Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

RFID čipy již od 13 Kč/kus‎ - CO VY NA TO ? ? ? Pohled do lidského těla — NEJSOU JEN INVAZIVNÍ METODY !!! POJĎME VÍCE PRACOVAT PRO OBČANY / PRO LIDI / !

2018-01-26 15:13:32

 

https://www.google.cz/search?q=neinvazivn%C3%AD+metoda&client=firefox-b&dcr=0&ei=w3prWsPGM4TIwQLv6KjYCQ&start=20&sa=N&biw=960&bih=453

RFID čipy již od 13Kč/kus‎

Reklama www.nejdochazka.cz/
 
 

RFID  tag  (přívěšek)  - Bezkontaktní  RFID  přívěšky pro přístupové systémy.    Již od 13 Kč/ks

 
                                        NELINKA9.jpg                   NELINKA9.jpg          rfid-tag-privesek.jpg.RFID tag (přívěšek)RFID tag (přívěšek)?width=70&height=70&mid=64651&aid=3&uid=6449201&default=%2Fstatic%2Fwm%2Fimg%2Fdefault-image.svg&clip

 

                                      

Bezkontaktní RFID čip typu EM Marin 4102 unique ve formě přívěšku na klíče pro použití například v přístupových, zebezpečovacích a docházkových systémech.

Ceny od 11Kč/kus.

Vlastnosti:

• Voděodolný

• Součástí je kroužek na klíče 

• Kompatibilní se všemi RFID zařízeními.

• Každý tag je označen unikátním číslem.

 

Ceny:

  • nad 25 kusů: 20 Kč/kus
  • nad 50 kusů: 15 Kč/kus
  • nad 100 kusů: 13 Kč/kus
  • nad 500 kusů: 11 Kč/kus

 

RFID tag (přívěšek)


Možnost výběru barev dle dohody. Vrácení zboží nebo zkouška je samozřejmostí.

https://eshop.nejdochazka.cz/dochazkove-a-pristupove-systemy/10-rfid-tag-privesek.html?gclid=EAIaIQobChMIkfbyhvP12AIVEhMbCh1f_AKyEAMYAiAAEgLE5_D_BwE

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

 

Senát schválil povinné čipování psů od roku 2020, zákon má pomoci omezit jejich chov v množírnách.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TRANSPARENTNÍ A " FÉROVÉ " PŘIJETÍ ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY OZV č.9 / 2012 ??? NEBO SNAD NE ??????

2018-01-21 16:13:07

 

..... , děkuji

nepotěšil jste mě , tak potěším já Vás, alespoň trochu . Čipuji , čipuješ,čipujeme - o mnohém vypovídající výpověď MVDr. Jana Nytry a také vyjádření SVS KVS o čipování psů z ledna 2013, přičemž vyhláška OZV č.9/2012 byla schválena už 24.10.2012  !!! O vyjádření SVS KVS požádalo město až 6.12.2012 a podobně tak  byl MVDr.Nytra požádán o vyjádření resp. vysvětlení až v prosinci 2012 :


