Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop prodloužení nouzového stavu v ČR

My, níže podepsaní, vyzýváme naše zastupitele v Poslanecké sněmovně ČR, aby zastavili pokračování nouzového stavu v ČR a dne 7.4. 2020 zamítli návrh vlády na pokračování nouzového stavu ČR z těchto důvodů: 1. hrozba zneužití a kumulace moci úzkou skupinou lidí  2. netransparentní odůvodnění a opatření pro nouzový stav 3. devastující dopad na českou ekonomiku  4. porušování základních práv a svobod občanů zaručených Ústavou ČR 5. devastující psychosociální dopad na společnost  Jsme si vědomi záva

Vytvořeno: 2020-04-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 18
24 hodin 1 1

Dejte důvěru pacientům - umožnění s Informovaným souhlasem podání léku Plaquenil s Azitromycinem širšímu okruhu pacientů s Coronavirem

My, níže podepsaní,bychom uvítali možnost zvolit si pro pacienta po dohodě s lékařem možnost léčby lékem Plaquenil v kombinaci s Azitromycinem na základě Informovaného souhlasu pacienta. Ocenujeme snahu vlády o zprostředkování léčby lékem Remdesvir pro nejtěžší případy i iniciativu ohledně výzkumů a dodávky dalších léčebných přípravků( především úsilí o zajištění dodávky nadějného a šetrného Favipiraviru z Japonska ).  Lěk Plaquenill, z řady antimalarik, užívaný i pro léčbu revmatoidní artritidy

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9
24 hodin 1 1

Žiadost na admina pre epsilona.

Chcel by som urobit peticiu pre epsilona.  a dost mi pomohol ohladom banovania cheatrov.

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 5
24 hodin 1 1

Za vyhoštění nebezpečného psychopata cizince z ČR

Žádáme statutární a zákonodárné orgány České republiky, aby v době, kdy je v ČR v platnosti nouzový stav, přísněji posuzovali také trestnou činnost pachatelů, cizinců, kteří páchají trestné činy na území státu, čímž napomáhají k ekonomickému a sociologickému rozvratu české společnosti.  Blíže upřesním. Tuto osobu zná velmi hodně lidí. Velmi agresívní extrovertně se projevující, cizinec, osoba z Ostravy,která byla řešena Policií z důvodu trestného činu stalkingu, a řešenataké magistráty několika

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
24 hodin 1 1

Protest proti návrhu ministerstva obrany na posílení pravomocí vlády

Podpisem pod tuto petici zásadně protestuji proti návrhu ministerstva obrany, aby vláda České republiky převzala v době krizového stavu pravomoci poslanecké sněmovny. Bylo by to zásadní porušení demokracie a pošlapání demokratických svobod občanů České republiky, kteří ve volbách svobodně volí poslance parlamentu a ne vládu. 

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16 16
24 hodin 1 1

Petice za zrušení centrálního nákupu ochranných pomůcek vládou ČR

My, níže podepsaní, v rámci ochrany veřejného zdraví obyvatel a ochrany zdravotníků a lékařů České republiky v souvislosti s pandemií Covid 19 :   1) Chceme okamžitě zrušit centrální nákup ochranných pomůcek nařízený vládou ČR, která tímto nařízením ohrozila naše zdravotnictví, neboť zákazem nemocnicím nakupovat ochranné pomůcky a současně jejich nezajištěním, přímo ohrozila naše zdravotníky v době pandemie šíření vysoce infekční nemoci. Vládá doposud nezajistila všem ošetřovatelkám v domovech

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 57 57
24 hodin 1 1

Ruční řadič na voze T3.PLF.

Vážení kolegové a kolegyně. Dne 23.3.2020 byla zveřejněna smlouva mezi DPP a firmou Pragoimex na dodání nízkopodlažních skříní. Jedná se o skříň typu VarCB3LF, neboli T3R.PLF „wana“. Tento model zde už známe od roku 2007 a DPP se rozhodl, že chce těchto vozů rovných 100. Nyní máme možnost zkusit si trochu práci usnadnit a místo klasického nožního řadiče prosadit ruční. Tramvaje s výzbrojí Cegelec – TV progress může být ovládaná i ručním řadičem, což funguje u typu KT8D5R.N2P a dokonce ve školníc

Vytvořeno: 2020-03-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13
24 hodin 1 1

Nechceme Pražáky na horách - Žádáme PČR o omezení pohybu mezi kraji a hlídání dodržování karantény v místě trvalého bydlistě

Žádáme tedy PČR o zásah! Jsme ohroženi lidmi, kteří nemají v horských oblastech nic dělat. Například v Libereckém kraji se za poslední týden zvýšil počet nakažených z 9 na 70 lidí. A vzhledem k počtu vozů s pražskými SPZ, stojících u rekreačních chat v okolí je oprávněné domnívat se, že by počet nakažených mohl být značně nižší, pokud by k nám neproudili davy občanů hlavního města, kde jak víme, je nejvyšší počet nakažených. 

Vytvořeno: 2020-03-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7
24 hodin 1 1

Přerušení pěnězovodů neziskovým organizacím, které se zabývají politickým aktivismem.

Žádáme vládu České republiky, aby do svého programu zařadila tyto dva body: Sebrat veškeré dotace všem neziskovým organizacím, které se zabývají politickým aktivismem, a použít je na řešení koronavirové krize, případně rozdat lidem touto krizí postižených Dále v rámci přípravy státního rozpočtu na kalendářní rok 2021 ukončili financování všech nevládních, či nestátních projektů takzvaných neziskových organizací zabývajících se politickým aktivismem, a peníze takto uspořené deponovali v rámci roz

Vytvořeno: 2020-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18
24 hodin 1 1

Petice za pozastavení nájmů a hypotečních splátek v době koronavirové krize

  Vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, Chceme vás prostřednictvím této petice vyzvat ke krokům, které pomohou zmírnit sociální dopady nouzového stavu, ve kterém se nyní nacházíme. Přijetí nutných opatření ke zmírnění pandemie zanechalo mnoho našich spoluobčanů v situaci, kdy ze dne na den přišli o své příjmy, nebo se jim výrazně snížily (a to i přes opatření, které vláda zavádí pro sociální ochranu všech, kdo v současné době z různých důvodů nemohou pracovat nebo podnikat). Podle a

Vytvořeno: 2020-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 270 267
24 hodin 1 1