Omezení provozu replik historických vozidel v centru Prahy

Vážený pane primátore Hřibe,

vážený pane starosto Čižinský,

 

obracíme se na Vás touto formou petice / otevřeného dopisu s žádostí o jednání ve věci provozovatelů replik historických vozidel, jejichž počet v posledních dvou letech zmnohonásobil až na neúnosnou míru. Cílem této petice není označení jednoho konkrétního provozovatele, ani konkurenční boj, v ohromném množství těchto vozidel se totiž ani sami nedokážeme vyznat. Netušíme, jestli jsou mezi nimi někteří "ti dobří". Možná ano.

Jak je známo z dostupných mediálních zpráv, snaha o řešení neustálého rozpínání těchto aktivit několika firem byla doposud minimální, ze strany Magistrátu hl. m. Prahy dokonce nebyla žádná. Přitom dochází k evidentnímu a každodennímu porušování dopravních a jiných předpisů, vyhlášek či řádů.

Nejvíce dotčenými lokalitami jsou zejména okolí Staroměstského náměstí, Hradčanské náměstí a okolí Karlova mostu na Malé Straně. Tyto lokality stále více trpí zvýšenou intenzitou dopravy, která je spojená s nadměrným hlukem a nadměrným zápachem z těchto vozidel, zabíráním parkovacích míst v rezidentních zónách, ale i zabíráním míst pro zásobování a rozsáhlé plochy ve vozovce (např. v ulici Lázeňská a na Velkopřevorském náměstí, ale také v Husově ulici nebo na Hradčanském náměstí) při jejich stání při čekání na zákazníky. Výjimkou není ani stání v místech, kde to dopravní značení neumožňuje.

Žijeme v dojmu, že má-li provozovatel vyhrazená např. čtyři parkovací místa v Mostecké ulici, neznamená to, že do této lokality může v nejvíce exponovaných dnech turistické sezóny vjíždět stále znovu několik desítek těchto vozidel a způsobovat tím dopravní problémy, zvláště, pokud chce více těchto vozidel jet vyhlídkovou jízdou v koloně a pospolu. Do řady zmíněných lokalit přitom není povolen vjezd, většinou mimo dopravní obsluhu, někdy se dokonce jedná o pěší zóny (to se týká např. ulic Josefská, Mostecká, Nerudova, Na Kampě, Husova, Hradčanské náměstí).

Jsou zdokumentovány případy, kdy se občané řidičů těchto vozidel dotazují, jestli např. musí stát v modré zóně a s nastartovaným motorem, a setkávají se s vulgárními a agresivními reakcemi, mezi místními tak panuje atmosféra strachu, obava se ozvat. Vzhledem k tomu, že dopravní i jiné delikty jsou městskou policií, která má na starosti veřejný pořádek, přehlíženy, a situace je dlouhodobě neřešena, máme obavu, že jde ze strany městské policie a městských orgánů o nenáhodný jev. Někteří strážníci se ostatně s řidiči těchto vozidel v některých případech zdraví a dávají se s nimi do přátelské řeči.

Vážený pane primátore Hřibe, vážený pane starosto Čižinský, žádáme Vás o zevrubné prošetření tohoto druhu podnikání, které nemá v centru české metropole obdobu ani žádnou tradici. Spolu s některými dalšími projevy masového turismu vytváří pokřivený obraz o kulturním dědictví našeho historického centra, znečišťuje životní prostor, destruuje občanské soužití a ohrožuje veřejný pořádek.

V následujících bodech klademe otázky, na které, prosím, hledejte odpověď:

- Jak je tento druh podnikání ošetřen v živnostenském rejstříku? Jde o koncesi, nebo bežný druh přepravy osob?

- Pokud jde o běžný druh přepravy osob, může tedy kdokoliv nabízet na ulici tuto službu a jezdit kamkoliv chce?

- Řidiči těchto vozidel vjíždějí do lokalit, kam není povolen vjezd mimo dopravní obsluhu. Splňují řidiči ve všech případech podmínku dopravní obsluhy?

- Mohou tato vozidla nabízet své služby kdekoliv, jak se to běžně děje, hojně i z tzv. modrých zón?

- Tato vozidla jsou vidět nesutále v provozu, příjmy provozovatelů tudíž musí být i vzhledem k množení těchto vozidel vysoké. Dávají provozovatelé těchto vozidel účtenky zákazníkům a plní své zákonné daňové povinnosti? 

- Jsou tato vozidla řádně pojištěná pro tento druh podnikání, jako je to např. u taxislužby?

- Mají provozovatelé těchto vozidel všechny potřebné dokumenty ve sbírce listin v Obchodním rejstříku firem, jak ukládá zákon?

- V minulosti proběhla pouze jedna rozsáhlá kontrola, která byla medializována, ta konstatovatala 250 porušení různých pravidel ze 300 kontrol. Některá vozidla byla registrována jako lesní stroje, někdy cestující nepoužívali bezpečnostní pásy, některá vozidla nebyla způsobilá jízdy. Nepokračuje dále tato praxe a plní tato vozidla jinak přísné podmínky způsobilosti, jako musí plnit osobní vozidla nás všech?

- Mají tato vozidla v těchto měsících na mokré vozovce zimní pneumatiky?

- Většina těchto vozidel silně zapáchá, plní tato vozidla emisní limity?

- Většina řidičů při jízdě podává průvodcovský výklad, jsou k této činnosti způsobilí?

- Např. v Mostecké ulici mají provozovatelé těchto vozidel několik vyhrazených míst pro parkování – dle značek čtyři místa. Jak tyto dlouhodobé zábory zapadají do politických proklamací, že je třeba zajistit parkovací místo pro rezidenty, a byly tyto zábory umožněny standardním způsobem, tj. může si jakákoliv firma privatizovat část ulice?

Vážený pane primátore Hřibe, vážený pane starosto Čižinský, nedisponujeme nástroji a schopnostmi, jako státní správa a místní samosprávy, a nedokážeme Vám poskytnout návod, jak postupovat. Jsme však přesvědčeni, že je ve Vaší kompetenci jednat, a to rychle a rázně.

Tento druh podnikání samozřejmě neexistuje ve vakuu. Je součástí stále postupujícího masového turismu, který se stále akceleruje a s vyšší a vyšší rychlostí devastuje centrum Prahy. Položte si prosím ve svých úřadech otázku, jaké centrum města chceme. Zdali plné podnikatelů v tzv. "šedé zóně", kteří hojně porušují předpisy a vyhlášky, znečišťují ovzduší a produkují hluk, např. provozováním motorových vozidel v úzkých uličkách. Uvažujte o koncesích na podnikání, o tom, zda je opravdu chtěným projevem svobody, když si hrstka podnikatelů privatizuje veřejný prostor a působí naprosté většině svého okolí obtíže. Tento druh podnikání je jeden z mnoha, ale oproti stále rostoucímu množství turistických autobusů a extrémně znečišťující turistické lodní dopravě je právě tento druh podnikání velmi agresivní a skutečně invazivní.

Za všechny, kteří to ještě nevzdali,

Otakar Pospíšil


Otakar Pospíšil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Otakar Pospíšil, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...