Čipování psů v Ostravě

Čipuji, čipuješ, čipujeme MVDr. Jan Nytra - admin, 23.03.2013  

Přijetí městské vyhlášky radou a městským zastupitelstvem v listopadu předešlého roku/2012/ o označování psů mikročipem na celém území města Ostravy, bez předešlé konzultace a přípravy, vzbudilo velké vášně nejen u občanů, ale i u vedení jednotlivých městských obvodů. Byl jsem v prosinci vyzván, zdali bych na sboru starostů, který se konal na radnici ve Slezské Ostravě nevysvětlil starostům jednotlivých obvodů technické aspekty čipování, tzn. co je to mikročip, jak se aplikuje, jeho zdravotní aspekty,především jeho bezpečnost, možnosti čtení čipů, zasílání dat do databank apod. Mnozí měli představu,že přečtením čipu psa příslušník městské policie prolustruje majitele psa od hlavy k patě, včetně jeho adresy, rodného čísla i „zdali platí alimenty, či nikoliv“. Byli velmi překvapeni, že údaj je pouze číselný, s případným „country“ kódem. Důležitý údaj byla samozřejmě cena čipu a tady nám pomohla média, která avizovala cenu 600 až 1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené. Po vystoupení ředitele městské policie, který oznámil, že bude v městském útulku čipovat Ostravanům psy bezplatně, protože to stejně dělají u všech psů volně pobíhajících, kteří se do útulku dostanou při odchytu, a že to bude služba občanům, se rozhořela živá diskuse. Zvlášť dobře na to slyšeli starostové malých obvodů, kterým se tato varianta velmi líbila. Občan by zaplatil maloobchodní cenu čipu, kterou zakoupí město. Nemusím vám asi líčit, že tato varianta byla pro celý náš stav nejen nepřijatelná, v mnohém zhoubná, ale díky veterinární argumentaci méně schůdná a přijatelná pro mnohé starosty. Argumentačně jsme se opírali především o status městského útulku, který byl schválený pouze pro volně pobíhající psy. Tento útulek bohužel nemá optimální nákazovou situaci a mohl by se stát zdrojem nemocí pro psy občanů. Dále není optimální – a vrátili bychom se 20 let dozadu – nutit majitele psů dostavit se k čipování na jedno místo. Nejen že bychom tímto nepřispěli ke komfortu této služby, ale rovněž to i zvyšuje možnost přenosu infekčních onemocnění a parazitóz. Naše argumentace, že je nás v Ostravě 84veterinárních lékařů, že tato sít pracovišť se budovala celých 20 let a že je dobře dostupná pro všechny majitele psů, byla přijata. Rovněž argument, že majitelé psů jsou zvyklí a mají plnou důvěru ke svému „family doktorovi“, byla mnohými oceňována, a těmi,kteří mají psa, podporována. Rovněž je zde plně zachovaná hospodářská soutěž. Závěr jednání byl optimistický – aplikaci čipů budou provádět všichni veterinární lékaři na území Ostravy registrovaní u SVS Ostrava (pracoviště schválené pro aplikaci mikročipů). Cena čipů bude respektována u každého veterinárního lékaře individuálně a bude rovněž vycházet z ceny a kvality čipu (hladký, s drážkami,z polymeru, skla atd.). Starostové se měli pouze dohodnout na výši příspěvku majiteli na čip.Druhého kola jednání starostů jsem se zúčastnil v lednu tohoto roku na magistrátu města Ostravy (MMO). Zde kromě starostů byli zároveň zástupci vedení města. Bohužel na jednání jsme se dostali dobodu nula. Vedení města zastávalo a prosazovalo postoj, že se čipy na celé město vysoutěží za nejnižší cenu, a rovněž se vysoutěží nejlevnější veterinární lékař, který bude poskytovat tuto službu pro celou Ostravu. Ředitel městské policie oznámil, že od 1.dubna zaměstná veterinární lékařku, která bude poskytovatelkou služeb v útulku a bude čipovat nejen psy z útulku, ale i psy občanů, kteří do útulku přijdou. Občan si zaplatí pouze vysoutěženou cenu čipu. Po dvouapůlhodinové diskusi, jejíž atmosféra byla dosti nervózní, a týkala se argumentace – nejen jak prakticky provést načipování 20 tisíc psů v jednotlivých obvodech Ostravy a co s čipy zakoupeným i veterinárním lékařem, které se nespotřebují a dojdou data exspirace, ale také kdo ponese náklady v případě, že pověřený lékař nenačipuje nasmlouvaných 20 tisíc psů, ale jen polovinu, přestože zakázka byla na všechny psy. Argumentovalo se samozřejmě také tím, že dáme podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že se brání volné soutěži a tvoří se monopolní postavení jednoho subjektu, ale také tím, že nemůže veterinární lékařka v útulku - zaměstnanec města - provádět léčebnou a preventivní činnost, protože to odporuje statutu svobodného povolání a naší komorové legislativě.Závěrem bylo přijato rozhodnutí, že na území Ostravy budou moci čipovat všichni registrovaní veterinární lékaři za cenu a druh čipu podle svého rozhodnutí, MMO přispěje jednotlivým obvodům 100 Kč na psa, a větší obvody, které vybírají vyšší poplatky ze psů, budou přispívat částkou vyšší. O tom byl vyrozuměn primátor města a rada již rozhodla o dotaci obvodům.Potud o čipování psů v Ostravě, kraji to „razovitém“, jak zpívá Jarda Nohavica. Nebylo to ani trochu lehké, i tady zaznělo pár falešných tonů stran našich ostravských kolegů. Je nutno na tomto místě poděkovat pani doktorce Jelonkové jakožto politickému exponentovi za Slezskou Ostravu, která mi byla při jednání velmi nápomocna.

