Nejoblíbenější petice v roce 2016 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice na podporu pana prezidenta a okamžité odstoupení Sobotky

Vážení přátelé, jelikož Vás spousta na mých Facebookových stránkách Konec Kalouska v Česku, žádala otevření petice na podporu pana prezidenta, jako reakci na akci pražských kaváren - petici, která tvrdí, že náš pan prezident je velezrádce. A na kterou horko - těžko sehnali 11.500 podpisů, ale přesto se jí bude zabývat senát. Jelikož se domnívám, že už opravdu ta pražská rádoby inteligence přestřelila a Sobotka to svým vyjádřením o proslovu pana prezidenta na Albertově dovršil, rozhodl jsem se za

Vytvořeno: 2015-11-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1827 1769
2016 822 801

PETICE „za součinnost města Olomouc, při vybudování útulku pro opuštěné kočky“

Iniciátor petice: Pomocné ruce Olomouc, občanské sdružení, Jungmannova 193/1, 779 00 Olomouc, IČO: 22742085 Vážená rado města Olomouce,   my, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o finanční a morální podporu ze strany města Olomouce, při vybudování a provozu útulku pro opuštěné, bezprizorní, poraněné, nechtěné, týrané či nemocné kočky a další malá zvířata. Za každým příběhem těchto zvířat se někde v jeho průběhu nachází lidská nezodpovědnost. Cítíme zbudování a provoz útulku jako s

Vytvořeno: 2016-03-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 814 794
2016 812 792

Petice proti vyhlášce města Říčany - Povinné náhubky pro psy

Dobrý den, 4.3.2016 oznámilo město Říčany u Prahy novelu vyhlášky O VEŘEJNÉM POŘÁDKU: VYBRANÁ PLEMENA PSŮ MUSÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V ŘÍČANECH NOSIT NÁHUBEK. Dle této vyhlášky jsou vybraná plemena psů povinna nosit ve městě náhubek a to přesto, že budou na vodítku. Považuji toto nařízení za hloupé, diskriminační a omezující svobodu občanů i jejich psů. Město sice "na oplátku" slíbilo více košů na exkrementy psů a plochy pro jejich volný pohyb, ale to jsou jen sliby do budoucna, jejichž re

Vytvořeno: 2016-03-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 815 801
2016 811 798

Petice na podporu pouličního umění

PETICE a výzva k projednání v ZHMP za úpravu vyhlášky o pouličním umění (pouliční veřejné produkci), tak aby pouliční umělci mohli svobodně tvořit, byl zachován kulturní charakter našeho hlavního města a rezidenti městských částí nebyli zatěžováni přílišným hlukem, a za zařazení těchto bodů na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy.   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádost dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

Vytvořeno: 2016-05-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 843 826
2016 798 782

Za původní ráz Podolí

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé MČ Praha 4, vážení členové komise! Ve smyslu Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním se na Vás obracíme s vyjádřením a žádostí k zamýšlené výstavbě v ulici Pod Klaudiánkou,  k. ú. Podolí, Praha 4. My, níže podepsaní občané Prahy 4, zejména obyvatelé Podolí, zásadně nesouhlasíme se záměrem zbourat stávající prvorepublikovou vilu na adrese Pod Klaudiánkou čp. 135/19 a na jejím místě realizovat projekt prezentovaný jako Bytový dům Pod Klaudiánkou (na parc. č

Vytvořeno: 2016-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 785 760
2016 778 753

Petice za odstoupení Pavlíny Nytrové z postu poslankyně

     My, níže podepsaní, vyzýváme Pavlínu Nytrovou k odstoupení z postu poslankyně ČR z důvodu demagogie a šíření lživých informací o LGBT komunitě, kterého se dopustila 13.7.2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v následných rozhovorech v médiích. Pavlína Nytrová již delší dobu veřejně vystupuje proti LGBT lidem a opírá se při tom o pochybné zdroje, které uvedla jako komentáře pod články na Novinkách, známého, který bydlí v Norsku, ruskou propagandistickou skupinu Ruskije mat

Vytvořeno: 2016-07-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 731 639
2016 731 639

Žádáme okamžité uzavření hranic s Německem.

Německo je příliž blízko na to, aby naše vláda stále nic nedělala proti teroristům.

Vytvořeno: 2016-07-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 732 716
2016 728 712

Petice proti výstavbě bytového domu "Troja Horizons"

Obyvatelé Prahy, zejména sídliště Bohnice, protestují touto peticí proti dalšímu zahušťování jižní části sídliště Bohnice výstavbou výškového polyfunkčního domu "Troja Horizons" a jeho výstavbě v bezprostřední blízkosti osmipodlažního bytového domu a pětipodlažního objektu polikliniky Mazurská. Žádáme tímto představitele Magistrátu HMP, který pozemky p.č. 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja původně vlastnil, aby byly tyto pozemky od developera MHMP zpětně odkoupeny a byl jim navrácen status parkové a

Vytvořeno: 2016-09-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 726 726
2016 705 705

Žádost čechoslováků o nevydání tureckých vojáků z Řecka

Jeho excelence velvyslanec Řecka Jako přátelé Řecka a spolusdílitelé jeho Evropského prostoru se dovolujeme na Vás obrátit s žádostí ve věci týkající se našich společných zájmů, Řecké republiky i samotné lidskosti. Prosíme Vás, abyste příslušným orgánům v Řecké republice vyřídil naši žádost a apel ve jménu humanity nevydat turecké vojáky, kteří se snažili nalézt ochranu v evropské zemi, po podivném pokusu o převrat v Turecku. Řecká vláda se vší vážností dopadu na řecko - turecké vztahy musí přij

Vytvořeno: 2016-07-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 698 642
2016 687 631

Petice na podporu obyvatel Sýrie - dopis premiérovi

Otevřený dopis premiérovi České republiky ve věci podpory obyvatel Sýrie Vážený pane premiére, obracíme se na Vás jako občané České republiky, protože bychom chtěli, aby naše vláda co nejvíce pomohla snížit utrpení lidí v Sýrii.Situace v Aleppu a na dalších místech je Vám jistě velmi dobře známa. I to, že generální tajemník OSN označil barbarské bombardování Aleppa syrskými a ruskými letadly za páchání válečných zločinů. Sledujeme s velkým znepokojením, že zřejmě jako Evropané jen pasivně čekáme

Vytvořeno: 2016-10-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 659 626
2016 653 620