Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

Ostravský „Janoušek" ZÍSKAL MILIONY DÍKY LIDEM Z ČSSD

2014-05-05 16:41:08

http://euro.e15.cz/archiv/ostravsky-janousek-ziskal-miliony-diky-lidem-z-cssd-1082154

Kajnar: O vzahu s Dědicem lhali

A kdo se "PASE" na Ostravském AKORDU, POKLADU, DPO, NEMOCNICI .......... ??? ! ! ! DĚD.. + ......, ....., ........., .....,

http://www.novinky.cz/domaci/335387-ostravsky-primator-kajnar-vyhozeny-z-cssd-zaklada-vlastni-hnuti.html

VZNIKÁ DALŠÍ OF ??? ČI OFF....... ? OSTRAVSKÉ FORUM ........

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/270649-na-opencard-se-pasli-janousek-rittig-i-bem-tvrdi-byvala-zastupitelka/

Myslím, že není co dodat.

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SPOLEČNĚ PROTI ČIPOVÁNÍ - PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ A SRDCE !

2014-04-28 11:53:22

Rekapitulace od 22.12.2012 do 26.4.2014 - to NENÍ KAPITULACE

http://youtu.be/kC8qeo3TkA0
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/    Občanské sdružení  " VZDUCH" :

MAGISTRÁT  NÁS VELMI PODCEŇUJE JAKO OBČANY - MAJÍ NÁS ZA ÚPLNÉ BLBY, PROSTĚ NÁS MAJÍ ZA BLBCE  ! ! !

https://email.seznam.cz/imageshow/QwJnqOD6A_sgYFWvuSi9zl94dsoaLxasJmdWGApPTJR5ahNSqi_vuoVYjyIRZBsurHCnOho

Mlčení většiny nikdy k ničemu dobrému nevedlo ! Lidskost a zdravý selský rozum je asi mimo Ostravskou radnici !

http://www.necipujtenas.cz/files/necipujtenas/informacna-vojna-28-04-2014-petr-hadascok-st-norbert-lichtner.lite.mp3

http://aac.slobodnyvysielac.sk

 

Dobrý den,

máte-li zájem, můžete se připojit !

www.petice24.com/a/43512 a   www.necipujtenas.cz a   http://aac.slobodnyvysielac.sk

Informace předsedy PhDr. R.Böhnische o dopise „Hnutí nečipujte nás Ostrava“ - PS PČR - www.necipujtenas.cz

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/pspcr-seznamena-s-podnetem-necipujtenas-cz-s-nelegalnosti-vynucovani-cipovani-a-navrhem-na-novelizaci-legislativy-unor-2014.pdf

 

Přeji všem hezké další dny, kmotrům a šmejdům neustoupíme !

 

Hadaščok Petr st.-spoluautor petice proti nucenému čipování

JSEM TVRDÁ PALICE A ROZHODUJI SE PODLE ČISTÉHO SVĚDOMÍ A PODLE SRDCE/J.J./


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DOPIS PANU PRIMÁTOROVI A NEJEN JEMU !

2014-04-26 20:03:53

Dobrý den vážený pane primátore, vážené dámy a pánové !

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně / tentokrát již také o tajné hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 21.5.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č.9 / 2012 z 24.10.2012 :

Vyslovuji souhlas se zrušením vyhlášky Statutárního města Ostravy  OZV č. 9 / 2012  z  24.10.2012  a  vyhlášek souvisejících s tématikou čipování zvířat na území města / PRO, PROTI , ZDRŽEL SE  /.

Rekapitulace od 22.12.2012 do 26.4.2014 - to NENÍ KAPITULACE ! ! !

Žádný pes čip RFID nepotřebuje, není to STENT ani KARDIOSTIMULÁTOR, kdo tvrdí opak, ten LŽE .

Pes je na rozdíl od auta živý tvor, tudíž čip RFID nemůže nahrazovat TP auta - to pro "pomýlené"občany.

Žádné nařízení EU ani zákon ČR  trvalé označování /čipování/ psů nenařizuje, ale pouze umožňuje pro toulavé a opuštěné psy, což však psi na vodítku a se známkou na obojku nejsou !!!

Jsme převážně slušní občané, nikoliv poddaní či zaměstnanci města nebo trestanci. Nejsme děti ! ! !

Zvolení zastupitelé mají občanům pomáhat a radit jim , nikoliv je "šikanovat či sekýrovat" !

Kdo je pro čipování, NIKDO MU TO NEZAKAZUJE, nemá však právo  nařizovat jiným, co MUSÍ DĚLAT !

Kdo je proti čipování, ostatním ČIPOVÁNÍ NEZAKAZUJE a zachovává svobodu člověka  všem občanům .