Jan Nytra

Písemné vyjádření ředitele SVS KVS pana MVDr.Kaděrky z ledna 2013 máme také k dispozici, rovněž vyjadřování  tehdejšího náměstka primátora ing.Madeje o 50000  Kč pokutách  v TV vysílání mají určitě v archivu TV Ostrava.  Pozoruhodná je rovněž zavádějící  informace náměstka primátora ing. Madeje o tom, že dle předpisů EU je čipování povinné - zapoměl však dodat, že se to netýká psů, kteří necestují za hranice země, kde se nachází .

 leda by obec chybovala v procesu přijetí příslušné vyhlášky či nějakým vadným způsobem vyhlášku vydala/sepsala a potom by obrana proti pokutě mohla uspět/.                    
                                                   

Taktéž je nutno vzít v úvahu, že mnoho městských obvodů s vyhláškou nesouhlasilo , přesto byla 24.10.2012 přijata ! Návrh podal jediný městský obvod / PORUBA /a nikdo jiný , přesněji řečeno , byla to akce několika  zainteresovaných Porubských zastupitelů. A hlavně - žijeme v jedné zemi a měli bychom mít stejná práva i stejné povinnosti a na rozdíl od mnoha jiných obcí a měst to nikdo s občany ani neprodiskutoval , ba naopak vše proběhlo v utajení - bylo to vše v souladu se zákony této země ??? Podomní prodej pochybného zboží je odsuzován a prodejci jsou nazývání "ŠMEJDI" a podobně to je i s legislativně vynucováním zakoupením určeného pochybného zboží od prodejců čipů !  V 64% měst a obcí v ČR není čipování psů povinné a volby budou nejenom v roce 2017, ale i v roce 2018 !

empty.gif

 
Zdravím Vás .....  a ještě jednou děkuji
                                                                               Petr Had. nst.

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ   ČEST JEHO PAMÁTCE !!!   

IMG_38681.JPG


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

NO COMMENT ......... Lidé bez domova očkovali a čipovali svoje psi

2018-01-20 19:36:46

 

Upozornění Google – čipováni psů

 

http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/6401/lide-bez-domova-ockovali-a-cipovali-svoje-psi

"Já je čipuji, protože aspoň budeme vědět, jaký pes dostal jaké očkování. Mohu se podívat do naší databáze a říct, že tento pejsek byl očkovaný tento den minulý rok nebo podobně. Navíc v Praze je čipování povinné od půl roku věku, takže pro ně je to vlastně super, že my jim je načipujeme a zároveň víme, proti čemu jsou očkovaní," řekla Martina Načeradská. 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ     ČEST JEHO PAMÁTCE !!!                                                                                    

   

MATÝSEK2.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

PODSTATOU DEMOKRACIE JE SHODA LIDÍ ! ... JENOM CHTÍT : BRNO, OLOMOUC, ZLÍN, JIHLAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, PARDUBICE, HRADEC KRÁLOVÉ, LIBEREC - ALE TAKÉ POLSKO, NĚMECKO, SLOVENSKO, BAVORSKO, SASKO, BÁDENSKO ..... TAK M.J. TADY TO JDE DOHODOU S OBČANY !

