hriste

MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ HRÁDEK

Dobrý den všem, obracím se na vás jako předseda místní tělovýchovné organizace.

Vzhledem k našemu postavení jediné sportovní organizace ve městě, zajišťující městu možnost sportovního vyžití pro všechny občany našeho města i širokého okolí si velmi dobře uvědomujeme, že moderních sportovních ploch je v našem městě zoufalý nedostatek. 

Rád bych tedy touto cestou získal váš hlas a podporu námi vypracovaného projektu modernizace sportovního areálu. 

Tento projekt zahrnuje modernizaci stávající škvárové plochy, přeměnou v jedno fotbalové hřiště s nejmodernějším umělým povrchem, kde lze krom fotbalu provozovat i nohejbal a volejbal. Dále se počítá s rozšířením o jedno multifunkční hřiště, které poskytne možnost provozovat, tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, floorbal a mnoho dalších sportů. Plán modernizace zahrnuje také dostavbu beach volejbalového hřiště a vybudování automatické závlahy současné přírodní travní plochy. Tak aby nedocházelo k její destrukci v letních slunečných dnech, tak jak se to děje doposud. 

Váš hlas mi pomůže přesvědčit zastupitelstvo města, aby souhlasilo s uvolněním nutné 20% spoluúčasti  města na tomto projektu. Naše TJ vstupuje s nabídkou 80% finančního krytí a poskytujeme vlastní pozemky o vysoké hodnotě. Dále pak hodláme přenechat městu naše pozemky házenkářského hřiště "U Krajana" na zmírnění finančního dopadu této mimořádné investice. Udělali jsme pro tento projekt maximum, a jsme si vědomi, že se situace již nikdy v budoucnu nemusí opakovat.

Současný postoj města je zamítavý, prosíme o pomoc, vyjádřete nám vaši podporu!!!

Za celou TJ osobně děkuji, David Redl, Mgr.


Mgr. David Redl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. David Redl, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...