Návrh na zpomalovací pás pro řidiče v ulici Žitná a návrh uzavření vyznačeného úseku v zimním období pro motorová vozidla

Martin Mužík

Žitná 661, Liberec 6

E-mail: martin.muzik@post.cz

Tel.: 606 239 635

 

MML- Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

 

k rukám

 

Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec

E-mail: solc.jiri@magistrat.liberec.cz

Tel.: 603 452 999

V Liberci dne 28.07.2020

 

Návrh na zpomalovací pás pro řidiče v ulici Žitná a

návrh uzavření vyznačeného úseku v zimním období pro motorová vozidla

 

Vážený pane náměstku,

 

žádáme Vás tímto o zpomalovací pás v oblasti ulice Žitná od domu čp. 661/662 a čp. 136 prudkým kopcem k ulici U Potůčku ( viz příloha vyznačeno na mapě ) - umístění zpomalovacího pásu, či pásů necháme na Vašem rozhodnutí, a vyjádření Policie ČR, aby to nebránilo průjezdnosti ( v mapě vyznačuji přibližně místo, kde by to mohlo případně být dle našeho názoru )

Odůvodnění : Jde o to, že již několikrát tu neukáznění řidiči srazili člověka ať už důchodce, matku s dítětem apod. a nebo k tomu v mnoha případech nechybělo mnoho. Oslovil jsem již několik lidí a to na magistrátu města např. pana Havlištu ten mi sdělil že už to město nemá na starost, že to mají na starosti TSML a tam mi zase řekli, že to má na starosti magistrát města tak jsme jako v kruhu.

Z toho důvodu se obracíme na Vás pane náměstku a chtěl bych Vás tedy poprosit i za ostatní, kteří se připojují svým podpisem k tomuto návrhu, protože evidentně dopravní značka snížení rychlosti nic neřeší. Tento úsek je vážně nebezpečný, obzvlášť pak když tam jdou samotné děti, invalidi, důchodci atd.. , proto navrhujeme zpomalovací pás pro motorová vozidla.

V zimním období navrhujeme tento úsek pro motorová vozidla úplně uzavřít z důvodu bezpečnosti, protože TSML je neudržují, jsou tam sice značení, že se tento úsek se v zimním období neupravuje, ale bohužel také nic neřeší. Nejen, že je špatně schůdný pro chodce, ale i nesjízdný pro auta a když tam přece jen nějaký odvážlivec vjede pak to i ze statistik vyplývá, že to na tomto úseku nekončí dobře.

Děkujeme Vám za Vaše vyjádření a pomoc při vyřešení bezpečnosti v tomto úseku.

 

Souhlasím s návrhem a připojuji se svým podpisem k návrhu :

 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.0576197&y=50.7538949&z=18&base=ophoto&rc=95rGix1lkWBQSROxgT-&rs=stre&rs=addr&rs=stre&ri=101560&ri=9336506&ri=101549&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=15.0570864&y=50.7540429&z=18&m3d=1&height=296&yaw=-0&pitch=-90&rc=95rGix1lkWBQSROxgT-&rs=stre&rs=addr&rs=stre&ri=101560&ri=9336506&ri=101549&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

 


Martin Mužík    Kontaktujte autora petice