2018-01-18 11:57:11

TAK TO ČIPOVÁNÍ OPRAVDU CHCETE VNUCOVAT ??? NÁVRAT O 29.ROKŮ ZPĚT ??? JDETE PROTI OBČANŮM - VOLIČŮM.

Míra trpělivosti je po 5.ti letech již naplněna / OZV od 24.10.2012 a Petice od 22.12.2012 /

https://www.google.cz/search?q=%C4%8Dipov%C3%A1n%C3%AD+ps%C5%AF+cena+ostrava&client=firefox-b&dcr=0&ei=Ho5gWquiJaGg6AT99YnYBA&start=10&sa=N&biw=960&bih=453

Pasivní rezistence (neboli pasivní odpor) je politický termín vyjadřující způsob obrany zvolených cílů bez použití zbraní. K dosažení vytčených cílů se tak používá pasivní forma odporu, mezi kterou se řadí stávky, bojkot, odmítání spolupráce či omezení práce na nejnižší možnou míru.... ZPĚT O 29.ROKŮ ??? ........                         

8. 2. 2014 - Všichni psi hlášení v Ostravě musí mít od začátku roku čip. Městskou vyhlášku, která to nařizuje, však nejméně třetina pejskařů bojkotuje. Pokud jim však pes neuteče, postihu se bát nemusejí. Cílené kontroly strážníci nechystají.

Čipování psů v Ostravě - Moravskoslezský deník

Povinnost čipování psů v Ostravě platí i nadále. Zlatý hřeb zasedání zastupitelstva. Tak označil s notnou dávkou ironie středeční projednávání bodu s číslem 25, který představoval změnu závažné vyhlášky o čipování psů, ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Máte psa? Potřebujete čip! Zaplatit si ho musíte sami ...

Čipování psů: slevy až sto procent - Moravskoslezský deník

Očipovat psa odmítá asi třetina Ostravanů. Postihu ... - Ostrava - iDnes

Čipování psů v Ostravě - Komora veterinárních lékařů České republiky

Základní informace k čipování psů: Statutární město Ostrava - Městský ...

V Ostravě začíná platit povinné čipování psů — ČT24 — Česká televize

www.ceskatelevize.cz/ct24/.../1125731-v-ostrave-zacina-platit-povinne-cipovani-psu
2. 1. 2013 - Ostrava - Město Ostrava zavádí další povinnost pro majitele psů - musí je nechat čipovat. Zaplatit to musí sami. A pokud nebudou nařízení respketovat, hrozí jim pokuta. Mnozí lidé jsou proti tomu.

OSTRAVA: Čipování psů prý naučí úředníky lepší práci

neviditelnypes.lidovky.cz/ostrava-cipovani-psu...lepsi...-/p_spolecnost.aspx?c...

17. 12. 2013 - I přes protesty chovatelů psů magistrát města Ostravy schválil povinné čipování psů

 https://www.google.cz/search?q=%C4%8Dipov%C3%A1n%C3%AD+ps%C5%AF+cena+ostrava&client=firefox-b&dcr=0&ei=Ho5gWquiJaGg6AT99YnYBA&start=10&sa=N&biw=960&bih=453

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ  ! ! !              ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

  NAŠÍ   PRVNÍ DÁMĚ TO S PEJSKEM MOC SLUŠÍ !
https://cms.parlamentnilisty.cz/image.ashx?w=632&h=307&f=Ivana-Z_636516214282590666.jpg&id=129197

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

„Co chce tedy dnešní vláda? Co chce ta minulá a dnešní vláda?.

