Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
30 dní Pořád Název peticeVytvořeno
1 15 Petice za záchranu českých lesů
Neutále docházi ke kácení lesů, podpořte petice proti tomuto jevu...
2012-02-12
1 55 PETICE ZA ZÁKAZ A PROPAGACI KOMUNISMU. STOP ! EXTRÉMNÍ LEVICI !
PETICE ZA ZÁKAZ A PROPAGACI KOMUNISMU. STOP ! EXTRÉMNÍ LEVICI ! ZAKAŽME KSČM ! v ČR je to s ohledem na dějiny stále velmi citlivá otázka. Počínaje Únorem 1948 kdy se vlády chopil moci Klement Gottwald zde byl lid potrestán a mnozí přišli tzv. znárodněním o majetek rodiny. Poté přišla měnová reforma v r. 1953, která defakto ožebračila všechny střadatele. Ti, co stačili včas uprchnout zde ponechali...
2012-09-30
1 5 613 PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM
PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)   Žádáme ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o nápravu sociálně neúnosného a nespravedlivého stavu, který nepřiznává občanům postiženým ztrátou podstatné části horní, dolní či dokonce obou končetin příspěvek na...
2012-09-27
1 1 719 Zakažme HALAL vraždění - podřezání bez omráčení.
Podstatou HALAL, které je jediným správným způsobem přípravy masa pro muslima vyznávajícího islám a myšlenkám islámu se „podřizujícíího“ je porážka zvířete za plného vědomí, aby postupně při plném vědomí zvíře bolestivě a stresově vykrvácelo. Popravčí zavádějí efektivní metody usmrcení/týrání zvířete. Např. pověsí zvíře za nohy hlavou dolů, těžké zvíře si přitom vykloubí nohy atd.  a tepny na...
2012-05-21
1 66 Petice proti týrání zvířat
Prosím podepište... Za každou sekundu umřou 3 zvířata!!...
2012-03-16
1 9 591 Řidič autobusu občan Roman Smetana. Petice proti jeho uvěznění.
Dle čl. 18 listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. ► My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme okamžité zastavení stíhání občana Romana Smetany ◄ Trest je absurdní, vězení, nebo jakéhokoliv omezení svobody je v tomto případě přehnané. Rozhodnutí soudu nepovažujeme za spravedlivé, nestranné, stejně tak jsme přesvědčeni, že v této věci neměla roz...
2012-02-14
1 4 897 Petice za vystoupení ČR z EU a NATO.
Je už konečně načase vystoupit z naprosto zbytečných a škodlivých organizací EU a NATO, do kterých jsme nikdy neměli vstupovat. A zároveň odstoupit od Lisabonské smlouvy, která by měla správně být stejně neplatná. Neboť nás občanů se nikdo na nic raději neptal a v Irsku byla přijata až na druhý pokus! Jinak by chudáci Irové za trest museli chodit hlasovat tak dlouho, dokud by nehlasovali "správně"...
2012-02-08
1 6 754 Zastavte ACTA
ACTA je evropská obdoba SOPA a PIPA. Je však mnohem nebezpečnější. Začne působit ve všech státech, které smlouvu podepíší a monitoruje i přenosy dat po soukromých kanálech! Musíme ji zastavit, než projde i v Čechách!...
2012-01-25
1 63 Žádáme o přezkoumání restitucí Karla Schwarzenberga
Kdo pozorně sleduje cestu knížete od Havla ke Kalouskovi, vidí zcela jasný záměr a cíl: Hrady, zámky, lesy, pole, louky, rybníky, zkrátka majetek. Spolu s Havlem restituoval jako málokdo. Majetek orlické druhogeniturní větve čítal několik miliard. Dnes dochází i na majetek prvogeniturní, tj. hlubocké větvě. Po sametu jsme se snažili napravit některé majetkové křivdy. Abychom nemuseli jít až na B...
2013-01-31
1 337 Petice za návrat starého dobrého Dobyvatele
My, níže podepsaní, dáváme touto peticí najevo nespokojenost se současným a již dlouhou dobu neuspokojivým způsobem vedení hry Dobyvatel. Jedná se především o neprofesionální jednání některých operátorů a moderátorů, jež je založeno na zaujatosti, urážení, demonstrací moci, provokování, zesměšňování, aroganci, neschopnosti nadhledu, nadřazování se nad běžně hráče a doslova jejich šikanování nejen...
2013-08-11