Ve volebním programu žádné politické strany  ani hnutí nucené čipování psů nebylo ! Co tak najednou ?

Máme vlastní rozum a vlastní názory, názory "čipovačů" jsou m.j. v rozporu s našim svědomím. 

Není normální platit za něco co nepotřebujeme ani nechceme, ti co něco chtějí, si to musí také zaplatit .

Je nutné si uvědomit, v čem všem nám psi pomáhají - a není toho málo! Ostravští to umí "odměnit !

Nechceme podporovat lobbisty, šmejdy ,mafiány či kmotry -  i  500 Kč jsou pro nás peníze =  x  24 000?

Teprve dodatečné zavedení příspěvku města  na čipování v roce 2013  o mnohém vypovídá /-2,4 mil./

Zrušení příspěvku města a obcí na čipování v roce 2014 je v dané situaci zcela asociální - nemorální !

Ze 137 poslanců NRSR pouze 1 hlasoval proti zákonu o dobrovolném čipování psov, mačiek a fretiek.

Hlasování zastupitelů  o vyhlášce bylo problematické, informovanost zastupitelů byla nedostatečná .

Informovanost starostů i zastupitelů Ostravy se zlepšila až po dodatečném školení pana MVDr. J.Nytry. 

K informovanosti starostů i zastupitelů velmi přispěl dopis ředitele KVS MVDr. S.Kaděrky  z ledna 2013 !

Většina občanů města byla schválenou vyhláškou zaskočena, nebyli o tom předem vůbec informováni !

Totalitní režimy u nás již byly, nepřejeme si návrat, Listina základních práv a svobod je nad vyhláškou.
"Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě". (Konfucius)/
"Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" ! (taktéž Konfucius)

V DRTIVÉ VĚTŠINĚ MĚST A OBCÍ ČR JE ČIPOVÁNÍ DOBROVOLNÉ ! V OSTRAVĚ SNAD NEŽIJÍ OBČANÉ ČR ?!

Listina základních práv a svobod - Čl.3 - Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod - to platí nejen pro odsouzené /Mgr.K. - Vaculík/, ale i pro slušné občany !!!
Nechejte nás slušně a v klidu žít a ty starší dožít, bez vyhlášky , moc toho nežádáme, nemyslíte ?

Po 18.měsících od vydání vyhlášky nejsou zveřejněny žádné relevantní výstupy-např. CENA, ...........atd.

OZV č.9/ 2012 -  Kdo za tím vším stojí, komu to prospívá a kdo na tom vydělává?  OBČANÉ TO NEJSOU !
Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx#ixzz2z3ieEZZB

Určitě ne všichni zastupitelé jsou prodejní za hrstku rýže , proto žádám/e/ pana primátora, aby už  konečně  zastupitelé města mohli hlasovat o tom, zda souhlasí se zrušením nelidské, nehumánní vyhlášky OZV č.9/2012  z  24.10.2012 . viz návrh v úvodu. TEČKA .

„Voliči mají právo vědět, jak  jejich zástupce pracuje / HLASUJE !!! /“ .

/ Svůj zájem či nezájem zrušit vyhlášku nejjednodušeji a nejrychleji projeví zastupitelě města skutečným hlasováním, nikoliv proklamací nezájmu zastupitelů a dopisem pana náměstka, který nikdo z nás nežádal /.
http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/listina-zakladnich-prav-a-svobod                                          

Hadaščok Petr st.- spoluautor petice proti nucenému čipování psů - člen petičního výboru !

VÁŽENÉ  DÁMY  A  PÁNOVÉ ,  MŮŽETE  SI  VYBRAT  ! ! !  tajně nebo veřejně , o čemž rozhoduje zastupitelstvo města

Byznys , lobby , mafie , kšefty ,  prachy , procenta ,  trafiky , arogance , povýšenost , urážky a už i vyhrožování .....  OPROTI ....... respekt k lidské důstojnosti ,  principu humánnosti , pochopení , svědomí , soucitu a etiky !

www.petice24.com/a/43512        a       www.necipujtenas.cz    a   www.petice24.com/forum/43885

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61621140-kdopak-mydli-kajnarovi-schody-a-copak-to-ze-prave-ted
http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61933960-ostravsky-problem-martin-dedic-a-deni-kolem-nej-seznamte-se
http://www.lidovky.cz/nenecham-se-ridit-mafiany-a-idioty-rika-primator-kajnar-k-vylouceni-z-cssd-1rz-/zpravy-domov.aspx?c=A140129_170201_ln_domov_ogo
http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-03-04-2013-17-44                                                                  


PŘEDEJTE PROSÍM ODKAZY SVÉ RODINĚ  ,  SVÝM PŘÁTELŮM  ,  KAMARÁDŮM  A  ZNÁMÝM :  
www.petice24.com/a/43512        a       www.necipujtenas.cz    a   www.petice24.com/forum/43885Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

STAROSTA PALYZA ? ! ? PRIMÁTOR KAJNAR ? HEJTMAN NOVÁK ? POSLANEC RYKALA ! ? !