2018-01-15 13:15:43

Pasivní rezistence (neboli pasivní odpor) je politický termín vyjadřující způsob obrany zvolených cílů bez použití zbraní. K dosažení vytčených cílů se tak používá pasivní forma odporu, mezi kterou se řadí stávky, bojkot, odmítání spolupráce či omezení práce na nejnižší možnou míru......

Chce, abychom byli všichni někde registrovaní, abychom platili, pokud možno bezhotovostně, abychom byli dobře sledovatelní. Chce, aby nás prostě měla pod kontrolou. Tato vláda nechce samostatně myslící a svobodné lidi, nechce svobodné živnostníky, nechce svobodné lékaře, nechce svobodné učitele, hospodské, faráře, prodavače nebo třeba svobodné a nezávislé umělce, nebo dokonce média. Současná vláda chce nebo má nejraději zejména ovce, roboty a sluhy. Co s tím? To proto jsme tady my, proto jsme tady, abychom se tvrdě a jednoznačně tomuto bezprecedentnímu postupnému útoku na svobodu a na základní principy demokratické společnosti se vší silou a rozhodností postavili. Naši voliči, a věřím, že nejen oni to teď od nás očekávají.

 

 A CO NÁMI ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ A POSLANCI ?

Vážený pan místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera (senátor, primátor Teplic, krajský zastupitel, dlouholetý člen Občanské demokratické strany)

...J.K.: Varoval svým obvyklým moudrým humorem před vševědoucím státem, který již má v České republice bez soudního příkazu přístup k účtům jakéhokoliv občana; upozornil na nebetyčné následky rozšiřování tzv. průmyslu 4.0. (kam spadá mj. čipování), který se jistě přemění v ještě horší tzv. průmysl 5.0. a především širokou veřejnost informoval o nebezpečné agendě „smart cities, které jsou velkým businessem pro některé a města na to skáčou a žerou jim to i s navijákem a berou si na to úvěry. "Varuji Vás.

Co chce tedy dnešní vláda? Co chce ta minulá a dnešní vláda?

  Pasivní rezistence (neboli pasivní odpor) je politický termín vyjadřující způsob obrany zvolených cílů bez použití zbraní. K dosažení vytčených cílů se tak používá pasivní forma odporu, mezi kterou se řadí stávky, bojkot, odmítání spolupráce či omezení práce na nejnižší možnou míru..........                                  NELINKA7.jpg   

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!!              ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

                                     

                                     NELINKA7.jpgNELINKA7.jpg     

                      
               


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské výhrady svědomí

2018-01-11 12:02:53

 

Fotka uživatele Petr Hadaščok.

 

 

Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské výhrady svědomí.

20.01.2016

 

Ústavní soud, Brno, TZ 6/2016

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelé (matka a otec nezletilé) byli shledáni vinnými ze spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, kterého se dopustili tím, že nesplnili povinnost k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, stanovenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem, když nezajistili, aby se jejich nezletilá dcera (v řízení o ústavní stížnosti 3. stěžovatelka) podrobila u zvoleného praktického lékaře pro děti a dorost základnímu očkování (tzv. hexavakcína) v termínech stanovených uvedenými právními předpisy. Za to jim byla každému uložena rozhodnutím krajské hygienické stanice pokuta ve výši 6 000 Kč, která byla následně rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví snížena na částku 4 000 Kč. Stěžovatelé proti rozhodnutí o uložení pokuty neúspěšně brojili žalobou ve správním soudnictví, kde především namítali, že se rozhodli svoji dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví. Zamítavá rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu napadli ústavní stížností. Současně navrhli zrušení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 29 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích.

Návrh na zrušení výše uvedených ustanovení nebyl předmětem posouzení v tomto řízení o ústavní stížnosti, neboť o něm bylo rozhodnuto dříve v samostatném řízení nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14, ve kterém Ústavní soud dospěl k závěru o ústavní konformitě právní úpravy očkovací povinnosti.

