PETICE ZA BEZPEČNĚJŠÍ CHEB

My, chebští občané, se obracíme na námi volené městské zastupitelstvo se žádostí o zajištění bezpečného bydlení v našem městě.

V krizových lokalitách došlo k neúměrnému nárůstu počtu osob, které nerespektují zásady slušného chování, nepracují, nechodí do školy, neplatí pro ně žádná pravidla ani zákony. Neustále jsme svědky, a dokonce oběťmi vandalismu, vyhrožování, násilností, krádeží.

Jedním z možných řešení by mohlo být takové navýšení finančních prostředků, aby mohl být zajištěn dostatečný počet strážníků městské policie a zároveň aby odměna za jejich práci nebyla demotivující. Je nutné, aby strážníci byli nepřetržitě osobně přítomni v ulicích, a tak působili preventivně, ale i okamžitě při narušení veřejného pořádku, a to s největší možnou důsledností. Významná je také těsná spolupráce s Policií ČR.

Ochrana slušných občanů by měla být prioritní.

Žádáme městské zastupitelstvo a představitele Městského úřadu Cheb o zajištění našeho práva na bezpečný a klidný život ve městě a o zvážení možných legislativních postupů.


Hana Malichová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Hana Malichová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.