2014-04-14 19:44:26

.......Kajnar se také zprvu stavěl proti Palyzovu nápadu plošného čipování psů, hlášených v obci. Tento nápad nepovažovali za dost skvělý ani kolegové z jiných ostravských obvodů, časem ale pochopili vtip a zisk a navázali potřebné komunikační kanály, takže ostravské čipování Palyza prosadil. Časem zřejmě dojde k problému a právním soubojům, kterým se radní v Brně a jiných městech raději preventivně vyhnuli a kvůli kterým od plošně nařízeného čipování psů ustoupili.........

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61621140-kdopak-mydli-kajnarovi-schody-a-copak-to-ze-prave-ted

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61933960-ostravsky-problem-martin-dedic-a-deni-kolem-nej-seznamte-se

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ APRÍLOVÝ VTIP V ROCE 2014:

Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti ECHOpix s. r. o. na konání dopravní snídaně v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava  dne 01.04.2014 -  Bc. Tomáš Sucharda, náměstek primátora OSTRAVY - RM_M 72


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Dovolím si přiblížit dnes vzniklý problém na zasedání zastupitelstva MMO.

2014-04-02 21:08:06

Opakovaně a již nejméně 3x jsem žádal náměstka primátora ing.Madeje -předkladatele vyhlášky, aby zastupitelstvo města znovu hlasovalo : 1. o změně vyhlášky OZV č.9/2012 na dobrovolné čipování NEBO : 2. hlasování o zrušení nelidské, nehumánni čipovací vyhlášky OZV č. 9/2012 - nebylo mi vyhověno. Vypadá to tak, že někteří zastupitelé mají strach ze zveřejnění výsledků hlasování , volby se blíží ! Ale ve stejném projednávaném bodu č. 20 se během cca 5.minut 2x hlasovalo o omezení času  diskutujících občanů na 5 minut, posléze minutu , další návrh zněl na 5-10 minut  prům.8 minut, prostě jako v Kocourkově ! Toto omezování svobodné diskuze navrhl a nechal o tom hlasovat pan primátor ing.Kajnar / signatář Charty 77 /. Dvojí hlasování o omezování svobod občanů nebylo zastupiteli schváleno ! ! ! Shrnuto z mého pohledu - velké zklamání z jednání primátora a několika dalších "zastupitelů" a potěšení z toho, že většina zastupitelů netouží po návratu autoritářského režimu vedení města ! Kdo jak hlasoval bude možno najít na stránkách města v nejbližších dnech .

Petr Hadaščok - OSTRAVA

DETAILY ZE ZASEDÁNÍ

http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Zajímavý TIP - i dříve jsme poslouchali podobné stanice !

http://www.slobodnyvysielac.sk/

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

ZÍTRA NA ZASEDÁNÍ MMO NA NOVÉ RADNICI V OSTRAVĚ ! ! ! + ODPOVĚĎ NÁMĚSTKA z 8.4.2014

2014-04-01 14:46:57

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové, vážení hosté !

Tak zase žádné překvapení ! Místo opakovaně požadovaného hlasování o zrušení či  změně nelidské, nehumánní "čipovací" vyhlášky OZV č.9/2012, která představuje obrovský morální, etický a také právní problém, rozhodla Rada města /106% / již 18.3.2014 o vypracování návrhu písemné odpovědi na daný problém, místo toho, aby o  OZV č.9/2012  hlasovali zvolení zastupitelé města. Tato obstrukční  cesta je podle mne absolutně nepřijatelná, nedůstojná v demokratické zemi ! " SVOBODNÝ" občan - volič musí přece mít možnost něco takového jako čipování  legálně odmítnout ! Připadá mi to tak, že někteří radní mají obavy z výsledku tohoto hlasování, čeho se bojí ? Někdo by to mohl nazvat i zbabělostí, vždyť pokud si jsou někteří zastupitelé tak jisti oprávněností předmětné vyhlášky , tak se přece nemají čeho obávat. A ve volebních programech žádné strany  ani hnutí čipování psů nebylo! Dovolím si citovat : Konfucius : "Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" a "Skutečnou chybou je chybu nenapravit". Máhathmá Gándhí : "Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty."  Albert Einstein : „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se  na ně dívají, aniž by něco udělali".

