Petice proti změně organizace tělesné výchovy na Jihočeské univerzitě

Vážené kolegium rektora,

my, níže podepsaní studenti, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla změněna nově vydaná interní změna organizace tělesné výchovy. Tato změna omezuje zápis předmětů volitelné tělesné výchovy pouze na jeden v ZS a jeden v LS  pro celý studijní program (ať už se jedná o bakalářský, magisterský, nebo doktorský stud. program).

Touto peticí žádáme, aby byl umožněn zápis alespoň jednoho předmětu volitelné tělesné výchovy na každý semestr. Je i v zájmu univerzity, aby své studenty podporovala ve sportu, který, jak je známo, posiluje veřejné zdraví, uvolňuje napětí a pomáhá v prevenci sociálně patologických jevů. Studium vysoké školy je mnohdy velmi stresující. Umožněním sportovních aktivit nám dáváte možnost tento stres odbourávat.


Anna Boudová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Anna Boudová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...