Petice za dodržování "Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o omezení konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích" v Chocni.

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme starostu a vedení Města Choceň, aby zajistili důsledné dodržování „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o omezení konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích“.   

Cílem této vyhlášky je zvýšení ochrany veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti, zdraví a majetku, přispění k pokojnému soužití a k vytvoření příznivých podmínek pro život v Chocni.

Před potravinami (Večerka) v Dvořákově ulici se neustále shromažďuje mládež a cizí státní příslušníci, kteří jsou hluční, pouští hlasitě hudbu, kouří a tráví svůj volný čas popíjením alkoholu na veřejnosti, kde dle přílohy č. 1 k vyhlášce je tato činnost zakázána. Bojíme se touto ulicí vůbec projít, chodit nakupovat a vadí nám každodenní hluk, nepořádek, nevábná vůně, vulgární pokřikování podnapilé mládeže, jak na místní obyvatele (citace:“ Drž hubu bábo a zalez“), tak na procházející. Mejdany, hlasitá hudba, močení na ploty, chodníky a to vše se děje do nočních hodin. Často se napadají i mezi sebou a my máme strach o vlastní bezpečí.  Naše kvalita žití v této lokalitě je hluboce snížena.

Otázkou je, proč se shromažďují právě u této prodejny potravin a ne např. u nedalekého Qanta či Lidlu?  Tam by je určitě nikdo takhle popíjet a hlučet na veřejnosti nenechal, tady jsou zastrčení v boční ulici, kde není takový provoz, alkohol si zakoupí v prodejně (máme podezření, že je prodáván i nezletilým) a pak ho popíjí bez jakéhokoli strachu z kontroly (městskou policii nemáme, aby kontrolovala dodržování pořádku), příjemně si posedí na plotě Polikliniky Choceň nebo na chodníku a odpadky pak nahází na zahradu.  Prodejna má sloužit k nakupování a ne jako zahradní restaurace. Je pravda, že do této prodejny moc zákazníků nechodí na běžné nákupy (možná vzhledem k tomu co se tam děje) a tak jsou pro provozovatele této prodejny tržby za alkohol a cigarety asi hlavním zdrojem příjmů.

V blízkém zdravotním zařízení si lékaři stěžují na takový hluk, že ani nelze odborně vyšetřovat pacienty. Např. na ORL (kdy se zkouší sluch), na očním oddělení, kam chodí převážně starší pacienti, musí lékař na pacienty i křičet, aby se spolu domluvili, protože přes řev a hlasitou hudbu si nerozumí. Často vnikají na soukromou zahradu zařízení, kterou znečišťují odpadky a močením. Zaměstnanci se pak ve večerních hodinách bojí odchodu domů, mají strach z napadení, když na ně již podnapilí drze volají.                    Je to nedůstojné prostředí pro poskytování zdravotní péče, pacienty, zaměstnance i lékaře.

Úžasná vizitka dnešní společnosti a neschopnosti zajistit pořádek ve městě.

Jaký je to vzor pro rodiče s dětmi, když procházejí okolo?!!!

Děkujeme, že nejste lhostejní.   


Jan Filípek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jan Filípek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...