Pokud jsou však za tím něčí "kšefty, byznys - biznis či procenta" /česky KORUPCE/, potom jsou tyto obavy oprávněné, občané to rozeznají. Asi to budou  obavy z následných kroků občanů-voličů města v letošním "supervolebním" roce. Snad by mohlo hrozit, že někteří kandidáti by mohli ztratit mnoho hlasů, systém "preferencí" už u nás funguje a já osobně bych nikdy nevolil toho, kdo zarputile trvá na tom, aby tato vyhláška nebyla změněna ve prospěch svobodné volby občanů! Jde nám především o možnost volby chovatele v rozhodování o tom , jak označí či nechá označit svého pejska ! A pokud by se omylem či  čirou náhodou stal primátorem města někdo, kdo nucené čipování inicioval a nadále prosazuje, potom bych musel zvažovat další, poněkud jiné kroky ! V Ostravě jsem se v roce 1946 narodil, rád bych zde i v klidu dožil ! Myslím, že zastupitel města by neměl jednat tak, aby se za své hlasování musel stydět ! Tak vážení zastupitelé  zvažujte, zda se budete vykrucovat, nebo NE ! A aniž bych chtěl strašit , Ostrava se vydává cestou Detroitu. http://ostravablog.cz/foto/zapisnik-turisty-v-ostrave-cesta-prvni/ Úbytek obyvatel, rostoucí vysoká kriminalita a nezaměstnanost, ale hlavně nejhorší ovzduší a životní prostředí / podobně i v KA, HA i F-M / ! A tak odbor životního prostředí MMO se již nejméně od roku 2010 naprosto zbytečně zabývá nuceným "čipováním" pejsků, otravuje již tak frustrované občany města a bere jim jejich peníze, přičemž tisíckrát důležitější problémy nejsou a hned tak nebudou vyřešeny. Rozhodně si nemyslím, že tento prioritní úkol  je snadný, ale to nikoho neopravňuje zastírat problém životního prostředí "problémem "psů ! Od roku 2000 z 318 749 obyvatel Ostravy je oficiálně přiznaný úbytek více než  24 000  na 294 653 obyvatel - k 31.12.2013 ! ! !  K 1.1.2014  je u psů  výsledek ještě mnohem "lepší" , z udávaných cca 24 000 ostravských psů je po 1. roce od účinnosti čipovací vyhlášky OZV č.9/2012 již jen 15 700 - ale za to psů již s čipem RFID, kteří teď po sobě uklízejí exkrementy, ti agresivnější se naučili  zdravit a také se mile usmívat , tak to je zase zásluhou excelentních vlastností čipů RFID implantovaných ŽIVÝM BYTOSTEM pod kůži na levé straně krku , čipy které s prozíravostí sobě vlastní prosadili někteří moudří zastupitelé města Ostravy v říjnu 2012. Ti se  radili se svými voliči - občany města , jako ostatně vždy,  více než 2 roky :-) !!! Ale teprve až po schválení vyhlášky byl požádán pan MVDr.Nytra o předání svých vědomostí a znalostí v čipovací problematice a to hned 2x , v 11 a 12/2012  ! Stejně tak až začátkem roku 2013 v dopise ředitele KVS SVS pana MVDr. Severina Kaděrky  pan ředitel kromě jiného vysvětlil, že EU čipování nevyžaduje, pokud zvíře necestuje za hranice země ! A když se např. o FORSAJT- PROJEKTU    DETSTVO 2030  z roku 2008  v ČR dosud vůbec neinformovalo,  tak kdo by odmítl nechat čipovat pejska a později třeba i své dítě či rodiče - a seniory vlastně všechny , že ANO ? A CENZURA ? Jak se to vezme - stávající absurdní a nemorální stav, jenž je výsměchem demokracie, občanským svobodám a lidským hodnotám, musí být změněn. Nebo se snad chcete  dočkat doby, kdy mocní-nemocní kumpáni zavedou OZV i o ČIPOVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ /"ČIPIZACI"-„чипизация“ - mikro/nanočipy / ? Projekt těchto mocných-nemocných, ale spíše "úchylných individuí", byl nazván "FORSAJT-PROJEKT DETSTVO 2030" , chce to jen sledovat dění a naslouchat i jiným, než jen těm jedině správným  názorům , nežijeme v KLDR !  A také nejasnosti v souvislosti s výkladem zákona č.246/1992/2008/ stále trvají : §13b.Toulavá a opuštěná zvířata!OPAKUJI: Toulavá a opuštěná zvířata!  A ZÁKON ANI EU ČIPOVÁNÍ PSŮ v žádném případě NENAŘIZUJE.   Přes mnohé urážky a nevybíravé vyhrožování včetně vyhrožování fyzickým násilím jsme se nevzdali a ani se nevzdáme. Do dnešního dne 753 podpisů pod peticí něco znamená a to  i přes hrubý a nevybíravý nátlak, včetně naprosto jednostranné "ČIPOVACÍ" propagandy nejen měsíčníku "OSTRAVSKÁ RADNICE !!! ", ale i dalších novin "OSTRAVSKÝCH OBČANŮ" v jiných městských obvodech. O existenci petice proti nucenému čipování psů tam nikde nebylo napsáno ani slovo, stejně tak jako o názorech mnoha odpůrců nuceného čipování psů /co Charta77 ?/! Likvidační pokuty ve výši 50 000 Kč /později 30 000/ při současném průměrném navýšení důchodů o celých 45 Kč měsíčně snad nelze nazvat jinak,  než  jako chování okupačních vojsk na okupovaném území "třídního nepřítele"! O rozumném, citlivém či sociálním přístupu nelze v žádném případě mluvit ! ŽE TEN OSTRAVSKÝ "ČIPOVACÍ ŠPRÝM" STÁL CHOVATELE, ALE I MĚSTO NĚKOLIK MILIONŮ Kč, TO NIKOHO NEBOLÍ ANI NEZAJÍMÁ ?! PŘÍSPĚVEK MĚSTA NA NUCENÉ ČIPOVÁNÍ V TOMTO ROCE  SE ROVNÁ  0 !!! /A/sociální aspekt nikdo nevidí ani necítí ??? A co senioři, jejichž navýšení důchodů v tomto roce je - ano JE  45 Kč !

