Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za odvolání Miloše Zemana

Touto peticí žádáme, aby byl prezident Miloš Zeman odvolán z funkce prezidenta, protože dělá ostudu. Nepřísluší se, aby nadále působil jako hlava našeho státu.

Vytvořeno: 2014-11-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 27
2018 7 5

Obnova železniční dopravy na trati Rakovník-Kralovice-Mladotice

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice za obnovení železniční dopravy na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a poslance České republiky, aby se co nejúčinněji zasadili za rekonstrukci a obnovení provozu na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice. Tato trať je klíčovou pro dopravní obslužnost našich obcí a celého regionu. Umožňuje dostupnost p

Vytvořeno: 2015-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 856 835
2018 7 7

Nový skatepark v Písku

Cílem petice, je upozornit výše postavené lidi v Písku na to, že skatepark, který nám nabízí Jitex, není tak úplně dostačující pro rozvíjení talentu ve skateboardingu a následné reprezentaci města. Proto bych chtěl poprosit o případné zmodernizování nebo vystavení nového skateparku, který by však měl reprezentovat město.Děkuji za podporu!

Vytvořeno: 2014-11-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 19
2018 7 6

Petice za zrušení zákazu jízdy kamionů v pátek mezi 17-21

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme o úpravu Zákona č. 361/2000 Sb., konkrétně o zrušení zákazu jízdy pro nákladní automobily v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin. Tento zákaz je co do funkce v Evropě ojedinělý a považujeme jej za diskriminační.

Vytvořeno: 2016-07-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3491 3318
2018 7 7

Petice za ukončení sociální genocidy v ČR

Požadujeme, aby byla v České republice ukončena sociální genocida páchaná na invalidech, nezaměstnaných, důchodcích, rodinách s dětmi, matkách samoživitelkách, bezdomovcích a dalších skupinách obyvatel, kterým je upíráno právo na důstojný život.

Vytvořeno: 2014-11-13

Časové období Všechny země Maďarsko
Pořád 12 6
2018 7 6

PETICE ZA ZÁKAZ A PROPAGACI KOMUNISMU. STOP ! EXTRÉMNÍ LEVICI !

PETICE ZA ZÁKAZ A PROPAGACI KOMUNISMU. STOP ! EXTRÉMNÍ LEVICI ! ZAKAŽME KSČM ! v ČR je to s ohledem na dějiny stále velmi citlivá otázka. Počínaje Únorem 1948 kdy se vlády chopil moci Klement Gottwald zde byl lid potrestán a mnozí přišli tzv. znárodněním o majetek rodiny. Poté přišla měnová reforma v r. 1953, která defakto ožebračila všechny střadatele. Ti, co stačili včas uprchnout zde ponechali v obavách o život i mnohý majetek. Skupina těch co emigrovala později na tom byla podobně. V ilegali

Vytvořeno: 2012-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 55 53
2018 7 7

Nedělej cirkus se zvířaty

My, níže podepsaní občané, žádáme zrušení výjimky pro chov (množení), drezúru a obchod se všemi původně volně žijícími zvířaty v cirkusech, zábavních parcích a veřejných vystoupeních. (viz. Zákon č. 246/1992 Sb., Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání - § 13a - 1b, § 14a - 1a.) Je jasné, že vycvičit divoké zvíře bez utrpení nelze! NEDĚLEJ CIRKUS SE ZVÍŘATY! Petice je adresovaná ministrovi zemědělství, Ústřední komisi pro ochranu zvířat, Parlamentu a Senátu ČR.

Vytvořeno: 2017-09-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 300 286
2018 7 6

Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NEJEN V TOMTO ROCE PŘEJEME VŠEM SLUŠNÝM LIDEM - JDE O CELOU ČR, NEJDE JIŽ JEN O OSTRAVU - S NOVÝM "ČIPOVACÍM " ZÁKONEM JDE O VŠECHNY MĚSTA A OBCE V CELÉ ČR ! PODPIS PROSÍM PŘIPOJTE POD FOTOGRAFIÍ NELINKY   PETICE proti NUCENÉMU čipování psů... ... POKRAČUJE ! ! !                            OHROŽENÍ  OBČANŮ ALE I DALŠÍCH ZVÍŘAT vč. PTÁKŮ NARŮSTÁ !!!                                    bojujeme společně za svobodu již od 22.12.2012. JDE O CELOU ČR, DALŠÍCH 116 podpisů p

Vytvořeno: 2012-12-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 903 875
2018 7 7

Referendum o vystoupení ČR z EU

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičníma Smlouvě o fungování EU článku 227 Sběr podpisů pro vypsání celonárodního referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a poslance Parlamentu ČR, aby na základně našich podpisů vypsali celonárodní referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.Svými podpisy sdělujeme svoji vůli vládě ČR a p

Vytvořeno: 2015-06-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 326 319
2018 7 6

Petice proti uvažovanému prodeji bazénu Thermal

Petice proti uvažovanému prodeji bazénu Thermal dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 sb. o právu petičním   My, níže podepsaní, obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR a osobně ministra financí Ing. Andreje Babiše, aby se započalo chovat ke svěřenému majetku jako zodpovědný správce.   Proč neprodávat: Ministerstvo financí je správcem majetku, který jeho prostřednictvím vlastní každý občan této republiky a v zájmu skutečného vlast

Vytvořeno: 2015-04-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 735 709
2018 7 6

Metro D na Žižkov patří

Vážení členové rady hl. m. Prahy,   se znepokojením jsme přijali zprávy v médiích i z nejrůznějších oficiálních dokumentů a jednání orgánů hl. m. Prahy o tom, že trasa metra D by po dokončení úseku do stanice Náměstí míru neměla dále pokračovat na Žižkov, ale podle některých variant končit na náměstí Republiky, podle jiných přes něj dále pokračovat na Letnou.   Přitom s vedením trasy metra D na Žižkov počítá stále ještě platný územní plán, a právě vyhlídka budoucího propojení na systém metra byl

Vytvořeno: 2017-09-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 126 123
2018 7 7