Maturitní zkouška 2021

6.1.2021

 

Vážený pane ministře školství a vážené Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

 

obracíme se na Vás ve věci naší maturitní zkoušky 2021. Nacházíme se v situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připravený, ale všichni jsme se poprali, jak jen to bylo možné. Mezi spoustou protiepidemických opatření byla i ta, která silně ovlivnila život a studium nás žáků. Stejně jako se pomoci dostalo epidemií postiženým skupinám, tak si ji zasloužíme i my maturanti. Není možné skládat takto významnou zkoušku standardním způsobem, pokud podmínky pro přípravu na ni standardní nebyly, dokonce byly silně nepříznivé.

 

V následujících několika bodech budou shrnuty některé z našich důvodů:

 

  • V minulém školním roce přišli letošní maturanti o téměř půl roku prezenční výuky. Distanční výuka nebyla povinná, na řadě škol neprobíhala, nebo neprobíhala ve všech předmětech.
  • Aktuální školní rok 2020/2021 připomíná s nadsázkou rotační výuku, kdy chvíli ve škole jsme a chvíli zase ne. Tyto změny nejsou komfortní pro učení, naopak jsou stresující.
  • Distanční výukou nelze plně nahradit prezenční. Její kvalita je o poznání horší a i počet hodin v jednotlivých předmětech značně nižší. Pokud má žák distančně polovinu nebo i třetinu hodin týdně oproti výuce prezenční, logicky není schopen získat stejné množství informací.
  • Pro žáky i učitele je tato situace naprosto nová. Nikdo s takovouto výukou nemá dostatečné zkušenosti a podoba distanční výuky tomu v drtivé většině případů odpovídá.
  • K dnešnímu dni jsme opět odsouzeni na distanční výuku, vyhlížíme návrat do škol a nevíme, zda to bude za týden, měsíc, nebo jestli se vůbec před maturitou fyzicky do škol vrátíme, jelikož čísla jsou nyní stále horší.
  • MŠMT navrhuje, aby pololetní vysvědčení byla hodnocena ústně kvůli nedostatku známek a dané situaci. Nejsme tedy v dnešní době schopni plnohodnotně ve školách fungovat a hodnotit naše výkony, ale doposud naši nejsložitější zkoušku jsme schopni udělat?

 

 Budeme rádi za jakoukoliv pomoc před naší zkouškou dospělosti, ovšem Vámi slíbené zveřejnění výsledků maturitních testů Cermat za minulé roky snad nikdo za pomoc nepovažuje. Snad nejlepším možným řešením by byla maturita udělená úředně dle průměru z předchozích vysvědčení. Nejedná se o snahu vyhnout se maturitě, ale aktuální situace, kterou jsme my nezavinili, nám nedovoluje adekvátní přípravu, jaká byla dopřána většině našich předchůdců. Tento postup se v loňském roce ověřil na Slovensku a vše dopadlo dobře. Koneckonců se nejedná o nějakou ,,maturitu zadarmo”, čtyři roky jsme vyvíjeli úsilí, které bylo po celou dobu hodnoceno a výsledek maturitní zkoušky se prakticky vždy odvíjí na práci za celou dobu studia, tudíž průměr známek z vysvědčení je odpovídající.

 

Pokud však nebude možné přistoupit k maturitě udělované úředně, budeme rádi i za variantu, kdy bude probíhat pouze státní část maturitní zkoušky. Všichni studenti by tak byli hodnoceni rovným metrem a splňovali by požadavky ve stěžejních předmětech, které určuje stát prostřednictvím Cermatu. Profilová (školní) část by byla letos zkreslena více než kdy jindy, jelikož by zůstávalo na učitelích, do jaké míry přihlédnou k naší komplikované situaci. Z vlastní zkušenosti víme, že na řadě škol nebylo stihnuto ještě ani učivo třetích ročníků, jak to tedy mají žáci a učitelé vše dohnat, vypracovat maturitní témata a naučit se je? V neposlední řadě snad ani není možné skládat zkoušku z odborných předmětů, protože školní praxe distančně uskutečnit nelze.

 

Děkujeme za Vaše vyjádření k naší problematické situaci a případnému přehodnocení listopadového výroku o tom, že maturitní zkoušky proběhnou beze změn.

 

S pozdravem

Nespokojení a zoufalí žáci maturitních ročníků


Maturanti 2021    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Maturanti 2021, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...