Nejde jen o lidských svobodách a právech vzletně hovořit jako např. v případě Tibetu, Ukrajiny či Krymu , je třeba si udělat pořádek i před vlastním prahem v Ostravě !  Většina zastupitelů města by měla skutečně hájit práva a svobody všech slušných občanů města a nikoliv jen několika kumpánů s domněle poloprázdnými kapsami  či s otevřenou stranickou pokladnou ! Když to jde v drtivé většině měst a obcí v naší vlasti,  ale také např. na celém Slovensku, mělo by být nucené čipování konečně změněno na dobrovolnou formu volby chovatele psa i v Ostravě . Když to také jde např. v obci se 4411 obyvateli včetně toho , že tato obec  přesto přispívá i na dobrovolné čipování a poskytuje slevu z poplatku za čipovaného psa - musí to jít i v Ostravě - chce to jen chtít, nehledě na zlovůli celkem dobře organizovaného, ale také již dobře známého "spolku" několika bezcitných a bezohledných kumpánů ! Dvouletý proces schvalování OZV č.9/2012 je Vám znám jistě lépe než všem občanům města . Velmi upřímně to v médiích vyjádřil pan primátor Statutárního města Ostravy /dnes nestraník - dříve ČSSD /: Nenechám se řídit mafiány a idioty, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, někteří se nechají koupit za hrstku rýže.

Exekuce na důchod? Děsivá čísla! Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou (k 31. 12. daného roku)
Rok                    2006         2007        2008        2009        2010       2011       2012       2013
Celkem             30 855      35 223    40 718     46 121     51 184    60 874   67 614    70 997
/a/sociální aspekt    http://www.mpsv.cz/cs/17352

HEZKÉ DNY VŠEM SLUŠNÝM LIDEM PŘEJE - ONO SLOUŽIT HLUPÁKŮM TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED " ing.N.P.
Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů !

http://www.petice24.com/a/43512 další web :                     www.necipujtenas.cz


Čipování jako přidělování jedinečných identifikačních čísel nahrazujících jména: něco takového odsoudil již Alexandr Solženicyn ve svém známém díle „Souostroví Gulag“ nebo židovský spisovatel Primo Levi v knize esejů o životě v nacistickém koncentráku „The Drowned and the Saved. MIROSLAV ŠVANDRLÍK  - ČERNÍ BARONI
-

https://www.email.cz/download/i/e-k31ZrM3uHJ2dWiT8rCe-yV4Rch7LLtgYoiaVHyqhp7MUkGmfy52dZFGE_i0STb310wZ8k/14.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Dopis náměstka primátora Ostravy datovaný 3.4.2014-obdržel jsem již 26.3.2014

2014-03-31 14:41:29

Nenechám se řídit mafiány a idioty, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, někteří se nechají koupit za hrstku rýže.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Potvrzeno. Palyza bude ostravským lídrem ČSSD, kritici se dál zlobí

