Petice PROTI výstavbě rozhledny na kopci Svinec u Nového Jičína

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak, a zde jsou výsledky hlasování obyvatel:

Záměr této petice se podařil, Vyhlídka na Svinci NEBUDE!!!

Tísková zpráva je ZDE.

Výsledky hlasování ZDE.

Děkuji všem za iniciativu a hlas, kterým podpořili tutu petici.

Mějte se.

Zbyněk Lukeš

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravím,

dneska jsem dostal informaci, že na kopci Svinec u Nového Jičína se chystá stavba rozhledny. Kopec Svinec každoročně několikrát navštěvuji a po prostudování návrhu se musím proti výstavbě rozhledny ohradit z těchto důvodů:

 • Vrchol kopce Svinec je zcela lysý s nezakrytým výhledem na všechny strany, proto vybudování rozhledny považuji za bezpředmětné.
 • Vrchol kopce leží v Přírodní rezervaci Svinec, ve které se nachází celá řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, především orchidejí. Samotnou výstavbou by byly ohroženy 3 druhy silně ohrožené (C2), konkrétně vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač mužský (Orchis mascula) a hořec křížatý (Gentiana cruciata), rostliny ohrožené (C3) - modřenec chocholatý (Muscari comosum), dále druh vyžadující pozornost (C4a), konkrétně voskovka menší (Cerinthe minor). Zvýšení turistiky bude mít negativní vliv na vzácnou okolní přírodu, ať už v rezervaci nebo mimo ní.
 • Zvýšení turistického ruchu bude mít za následek zvýšení počtu parkovacích míst, odpadkových košů atd.
 • Návrh rozhledny architektů Darji Štursové a Ondřeje Kafky považuji pro danou krajinu jako krajinotvorný prvek za zcela nevhodný.

Pro prostudování dané problematiky doporučuji přečíst:

http://ostrava.idnes.cz/novy-jicin-a-slatina-u-bilovce-chystaji-rozhledny-fv1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160407_2237678_ostrava-zpravy_jog

http://www.moad.cz/vyhlidka-svinec.htm

Jedno video ze Svince z letošní zimy:

https://www.youtube.com/watch?v=-aPmO8VhPTw

Pokud s mými názory souhlasíte, podepište tuto petici. Pokud znáte někoho, kdo má ke Svinci rovněž pozitivní vztah, tak mu tuto petici přepošlete.

Děkuji.

Zbyněk Lukeš

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Můj report z valné hromady v Novém Jičíně ze dne 21. 6. 2016

Včera v aule radnice v Novém Jičíně proběhla valná hromada, týkající se vyhlídky na kopci Svinec u Kojetína u NJ. Valná hromada byla svolána na základě negativních názorů k její výstavbě, ať už této petice nebo petice papírové. Mimo vedení města a dvou architektů bylo přítomno odhadem kolem 50 lidí, aula byla plně obsazena. Po prezentací architektů, se rozvířila diskuze. Z prezentace ještě doplním, že rozhledná bude postavena ze tří materiálu, a to umělý kámen, nerezová ocel a modřínové dřevo bez jakékoliv povrchové úpravy. Na dotaz, zda si architekti myslí, že modřínové dřevo vydrží delší dobu a zda se byli podívat na jiné rozhledny, odpověděli záporně a na dotaz, zda považují toto řešení za konstrukčně bezpečné z důvodu vysoko položeného těžiště bylo zodpověděno, že kolega, který dělal model tyto aspekty v softwaru zohlednil. Rozhledna má být postavena zde.

Poté se rozvířila diskuze, kde padlo asi 20 dotazů a podnětů. Celkově mohu hodnotit, že 75 procent z těchto dotazů a podnětů se vyslovilo proti výstavbě rozhledny, 15 procent by s rozhlednou souhlasilo s výstavbou po splnění určitých podmínek a 10 procent by s ní souhlasilo ve stávající podobě.

Lidé by nesouhlasili s výstavbou s těchto důvodů:

 • Rozhledna je v Přírodní rezervaci Svinec, chráněné rostliny a živočichové by byli větší návštěvností a výstavbou rozhledny poškozeni. (velmi častý názor)
 • Rozhledna je zbytečná, rozhled je od křížku výborný, a jediné co by mu vadilo, je stávající rozhledna (také mnohokrát řečený názor)
 • Lidé z okolí tam chodí relaxovat, zvýšený pohyb turistů by to znemožnil
 • Architektonicky rozhledna nezapadá do krajiny Svince
 • Znečištění krajiny odpadky
 • Nápor na parkovací místa (předpokládá se vybudování 8 míst pod Svincem) by způsobil to, že by lidé parkovali u rozhledny, tedy v rezervaci.

Lidé by souhlasili s výstavbou za těchto podmínek:

 • Zamezení průjezdu aut, aby si kolem nezkracovali cestu kolem rozhledny
 • Vybudování parkoviště (prezentovány byly tři možnosti)
 • Vytvořit jiný návrh rozhledny (výběrové řízení)
 • Zařídit svoz odpadků (prý není problém, kousek vedle je chata, nicméně nebylo řečeno, kdo bude uklízet odpadky kolem rozhledny)
 • Vybudovat rozhlednu na vyšší Petřkovické hůrce

S vybudováním vyhlídky souhlasili dva lidé z těchto důvodů:

 • Vyhlídka je architektonický skvost (názor přednesl člověk, jehož povolání je architekt)
 • Postavme rozhlednu, ať dostaneme děcka od počítačů do přírody

Z celkového vedení diskuze hosteskou mám pocit, že vedení města nešlo o to, kolik lidí je pro výstavbu a kolik je proti, ale udělat co největší souhrn názorů (otázka: Má ještě někdo jiný názor než tady už zazněl... ). Uvidíme, jak se k tomu vedení Nového Jičína postaví, až bude psát zprávu o valné hromadě.

Z jednání vyplynulo:

 • Během léta bude provedeno referendum pro občany blízkých vesnic (není jasno kterých, mluvilo se o NJ a Kojetínu), kde se budou moci vyjádřit (forma dotazníku není známa), není jasno, zda bude papírový či elektronický (aby nedošlo ke zneužití).
 • Za věrohodný se bude považovat, pokud v referendu odpoví na otázky kolem vyhlídky na Svinci alespoň 10-20 procent obyvatel starších 18 let.

Co z toho vyplynulo pro tuto petici:

 • Petice bude pokračovat, proto ji podepisujte, přidávejte komentáře, šiřte dále mezi občany v okolí a u lidí, kteří na Svinec jezdí a mají ho rádi. Svinec znají přece lidé z celé republiky, je to Evropský unikát.
 • Informujte lidi o chystaném referendu, ať se vyjádří ke stavbě rozhledny v chystaném referendu
 • Podpisy této petice budou vytištěny před skončením místního referenda a poslány zástupcům NJ. Podpisy budou zohledněny.

Snad je to vše, pokud jsem něco opomněl, prosím o doplnění těch, co tam včera také byli, aby mi napsali, jejich názory doplním.

Děkuji.

Zbyněk Lukeš

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak a je to tady. Článek dle mě jednostraně zaměřen pro stavbu. Ale to je pouze můj osobní názor. Takže od 1.-31.8. probíhá referendum. Do 31. srpna hlasujte, pak hlasy sečtu a pošlu na zastupitelstvo. Snažte se lidem vysvětlit, o co tady jde, aby hlasovali, ať už pro stavbu nebo raději proti ní. Díky za pomoc.

Zbyněk

 


Zbyněk Lukeš    Kontaktujte autora petice