Ústavní stížnost je důvodná. Ač je nyní předmětem přezkumu sekulární, tedy světská výhrada svědomí, Ústavní soud přejímá obecně aplikovatelné závěry ze svého nálezu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06, který se zabýval náboženskou výhradou svědomí jako projevem vycházejícím ze svobody vyznání nebo víry. V tomto nálezu Ústavní soud posuzoval oprávněnost výhrady svědomí projevené stěžovatelem jako rodičem, který odmítl očkování své nezletilé dcery. Stěžovatel sice označoval za primární pro svůj odmítavý postoj k očkování dítěte důvody zdravotní (očkování mělo být pro dítě škodlivé), z věcného kontextu případu však vyplynulo, že důvodem jeho odmítnutí je též víra, která mu zapovídala nechat vykonat na dítěti invazivní zdravotnický úkon. Posouzení Ústavního soudu vyústilo v závěr, že základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru může být ohroženo a že omezení výkonu tohoto práva zákonnou povinností podrobit se očkování nemusí být v případě stěžovatele nezbytné. Ústavní soud v tomto nálezu též poukázal na stanovisko Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády České republiky pro lidská práva, ze kterého plyne, že s ohledem na vysokou míru proočkovanosti populace nemůže výjimečné nevynucení očkování, beroucí zřetel na mimořádné okolnosti konkrétního případu, ohrozit ústavně chráněné zájmy na ochraně veřejného zdraví, předpokládané v čl. 16 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud se již ve své judikatuře otázce obsahu svobody svědomí věnoval např. v souvislosti s přezkumem podmínek odepření výkonu vojenské služby (nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/02 nebo Pl. ÚS 18/98) a zdůraznil, že svoboda svědomí má pro demokratický právní stát, respektující liberální myšlenku přednosti lidské bytosti před státem, konstitutivní význam.

Soubor kritérií posouzení oprávněnosti světské výhrady svědomí vychází z obsahu požadavků, které Ústavní soud výslovně vznesl v již zmíněném nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06. Jsou jimi 1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, 2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, 3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a 4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována.

Stran vztahu obou druhů výhrad svědomí (přesvědčení, religiózní i světské, Ústavní soud uzavírá, že v podmínkách sekulárního státu (stát, který není vázán na žádnou náboženskou ideologii a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání – čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) není důvodu činit mezi nimi zásadní rozdíl. Opačný závěr by devalvoval obsah svobody svědomí jako takové a zároveň i dalších hodnot s ní (podle konkrétní situace) úzce spojených.

Svoboda svědomí, víry a vyznání se zcela autonomně uplatňuje jen v soukromé, možno říci i intimní oblasti. Pro případ projevu navenek, ve veřejném prostoru, ji nelze zbavit jistých omezení. Tak i odmítnutí povinného očkování z důvodu náboženství a víry, jež podle konkrétních okolností nelze zcela vyloučit, musí zůstat restriktivně vnímanou výjimkou a nikoliv snad dispensem přiznaným bez dalšího určitému náboženství či skupině osob vyznávajících určitou víru. To vše platí i tehdy, má-li se určitá osoba podrobit povinnému očkování a vznese-li (či je-li za ni vznesena) světská výhrada svědomí. Výjimka ze zákonné povinnosti tu přichází v úvahu jen v mimořádných případech, úzce svázaných s osobou, na kterou se očkovací povinnost vztahuje, nebo s osobami blízkými (vysoce nežádoucí odezva předchozí vakcinace u této osoby, u jejího dítěte apod.). Opak by popíral skutečnost, že institut povinné vakcinace slouží k ochraně veřejného zdraví.

Ústavní soud připomíná, že ačkoliv v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 upozornil orgány zákonodárné moci na neexistenci právní úpravy, jež by stanovila odpovědnost státu za případnou újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním, dosud k nápravě nedošlo. Jde přitom o úkol, jehož se ve světle lidskoprávních dokumentů a standardů nelze zříci.

