Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Kaštanka

Vytvořeno: 2016-05-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 615 603
Minulý měsíc 2 2

Chceme zpět McCountry

Žádáme tímto společnost McDonald´s ČR spol. s r. o. o navrácení burgeru McCountry do stálé nabídky v jejich restauracích v ČR.

Vytvořeno: 2018-11-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
Minulý měsíc 2 2

Proti zákazu šlechtických titulů-Zákon č. 61/1918 Sb.

My níže podepsaní požadujeme zrušení zákona č. 61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly (ze dne 10. prosince 1918) a který mimo jiné stanoví:   „Šlechtictví a řády, jakož i  veškerá z nich plynoucí práva se zrušují,  rovněž  tak  tituly,  pokud  byly  udělovány  jako pouhá vyznamenání.“ … dále tento zákon stanoví, že „Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.“ Domníváme se, že šlechtické tituly odráží historické zakot

Vytvořeno: 2012-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 450 428
Minulý měsíc 2 1

Petice za zvýšení platů pedagogických pracovníků

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním adresovaná Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.   Petice za zvýšení platů pedagogických pracovníků Mgr. Lenka Vyskočilová, U Hranic 3221/18, Praha 10, 10000   Petice za zvýšení platů pedagogických pracovníků   Odůvodnění: - dlouhodobě podhodnocený platový tarif pedagogických pracovníků - nárůst administrativní práce za poslední 3 roky - požadavky na specializač

Vytvořeno: 2016-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 119 119
Minulý měsíc 2 2

český dabing pro hru Kingdom Come: Deliverance

Touto peticí bych chtěl autory ujistit ve vytvoření českého dabingu pro hru Kingdom Come: Deliverance. Proto žádám všechny (a pouze ty), kteří si hodlají koupit hru po vydání českého dabingu, aby autoři viděli že tento krok pro ně bude dostatečně výnosný.

Vytvořeno: 2018-02-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 294 266
Minulý měsíc 2 2

Zachování Gymnázia Čelákovice

My, studenti, absolventi, pedagogové, zástupci samospráv, občané a přátelé školy, žádáme Radu a Zastupitelstvo Středočeského kraje o: - zachování Gymnázia Čelákovice a jeho samostatné právní subjektivity; - přijetí odmítavého stanoviska k záměru sloučení Gymnázia Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi či jinou právnickou osobou; - zachování stávající dostupnosti gymnaziálního vzdělávání pro obyvatele regionu, jež je podmíněné existencí Gymnázia Čelákovice. Děk

Vytvořeno: 2019-01-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 301 298
Minulý měsíc 2 2

Miloši Zemane, okamžitě rezignujte z postu prezidenta České republiky.

My, níže podepsaní, tímto vyzýváme Miloše Zemana k okamžité rezignaci z postu prezidenta ČR. Dne 24.10. t.r. se Miloš Zeman na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dopustil jednoho ze svých rádoby vtipných výroků, který vyzněl jako předem připravený brutální faul. K útoku na novináře tentokráte zneužil vraždy saudskoarabského opozičního žurnalisty Džamála Chášukdžího. Ten byl nelidsky mučen a poté zavražděn na saudskoarabském konzulátu v Turecku. Tento ohavný čin otřásl celým civi

Vytvořeno: 2018-10-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5972 5754
Minulý měsíc 2 1

Petice za přejmenování Olovnice na Karl-Gott-Stadt

Olovnice je obec asi 23 kilometrů jihozápadně od Mělníka a 5 kilometrů západně od Kralup nad Vltavou. Třebaže nemá úplně chudou historii, která se datuje minimálně do roku 1285, dnes je to Bohem zapomenutá díra. Navraťme jí slávu, přilákejme davy německých turistů a nakopněme místní ekonomiku! Přejmenování obce na Karl-Gott-Stadt to zařídí! Konec bude s posměšky těch buránků ze Zeměch a Slatiny, kteří dnes Olovnici šikanují, protože sem ještě nedorazilo 21. století. Jakmile získáme dostatečný po

Vytvořeno: 2019-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 12
Minulý měsíc 1 1

Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků

  "Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU"    PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227.   Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU         My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a europoslance České republiky, aby co nejefektivněji čelili jakýmkoliv tendencím Evropské unie majícím za cíl cel

Vytvořeno: 2015-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 33 32
Minulý měsíc 1 1

Petice za přejmenování Miloše Zemana na Karla Gotta

Po dlouhá léta Karel Gott prezentoval naši líbeznou vlast po celém světě. Jeho talent, píle, nádherná duše vykrystalizovala v kult jehož se jen s bolestí musíme vzdát.  Nabízí se hned několik řešení, jak uctít památku mistra Karla. Přejmenovat přejmenované Ruzyňské letiště - letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta, bohužel, tak uvrhneme V Havla v temnotu zapomnění. Dále pojmenovat v každém městě jednu ulici po mistrovi. To by bylo, ale velice nákladné, proto jsem se vám milí přátele rozhodl

Vytvořeno: 2019-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 328 311
Minulý měsíc 1 1

Petice proti zákazu krmení koček v Mostě

"V nové vyhlášce, pokud ji městští poslanci schválí, je například nově zařazen zákaz krmení holubů a jiných volně žijících zvířat, zejména koček." Most a Litvínov chystají represivní opatření, aby jejich ulice lépe vypadaly a slušným lidem se ve městech lépe žilo. Když to nešlo dosud po dobrém, nastoupí strážníci, kteří se budou řídit novými vyhláškami. ZÁKAZ KRMENÍ KOČEK JE NEHUMÁLNÍ. JE TO, JAKO KDYBY JSTE NENAKRMILI HLADOVĚJÍCÍ DÍTĚ. KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT AŤ JSTE ČLOVĚK NEBO ZV

Vytvořeno: 2015-09-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
Minulý měsíc 1 1