PETICE PRO REALIZACI SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI PRAŽSKÉHO DÁLNIČNÍHO OKRUHU

My, níže podepsaní občané žádáme co nejrychlejší zprovoznění severozápadní části vnějšího pražského dopravního dálničního okruhu Březiněves-Suchdol-Ruzyně (st. 519 a st. 518).  

Požadujeme:

  • Okamžité zahájení jednání na úrovni vlády, Ministerstva dopravy a dalších kompetentních orgánů
  • Definitivní rozhodnutí trasy, kudy bude vnější pražský okruh veden
  • Přípravu výkupu potřebných pozemků pro vedení dálnice
  • Aby realizace uvedeného úseku byla zahájena a následně dokončena co nejdříve    

Jedině tehdy když bude dobudován vnější dálniční okruh se uleví lokalitám kolem tunelu Blanka jako jsou Holešovičky, Trója, Libeň, Střešovice, Dejvice a dalším.

Tranzitní doprava tudy zbytečně projíždí i když by určitě raději využila volné trasy po okruhu okolo Prahy.

Prosím, přispějte k akceleraci uvedeného úseku. Naším cílem je sehnat co nejdříve co největší možné množství podpisů občanů, kterým vadí současný zakonzervovaný stav.

Prosím zejména obyvatele ulic V Holešovičkách, Patočkova, Svatovítská, Povltavská, Čuprova, Pod Královkou a Vítězného náměstí a okolí křižovatky Balabenka.

Nechceme, aby se tato část okruhu realizovala až po r. 2029!!!

Připojte se k nám!      

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Zbuzek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.