Petice proti výstavbě přeložky v Táboře - Měšicích

Vážení,

my, níže podepsaní občané města Tábora, žádáme tímto výše nadepsaný úřad o zastavení stavby a zrušení stavebního povolení týkajícího se stavby přeložky Chýnovská – Vožická na základě současného stavebního projektu (dále jen „Stavba“), a to z těchto důvodů:  

Stavební projekt Stavby je starý 15 let,

Stavební povolení je vydané na obslužnou místní komunikaci funkční třídy C2 v návrhové kategorii MOK 75/50. V dokumentu Programy výstavby a oprav na silnicích II. A III. třídy na území kraje se uvádí pod bodem položky D29/7, že se bude jednat o typ přeložky v kategorii S 9,5.

Hluková studie je z 15.4.2003 a řeší problematiku hluku na plánované silnici pouze do roku 2007, tato hluková studie počítá cca s 5000 vozidly. V programu výstavby a oprav na silnicích II. A III. třídy na území Jihočeského kraje se uvažuje s 3351 vozidly. Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 je intenzita na silnici Chýnovská u Hasičského záchranného sboru více jak 15000 vozidel /24 hodin. Jedná se o třikrát větší nárůst vozidel, než s jakým počtem počítala hluková studie z roku 2003.

Při vydání stavebního povolení nebylo posuzováno EIA. Stavba nebyla jako celek nikdy posuzována v procesu EIA. Stavební povolení je vydané na obslužnou místní komunikaci funkční třídy C2 v návrhové kategorii MOK 75/50. V dokumentu Programy výstavby a oprav na silnicích II. A III. třídy na území kraje se uvádí pod bodem položky D29/7, že se bude jednat o typ přeložky v kategorii S 9,5.

Neúnosný nárůst dopravy na silnici I/19, na silnici Chýnovská.

Přivedení nákladní dopravy do obytné části města Tábor.

Zhoršení kvality života obyvatel města Tábor.

Zhoršení emisních limitů.

Zvýšení světelného znečištění.

Nevratné narušení architektonického rázu příměstské části Měšice, kde je převážně rezidenční zástavba.Ohrožení bezpečnosti chodců.  

Prostřednictvím této petice žádáme výše nadepsaný úřad,Krajský úřad Jihočeského kraje, zastupitelstvo města Tábora a hejtmanku Jihočeského kraje, aby: učinili všechny kroky k zastavení stavby a stavebního povolení,došlo k revizi a úpravě stavebního povolení dle současných norem a podmínek, a při jeho úpravě se vycházelo ze současného stavu dopravy,stavebník doplnil aktuálně hlukovou studii dle aktuálního stavu dopravního zatížení,bylo provedené šetření v rámci EIA,došlo k jasně definovanému výroku, zda-li se jedná o stavbu II. nebo III. třídy.  

Za kladné vyřízení naší petice předem děkujeme


Milan Říha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Milan Říha, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...