Ústavní soud uzavírá, že tento nález vytyčil podmínky, které je nezbytné učinit předmětem posouzení relevance a eventuality oprávněnosti sekulární výhrady svědomí vůči očkovací povinnosti. Dosavadní hodnocení věci obecnými soudy trpí neúplností z hlediska všech aspektů posuzované problematiky – co do vzetí v úvahu všech tvrzení stěžovatelů i jejich posouzení, zejména z pohledu v nálezu vyložené judikatury Ústavního soudu. Argumentace soudů v odůvodnění jejich rozhodnutí nevyčerpala celý předmět řízení, nebyla přesvědčivá a nebyla ani v plném rozsahu přezkoumatelná. Věc se tedy vrací k Městskému soudu v Praze, který bude při svém rozhodování vázán právním názorem obsaženým v odůvodnění nálezu Ústavního soudu.

Text nálezu sp. zn. I. ÚS 1253/14 je dostupný PDF zde (373 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 

CHLAPEC A DALŠÍ ČLENOVÉ RODINY - ALE  TO NENÍ   "MNOŽÍRNA" !!!

Welpen-Attacke12.jpg

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Smogový účet : v první pětce republiky pouze místa z Ostravska a Karvinska

2018-01-10 20:43:03

.

Smogový účet: v první pětce republiky pouze místa z Ostravska a Karvinska

10. ledna 2018  14:44
Všech pět lokalit v Česku, které loni polétavý prach trápil nejčastěji, leží v Moravskoslezském kraji. Místy dosáhl i desetinásobku přípustné hranice a lidé jej dýchali až každý čtvrtý den v roce.

Zdroj:https://ostrava.idnes.cz/smogovy-zebricek-bilance-rok-2017-emise-prach-smog-ftb-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180110_375446_ostrava-zpravy_woj

NEJEN PROTO UTÍKÁ Z OSTRAVY MNOHO / HLAVNĚ / MLADÝCH LIDÍ .

 

NAŠÍ PRVNÍ DÁMĚ TO S PEJSKEM MOC SLUŠÍ !
https://cms.parlamentnilisty.cz/image.ashx?w=632&h=307&f=Ivana-Z_636516214282590666.jpg&id=129197

 

 

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

„ Míra lidské svobody je zase omezována a to jsme po 17. listopadu 1989 NEČEKALI “ / V.K. /

2018-01-07 16:48:41

.

 

 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD je součástí ústavního pořádku České republiky. / ZATÍM /

výročí_7502.pngvýročí_7502.pngvýročí_7502.png

 

 

 

 

 

 

 

OSLAVOVAT MOHLI JEN NĚKTEŘÍ ....... - PEJSKAŘI A PEJSCI URČITĚ NE !

.

no-comment-250x166.jpg

 TROVAN_!9.jpg

pes_cip_animL1.gif

 

 

 

 

 

 

.

 

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 

 

 

 

 

.

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

VŠECHNO JDE , JENOM CHTÍT ! JE VIDĚT, ŽE "NĚKDO" V OSTRAVĚ NECHCE , KDO A PROČ ASI ? ..... TIPNĚTE SI !!!

2018-01-06 19:25:10

,

                                                                                                    

PŘILOŽENÝ NÁVRH ZMĚNY OZV JE STARÝ TÉMĚŘ 2.ROKY A JE VELMI PODOBNÝ NÁVRHU OZV JEDNOHO MĚSTA NA MORAVĚ, KDE BYL TAKÉ SCHVÁLEN A VŠICHNI JSOU SPOKOJENI ! PROČ TO NEJDE V OSTRAVĚ ??? !!!