2014-03-17 16:07:18

Není to náhodou ten pán, co kromě jiného přesvědčil sílou a hloubkou svých myšlenek zastupitele města, že všichni ostravští psi musí být od tohoto roku čipování čipem RFID ? Najednou je v Ostravě z 24 000 psů jen 16 000 a  ti čipovaní začali své exkrementy po sobě uklízet. Také z několika agresivních psů se jakoby mávnutím kouzelného proutku stali ti nejhodnější andílci, kteří kromě úklidu exkrementů se naučili i zdravit a jako přídavek je potom i úsměv - hlavně však v městském obvodě Poruba !  ŽE TEN ŠPRÝM STÁL CHOVATELE, ALE I MĚSTO NĚKOLIK MILIONŮ Kč PŘECE NIKOHO NEZAJÍMÁ ANI NEBOLÍ ! ZVLÁŠTĚ NE SENIORY , JEJICHŽ NAVÝŠENÍ DŮCHODŮ ČINÍ CELÝCH 45 Kč měsíčně ! Jeden z jeho myšlenkových souputníků ohledně čipování a také zvolený zastupitel Poruby ing. N.P. má o svých spoluobčanech a také voličích jen to nejlepší mínění , jeho velmi citlivé písemné vyjádření mohou občané Poruby náležitě ocenit v komunálních volbách :  ... "ONO SLOUŽIT HLUPÁKŮM TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED "....  Co dodat ?

http://www.petice24.com/a/43512

ZDROJ : http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A140317_2046256_ostrava-zpravy_jog


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Plány na čipování lidí v Rusku - pravdu měli Ti, kteří říkali: Nejprve zvířata, pak lidé! -

2014-03-09 21:39:40

 

 

V Z B U Ď T E  S E  ! ! !

RUSKÉ „ДЕТСТВО-2030“ = ČIPOVÁNÍ DĚTÍ ! RUS - Krátce z obsahu článku:

Přelom let 2013/2014 překvapil občany Evropské unie a Spojených států amerických celou řadou nepotvrzených spekulací o zavedení státem vyžadovaného povinného čipování dětí/novorozenců a starších: tzv. ´neproduktivních´ lidských bytostí - důchodců. Tyto informace byly pravděpodobně uvolněny v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Světové veřejné mínění však přitom zcela opomnělo upřít svou pozornost na velmi závažný vývoj reálných technologických trendů v Ruské federaci.

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokumenty, které jednoznačně potvrzují, že významné ruské vědecké kruhy napojené na nejvyšší vládní místa připravovaly cestu pro doslovné čipování dětí. To vše v rámci jejich nijak neutajovaného/seriózně zpracovaného projektu s názvem „Dětství 2030“ („Детство-2030“), který byl protěžován v letech 2008 - 2012, byl dostupný k prostudování každému uživateli Internetu a jeho prezentace proběhla mj. v rámci oficiálního ruského pavilónu na prestižním Expu 2010 v Šanghaji. Zcela nepokrytě promýšlel možné scénáře/tendence vývoje společnosti s nutností jednat v praxi co nejdříve tak, aby se podařilo zabránit vědou identifikovaným/možným negativním jevům.

Odborníci z týmu kolem projektu „Dětství 2030“ pojmenovali následující důležité trendy současnosti a navrhli jejich řešení:

  • raketová rychlost vývoje elektronizace lidstva
  • nutnost být neustále připojen k informačním sítím a technologiím - Internet
  • nové možnosti celoživotního vzdělávání bez potřeby návštěvy škol
  • život lidí v prostředí virtuální reality s plnou seberealizací - prožívání mnoha typů doposud pouze pro většinu občanů nedostupných životů
  • rozpad tradiční rodiny
  • zavedení státem vyžadovaných „průkazů správného rodiče“ bez nichž by nebylo vůbec možné vychovávat jakékoliv potomky
  • odebírání dětí z rozpadlých rodin a jejich státní převýchova/kontrola/indoktrinace
  • posléze v konečném důsledku také nástup tzv. „čipizace“ („чипизация“ - mikro/nanočipy), nebo-li čipování dětí/mládeže i dospělých osob s cílem umožnění bezprostředního propojení člověka s informačními sítěmi, zajištění změny/zlepšení lidských tělesných a intelektuálních schopností, především pak daleko efektivnější státní i tržní/marketingové/informační kontroly

To vše za účelem údajného zkvalitnění života dítěte, rodiny a společnosti. Rusko si mělo díky tomu zachovat i v budoucích desetiletích statut globální velmoci („великая страна“).

