Ostrá prosba: Chceme Cimrmanův Záskok v Nové Pace

My, níže podepsaní příznivci Divadla Járy Cimrmana, bychom s nadšením uvítali, kdyby v roce 2020 byla tradiční lednová návštěva tohoto divadla v Nové Pace spojena konečně s představením hry Záskok, pokud možno s Mistrem Zdeňkem Svěrákem v roli Mistra Karla Infelda Prácheňského. Domníváme se, že novopacká veřejnost si to zaslouží, což sám Mistr Jára Cimrman vyjádřil slovy: "Má Nová Paka mi rozumí." Vídeňský (středoškolský) profesor Erich Fiedler sice tento výrok dezinterpretoval jako "Má nová paka mi rozumí", ale to pouze svědčí o jeho diletantismu. Věříme, že Záskok v Nové Pace uvidíme!

Co v Praze aplaudováno, bude v Nové Pace aplaudováno dvojnásobně!


Josef Křeček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Josef Křeček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.