostupná lékařská péče. Mnoho pacientů této kliniky jsou i občané MČ Praha 3, mnoho jich ale dojíždí z jiných částí Prahy a či za specializovanou péčí dokonce z celé republiky. Pacienti v Poliklinice Olšanská nalezli lékařskou pomoc a poradenství v oborech od zubní péče, dětského lékařství, ordinace ORL až po chirurgii, ortopedii, péči o děti s vrozenými vadami atd. Vážíme si této pestré nabídky lékařské péče a jsme vděční, že je takováto péče dostupná právě v naší městské části.

Máme za to, že péče o zdraví obyvatel není pouze v rukou Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Je i úlohou obce, aby měla při hospodaření se svým majetkem na paměti potřebu péče o zdraví lidí. Bezohledné vypovězení nájmu lékařům poškodí nejen tyto lékaře, jakožto poskytovatele zdravotní péče, ale především všechny jejich pacienty. Výše nájemného pro obecní pokladnu není jediným kritériem a zájmem, který je hodný ochrany.

Žádáme, aby Městská část Praha 3 přehodnotila svůj postoj vůči nájemcům Polikliniky Olšanská, vzala zpět dané výpovědi z nájmu, jednala s nájemci o přiměřené úpravě nájemních vztahů a vzala při tom v potaz potřebu dostupnosti lékařské péče a nutnost postarat se o stávající pacienty všech lékařů Polikliniky Olšanská.

Pevně věříme ve vyřízení naší žádosti.

V Praze dne 21. dubna 2021

Petiční výbor:

  • MUDr. Ladislav Knajfl, bydlištěm Vyžlovská 2251/52, 101 00 Praha 10
  • MUDr. Alena Prokšová, bydlištěm Fibichova 1526/4, 130 00 Praha 3
  • Prof. MUDr. Václav Smrčka, bydlištěm Rostovská 20/4, 101 00 Praha 10 - Vršovice
  • Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., bydlištěm Žitomírská 693/39, 101 00 Praha 10 – Vršovice
  • MUDr. Tereza Nováčková, Vožická 970/1, Praha 4
  • MUDr. Jan Hrabovský, Koněvova 1604/140, Praha 3

----------------------------------------------

za petiční výbor je oprávněn jednat: Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., bydlištěm Žitomírská 693/39, 101 00 Praha 10 – Vršovice


Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.    Kontaktujte autora petice