„Детство-2030“ bylo obšírně ze všech stran probíráno v ruských sdělovacích prostředcích. Jakmile se o tomto projektu (tzv. „Форсайт“ - angl. „Foresight” - dlouhodobá předpověď vědecko-technologického vývoje založená na reálných faktech/výzkumu odborníků) dozvěděli obzvláště pravoslavní věřící, dokonce značná část vědecké obce a především konzervativně založený ruský národ: téměř okamžitě vznikl vůči „Dětství 2030“ mohutný národní odpor. Lidé svolávali občanské výbory na ochranu rodiny/soukromí/svobody vůči nástupu juvenilní justice, se kterou si projekt oprávněně spojovali. Občané také aktivně participovali ve velmi „divokých“ televizních debatách, sepisovali protestní petice, posílali podněty a dotazy, pořádali masové demonstrace včetně všeruského sjezdu rodičů v Moskvě. A světe div se: v Rusku uspěli.

Disenty lidu vůči projektu „Dětství 2030“ se staly jednou z mnoha důležitých příčin cca dvaceti osmi procentního úbytku hlasů pro vládní ruskou politickou stranu „Jednotné Rusko“ („Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я»“) v parlamentních volbách roku 2011. S nástupem (staro)nového presidenta Vladimira Vladimiroviče Putina („Влади́мир Влади́мирович Пу́тин“) v květnu roku 2012 byly krok za krokem podobné technologicko-vizionářské projekty předchozího vedení jdoucí proti pocitům lidu a tradiční rodině většinou postupně utlumovány a transformovány do jiné - veřejnosti přijatelnější - podoby, zpočátku oficiálně z finančních důvodů, později již také ze zásadových/ideových.

Progresivní vědci napojení na některé politiky v okolí minulého presidenta Dmitrije Anatoljeviče Medveděva („Дми́трий Анато́льевич Медве́дев“ - ve funkci od 7. května 2008 až do 7. května 2012) si alespoň v praxi vyzkoušeli, že zásadová/věřící veřejnost má stále velkou sílu a dobře si pamatuje, jaké pokusy na ní prováděli sociální inženýři za minulého režimu. V zemi s tak mohutnou revoluční tradicí není radno s lidem laškovat a pokoušet se mu v současnosti nalinkovat „skvělou budoucnost“ s mikročipy, juvenilní justicí, totální státní kontrolou. K tomuto poznání dospěli také pod Putinovým vedením šéfové ruského státu.

Je to dodnes názornou ukázkou toho, že i v Ruské federaci lze dosáhnout svobodně, demokratickými/mírovými metodami realizace přání občanů. Je k tomu ale především nutná ochota aktivně se zapojit do společné/dlouhodobé práce, vzájemné naslouchání/vstřícnost mezi politiky/vědci/občany. O to více pak představuje tento fakt inspiraci pro Českou republiku a celou Evropskou unii.

Pro českého čtenáře bude jistě zajímavým zjištění, že z hlediska politické reprezentace vystupovali nejhlasitěji proti „Dětství 2030“ nikoliv pravicoví politici jakožto tradiční obhájci svobody člověka, nýbrž především paradoxně ruští komunisté („Коммунистическая партия Российской Федерации“), ale také třeba členstvo vládní Putinovy/Medveděvovy politické strany „Jednotné Rusko“ („Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я»“) a samozřejmě pravoslavní duchovní9 („Русская Православная Церковь Московского Патриархата“).

Představuje to svým způsobem výzvu obzvláště pro komunisty v ČR. Vždyť něco takového bylo pro ně ještě nedávno naprosto neslýchané. Přeci levice - ke své škodě - obzvláště v Ostravě urputně odmítala pomáhat hájit svobodu člověka na úkor tzv. údajné „nutnosti obnovit opět pořádek“. Mnoho občanů se však posléze oprávněně ptalo: Jaký? Nový světový nebo ten starý/předlistopadový?


Níže se můžete seznámit s podrobnostmi kolem ruského projektu s názvem „Детствo-2030“ („Dětství 2030“), který měl podporu nejvyšších vládních míst Ruské federace a ukázal také nebezpečné trendy v myšlení globálních, tedy zároveň některých českých/evropských/amerických aj. elit. Veřejné mínění si jistě uvědomuje: Velmi mocní/bohatí lidé mohou rozhodovat skrze své ´neomezené možnosti´ o zákonné úpravě společenských vztahů. Proto by občané měli být vždy v nejvyšší možné míře pohotovosti, pokud budou existovat takové projekty, prosazující mj. implantace cizích elektronických zařízení (mikro/nanočipy aj.) do živých těl (zvířat i lidí), vyžadující povinné identifikační označování bez možnosti výběru klasických metod označení a s tím související omezování svobodného života člověka/rodiny a celých národů. Ono pověstné: „Nejprve si čipování vyzkoušíme na zvířatech, pak přijdou na řadu lidé,“ tak nyní dostává naprosto reálnou podobu.

