Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušení letního času

My níže podepsaní žádáme zrušení letního času, jelikož pozitivní dopady nejsou téměř žádné, ekonomická efektivnost je nulová a převládá pouze negativní dopad na zdaví lidí. Při přechodu na letní čas přibývá o 25% více infarktů.

Vytvořeno: 2014-04-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 53 52
2018 10 10

Za celoroční letní čas

Toto je petice za LETNÍ čas celoročně.Opusťme už jednou provždy směšné střídání pásem. Zaveďme nejelegantnější variantu – variantu celoročního LETNÍHO času (UTC+2).Toto je petice proti používání pásma UTC+1 (též známé jako "normální"/"zimní"/"Boží"/Jaklovo), jakož i proti nesmyslným změnám času v průběhu roku.

Vytvořeno: 2014-06-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 29
2018 10 10

Chceme legalizovat lolicon v ČR

Kdo neví, tak lolicon je kreslené dětské porno.. ALE NEVIPÍNEJTE NEODCHÁZEJTE a čtěte dál. V japonksu od zavedení lolicon se zneužívaní dětí snižilo o 80%, z důvodu, že pedofilové měli na co koukat a měli si jak vybýt svojí sexuální touhu..... Sledovaním nikomu neubližujeme a tak myslím, že by bylo správné nám tíhu nějak ulehčit. NENÁVIST JE VELKÁ A JÁ S TÍM HODLÁM CELÝ SVŮJ ŽIVOT BOJOVAT!! prosím navštivte a pročtěte http://www.nejenhomo.cz/2014/uvod.html Prosím koukněte https://www.youtube.com

Vytvořeno: 2014-09-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 46
2018 10 9

Protiimigraci.cz

Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR My, níže podepsaní občané České republiky, nechceme pasivně přihlížet tomu, jak naše státní instituce a političtí představitelé ztrácejí v této – pro náš stát přelomové – chvíli čas a nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je – na prvním místě – hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky. Masová migrace představuje zásadní ohrožení stability Evropy i jednotlivých členských zemí Evropské unie. Jsme konfrontováni se zá

Vytvořeno: 2015-09-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 69 68
2018 10 10

Za odvolání náměstka Pavla Dufka v Ústí nad Labem

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé,my, obyvatelé města Ústí nad Labem po přečtení několika reportáží v Ústeckém deníku již nedokážeme dál nečinně přihlížet, a proto jsme se rozhodli vyzvat Vás k odvolání Pavla Dufka z pozice druhého náměstka primátora podpisem této petice. Pavel Dufek se chová nemorálně a neplní své závazky. To nás vede k přesvědčení, že svým přístupem pravděpodobně poškozuje město a jeho občany! Jako hlavní důvod

Vytvořeno: 2016-12-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 99 99
2018 10 10

Kerrang! To Czech Republic

Kdo už taky neví, jaký kvalitní časopis o hudbě v čechách kupovat, tak by se měl podepsat sem. Časopis Kerrang! je vždy plný skvělých rozhovorů, kapel, plakátů a spoustu věcí, které běžný občan ČR nikdy nezjistí z již existujících časopisů nebo hudebních magazínů. Na Slovensku tento časopis už mají, tak proč by jsme ho nemohli mít i my? Proč by se nedal alespoň předplatit tak, aby jeho výtisky chodily i do České Republiky?!   EN : Who is desperate and don't know which music magazine to buy in Cz

Vytvořeno: 2014-04-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 769 735
2018 9 9

PETICE PROTI ZAVEDENÍ EURA - BOJUJME ZA ČESKOU KORUNU !!!

Dožadujme se budování a posilování ryze české ekonomiky s dominantní podporou českých podnikatelských subjektů,včetně zemědělství,průmyslu a logistiky. Prioritní zásobování čekého trhu českými produkty je správným základem životaschopnosti českých firem. Na místě je eliminace importu zboží ze zahraničí a podpora exportu našich produktů ,ovšem ne na úkor zásobování tuzemského trhu. ZAVEDENÍ TĚCHTO PRINCIPŮ OBECNĚ POVEDE K POSILOVÁNÍ KURZU KORUNY VŮČI OSTATNÍM MĚNÁM !!! TUZEMSKÁ SOBĚSTAČNOST A KON

Vytvořeno: 2014-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 263 260
2018 9 9

Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

  My, níže podepsaní občané České republiky, rozhodně nesouhlasíme se znovupostavením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Tento sloup byl postaven roku 1650 jako symbol vítězství katolicismu nad „kacířským“ královstvím a vyjadřoval politickou nadvládu Habsburků nad českým národem. Sloup se tak stal politickým i ideologickým znamením poroby českého národa. Sloup nebyl běžným mariánským sloupem, kterých bylo v naší zemi více a nebyly odstraňovány. Ikonografická symbolika sloupu os

Vytvořeno: 2017-07-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1843 1810
2018 9 9

Petice proti nepřizpůsobivým občanům

"Pro zvětšující se počet konaného násilí, vyhrůžek, a to ne jen fyzického, ale i psychického rázu, jemuž jsme vystavováni ze strany našich romských spoluobčanů, žádáme tímto vládu ČR, aby s okamžitou platností podnikla zásadní kroky vedoucí k ukončení rasismu, diskriminace, napadání konaného našimi romskými spoluobčany na našich osobách!" "Stop rasismu a násíli konané na občanech ČR, našimi romskymi spoluobčany."Žádáme stát o navrácení naší země našim Českým obyvalům !Vadí Vám bezpráví? Lidi se

Vytvořeno: 2013-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 61 60
2018 8 8

Za zrušení zimního času

Pojďme zrušit tento nesmyslný přežitek!

Vytvořeno: 2012-10-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 59 56
2018 8 6

Zákaz používání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů v ČR

Podle Zprávy o životním prostředí za minulý rok přitom spotřeba chemických pesticidů a herbicidů vzrostla v Česku za posledních dvanáct let o třetinu, hnojiv dokonce o více než polovinu. Díky těmto chemikáliím je půda náchylná vůči erozi, kterou je podle ministerstva zemědělství ohrožena téměř polovina veškeré zemědělské půdy v Česku !!! Jejich využívání má neblahé následky především pro vodní ekosystémy. Chemické látky se z orné půdy dostávají do povrchových vod, kde pak dochází k přemnožení řa

Vytvořeno: 2014-07-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 78 76
2018 8 8