Petice studentů ZČU FEK za vyřešení potíží s výukovým systémem LMS Unifor

V současné době využívá Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni dva online výukové systémy - Moodle a LMS Unifor. Oba tyto systémy nabízejí elektronické kurzy, online testování a vypracovávání úkolů. 

Tato petice vznikla jako reakce na pobouření řady studentů již zmíněné fakulty způsobené technickými problémy systému LMS Unifor. Hlavním důvodem stížností je nestabilita systému, v jejímž důsledku studenti spatřují tyto problémy:

  • Často je nutné při vyplňování testu čekat nepřiměřeně dlouhou dobu, než je možné přejít na další otázku/příklad. Tato doba se může pohybovat v rozmezí desítek vteřin až 2 minut. 
  • Odevzdání samotného testu mnohdy trvá několik minut a v takovém případě může nastat situace, že odevzdání testu selže (či bude odevzdán po termínu) a student tak kvůli chybě v systému automaticky neuspěje. Taktéž stránka s výsledkem testu se často načítá v řádu minut.
  • Pokud je systém zatížen více než obvykle, test se ani nespustí, kvůli čemuž musí být odložen

Dále systém obsahuje následující nedostatky, které studentům komplikují jeho užívání a celkovou přípravu na absolvování jednotlivých kurzů: 

  • Studenti se musí do systému každý rok znovu registrovat, čímž ztrácejí přístup k již proběhlým kurzům, jejichž obsah může být užitečný např. při zpracování kvalifikační práce. 
  • Po vyplnění cvičného testu je nemožné zobrazit správné odpovědi. Student tedy ví, kolik otázek vyplnil špatně, ačkoliv se již nedozví, jaké otázky to byly a jaká je tedy správná odpověď.

Vzhledem k těmto nedostatkům my, níže podepsaní, nevidíme jediný důvod k dalšímu používání tohoto výukového systému, a to především proto, že fakulta využívá služeb výukového systému Moodle, který neobsahuje žádný z výše zmíněných nedostatků a má velice podobnou nabídku služeb. 

Petice bude po ukončení sběru podpisů předána vedení fakulty se žádostí o zvážení situace a případném řešení komplikací, jež používání systému LMS Unifor přináší.


Michal Elhota    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Elhota, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...