Tento článek přináší dále především ukázky z mohutné celospolečenské/ruské/mediální i odborné diskuse, kterou daný projekt „Dětství 2030“ rozpoutal. Vždy zde přitom rezonovalo velké téma: Obrana občanů před vměšováním státu do soukromí/víry, před rozbíjením tradiční rodiny a propagovanými možnostmi čipování dětí/mládeže/lidí.

Celý text článku je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE ! - NĚKOLIK Z MNOHA MOŽNÝCH INSPIRACÍ PRO OSTRAVU !

2014-02-24 16:34:53

 

Obec Bolatice

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2012

o místních poplatcích

 

Část I.

Čl.1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Bolatice touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství ( jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1)

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bolatice 2)
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
3)

 


 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4)
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede 5)

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku, evidenční číslo a typ elektronického čipu, jimž je pes označen a datum čipování psa, které doloží držitel psa potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa čipem.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
6)

 


4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a)
- za prvního psa s čipem v rodinném domě
100,- Kč

- za prvního psa bez čipu v rodinném domě
300,- Kč
b)
- za prvního psa s čipem v bytovém domě
200,- Kč

- za prvního psa bez čipu v bytovém domě
400,- Kč
c)
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
s čipem v rodinném domě
200,- Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
bez čipu v rodinném domě
400,- Kč
d)
- za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele s čipem v bytovém domě
400,- Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele bez čipu v bytovém domě
600,- Kč
e)
- za psa s čipem, jehož držitelem je osaměle žijící
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
50,- Kč

- za psa bez čipu, jehož držitelem je osaměle žijící
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
250,- Kč
f)
- za druhého a každého dalšího psa s čipem téhož
držitele, kterým je osoba podle písmene e)
200,- Kč

- za druhého a každého dalšího psa bez čipu téhož
držitele, kterým je osoba podle písmene e)
300,- Kč

Čl. 6 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 7)
(2) Pro poplatníky, kteří nechají označit psa elektronickým čipem, platí snížená sazba poplatku (viz článek 5).

 


7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Otisk ratízka
Martin   B o r t l í k , v.r.                            Mgr. Herbert P a v e r a, v.r.
zástupce starosty                                                   starosta obce

*============================================================================================*


BEZ ČIPŮ TO JDE I V MLADÉ BOLESLAVI,

KDE BYDLÍ m.j. I PŘEDSEDA PS PČR p.JAN HAMÁČEK -ČSSD-/od 2010 člen Zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav / A OZV VYHLÁŠKU č. 3 /2012 SPOLUPODEPSAL POSLANEC PS PČR p. ing.ADOLF BEZNOSKA náměstek primátora - ODS -.

BEZ ČIPŮ TO JDE I V PŘÍBOŘE/L.P./FRÝDLANTĚ n.O., NOVÉM JIČÍNĚ, KOPŘIVNICI, BÍLOVCI, VE STUDÉNCE, VE FULNEKU !

http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr

Odpověď primátora BRNA pana Romana Onderky z 27.05.2013

Vážený pane,

děkuji Vám za dotaz. Město Brno jako statutární orgán psy nečipuje. Máme městskou vyhlášku 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která stanovuje základní pravidla pro pohyb psů ve městě resp. na veřejném prostranství a zároveň vytyčuje místa, kde je pohyb psů dovolen s jistými podmínkami a kde je pohyb psů zakázán. Na www.brno.cz v sekci „dokumenty města“ si jí můžete celou stáhnout a blíže se s ní seznámit.

Pro Vaši informovanost uvádím základní údaje o brněnském útulku, který má ve správě Městská policie Brno: útulek má kapacitu pro 240 psů (současná naplněnost je 50 %), provoz útulku je 6,1 mil. Kč (bez mzdových nákladů), útulek má 23 zaměstnanců. Rozhodnutí o problematice čipování je plně v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí, které mají na starosti také registrování psů. Přeji Vám krásný den.

*============================================================================*

Místopředseda komunistů Jiří Dolejš vyjádřil přesvědčení o univerzálnosti lidských práv. "Kšeftaření" podle něj nestojí výše. "Práva jako demokracii ale nejde vyvážet. Takže jejich podpora má taktický rozměr - podobně obchodní diplomacie, ve které nelze vyklízet pole z nějakých metafyzických důvodů," nechal se slyšet.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/schwarzenbergova-reakce-na-zemanovy-vyroky-o-lidskych-pravech-pvm-/domaci.aspx?c=A140306_161935_domaci_hv

http://moravskoslezsky.denik.cz/fotbal_region/spor-o-banik-hadamczik-se-pustil-do-palyzy-20130618.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.