KOUZELNÉ SLOVÍČKO / VĚTA / ZNÍ : KONSENZUS- KOMPROMIS S OBČANY !         JDE TO I JINAK ! SVOBODA SVĚDOMÍ JE POJEM V OSTRAVĚ TÉMĚŘ NEZNÁMÝ !                       / ZNOVU MAMULAND ? /                                                              

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL ! STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

MMO-_novela_OZV_čipování.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

BABIŠ A FICO ODMÍTLI KVÓTY / BRATISLAVA 5.1.2018 /. A NEJEN OSTRAVŠTÍ OBČANÉ , NEJEN PEJSKAŘI JIŽ VÍCE NEŽ 5.ROKŮ ODMÍTAJÍ POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PEJSKŮ ! CO SE OD 10/ 2012 ZMĚNILO ??? ASI JEN CHOVÁNÍ ELIT !!!!

2018-01-06 11:25:01

Dámy a pánové / zastupitelé SMO / !

Volební rok 2018 začíná a i Vy určitě víte , že požadujeme jen to , co je samozřejmostí pro více než 60 procent občanů ČR, ale také pro 100 procent občanů POLSKA, SLOVENSKA, a např. také BAVORSKA , SASKA a BÁDENSKA ! Že je povinnost označovat psy v EU je sice pravda, není však pravda, že čipování je jediný způsob označování pejsků, jsou i jiné a neinvazivní způsoby ! POUZE PŘI PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC EU MUSÍ BÝT PEJSCI PODLE PRAVIDEL EU OZNAČENI ČIPEM A MÍT PAS !!! Vymývání mozků o množírnách psů v ČR je jen blábol těch, kteří na tomto "prodeji" čipů a čteček vydělávají a dál chtějí vydělávat. VÝRAZ ŠMEJDI JE V TOMTO PŘÍPADĚ ZCELA ZASLOUŽENÝ. Kolik bylo už v ČR obviněno či odsouzeno t.zv. množitelů ??? A kolik t.zv. množíren psů bylo v ČR PROKAZATELNĚ ZLIKVIDOVÁNO ?!  A kolik v Ostravě ? Nemravná výše pokut za porušení vyhlášky či zákona od roku 2020 je ve srovnání s jinými pokutami obludná a to nejen pro seniory ! Průměrná výše důchodu v ČR je necelých 12000 Kč , pokuty mají dosahovat výše až 100 000 Kč.  Režim vzor 1989 se bohužel vrací a Vy  neděláte nic proti tomu , ba právě NAOPAK !!! Pojem sloužit občanům Vám stále méně říká, ale touha po moci a ........ A nemohu nepřipomenout , že naše Ústava ČR i rozhodnutí Ústavního soudu znají také pojem cit a výhrada svědomí - chcete-li tak LIDSKOST ! ..... OZNAČOVÁNÍ ŽIVÝCH TVORŮ JE ZNÁMO JIŽ VELMI DLOUHO - PŘIPOMENU DNES NEJZNÁMĚJŠÍ : OSVĚTIM !!! / Oświęcim, německy: Auschwitz /.

Během dvou let vytetoval statisíce identifikačních čísel. Ta se po válce stala jedním ze symbolů holokaustu. Na předloktí je měli vězni z Osvětimi a pobočných táborů Březinka a Monowice.               S tetováním zde začali v roce 1941, v roce 1943 už měli identifikační číslo na ruce všichni vězni.!!!!!!

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/osvetim-tater-ludwig-eisenberg-pribeh-australie-kniha-pph-/zahranicni.aspx?c=A180108_131036_zahranicni_ert

 

BUDEME ZASE ZPÁTKY NEJMÉNĚ O 28 ROKŮ !!!

=========================================================

Chronický stres a jeho dopady na zdraví

Bušení srdce, návaly paniky, nevolnosti, třes rukou a další. I to mohou být příznaky chronického stresu. Ať už člověka trápí cokoliv, měl by příčině svého trápení učinit přítrž. Jedinec dlouhodobě vystavený takovému náporu si může ublížit nejen na těle, ale i na duši.

 

 Nela3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

https://www.email.cz/download/k/upqnMCXKLH4qZhx-zW5FVqfw_nI4KwoUWBTbo5bySxDCRUac24PNkg3gF6qZ7KO2FPgvwpk/Welpen-Attacke.mp4


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...