Petice na podporu prap. Patrik Parči

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice uvádíme a sdělujeme, že jakékoliv jednání našeho souseda a známého Patrika Parčiho, které je mu kladeno za vinu v souvislosti s jeho bývalou manželkou, nemá, a ani nemělo vliv na jakékoliv naše úsudky a pochybnosti vůči morální a profesní integritě jeho osoby a jeho výkonu služby v rámci Policie České republiky. Jeho setrvání ve službě by v nás v žádném případě nevzbudilo obavy o kvalitní a profesionální výkon služby při plnění jeho služebních úkolů a naši důvěru v Policii České republiky. V žádném případě jeho problémy soukromého charakteru nešpiní dobré jméno Policie, jakož to i policistu samotného. Jedná se o příkladného občana a otce, který si plní všechny své povinnosti řádně a odpovědně, stejně tak jsme přesvědčeni, že své povinnosti plní v rámci Policie České republiky a je pro své kolegy oporou a vzorem. V místě bydliště a v širokém okolí je respektovaným člověkem a osobností.

 

Navrhujeme proto, aby byl Patrik Parči ponechán ve výkonu služby.

 

Děkujeme

 

 

Za petiční výbor:

 

prap. Patrik PARČI, ČOZ 272 887, inspektor 1. odd SPJ, KŘP hl. města Prahy


Patrik Parči    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Patrik Parči svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...