Okamžitá rezignace premiéra a ministra zdravotnictví

Kontaktujte autora petice

Petice odeslána

2020-03-31 14:19:27

Vážení občané,

petice byla odeslána k rukám příslušných výboru PSP ČR a Senátu ČR. Její znění si můžete přečíst níže. Situace se ale dále vyvíjí a vláda pokračuje v chaosu. Včera ale došlo k další šílené situaci. Ministr obrany Metnar podal návrh na posílení pravomocí vlády, potažmo premiéra, a to v době bezprecedentní krize. A. Babiš následně prohlásil, že se návrhem vláda zabývat nebude a Metnar návrh stál, i tak je zde ale otázka. Co to s námi hraje vláda za hru?

Dále pak personální změny ve vedení Ústředního krizového štábu? Proč ho od začátku nevedl Hamáček, jak je uvedeno v zákoně? Proč je nyní zodpovědnost přehozena na MZd? A další spousta otázek.

Proto vás všechny prosím. Buďme ve střehu, protože vláda s námi nehraje fér.

Závěrem mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětích čínského viru a zvláště poděkovat zdravotní sestře z Tomayerovi nemocnice, která zemřela při službě ostatním. Čest její památce.

Hezký den a hodně zdraví všem.

S úctou, Jan Bednář

PS: Nyní máme přes 4 tisíce neověřených podpisů, prosím zkontrolujte své schránky (spam, hromadné zprávy atp). Děkuji.

----------------------------------------------------------------

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 

Senát ČR 

Valdštejnské náměstí 17/4  118 01 Praha 1 - Malá Strana

30.3.2020

P E T I C E

Za okamžitou rezignaci premiéra ČR Ing. Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha z politických funkcí dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Vzhledem k vývoji kolem virové pandemie COVID-19, my, níže podepsaní občané, vyzýváme premiéra ČR Ing. Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha k rezignaci ze svých politických funkcí, a to z následujících důvodů:

1) selhání vlády, kdy kriticky podcenili situaci a do dnešního dne nebyli schopni zajistit dostatek ochranných pomůcek minimálně pro pracovníky v předních liniích

2) mlžení/lhaní obou jmenovaných ohledně dostupnosti a distribuce ochranných pomůcek, kdy proběhlo několik ujištění, že roušky budou, přičemž nynější několikrát posunutý termín je pátek 20.3.2020, což je celých 19 dní po hlášení prvních 3 případů infikovaných virem COVID-19

3) nezajištění dostatečného testování lidí (v některých případech i odmítání), kteří se pohybovali v rizikových oblastech a kteří i hlásí příznaky viru

4) zablokování distribuce lékařských pomůcek potřebným (nařízení dodávat pouze státu)

5) snaha premiéra A. Babiše si v nouzovém stavu řešit své vlastní problémy předkládáním změn zákona o evidenci skutečných majitelů, který by mu měl pomoct vyřešit problém se střetem zájmů. Přičemž svěřenské fondy dostaly v návrhu zákona zásadní výjimku! Stalo se tak opět na poslední chvíli v mezirezortním řízení díky návrhu Ministerstva financí Edit: tento bod byl 16.3.2020, po kritice veřejnosti i opozice, stažen z jednání za absence premiéra ČR. I tak ale bod platí neboť se jednalo o bezprecedentní snahu premiéra si řešit vlastní problémy spojené s vyšetřováním střetu zájmů jeho osoby

6) neudělení povolení provádět testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) soukromé laboratoři molekulární diagnostiky Tilia (se sídlem 5. května 44, 273 08 Pchery), která pod vedení MUDr. Soni Pekové PhD vyvinula testy, o které mají zájem i v zahraničí a na které se obrací stovky lidí denně  Edit: 18.3.2020 vláda rozhodla o povolení testy provádět.

7) odkládání/blokování aktivace Ústředního krizového štábu. Ministr Hamáček poprvé žádal aktivaci krizového štábu 2.3.2020. Vláda Andreje Babiše k aktivaci přistoupila po kritice až 4 dny po vyhlášení nouzového stavu a do jeho čela usedl místo ministra vnitra náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Přitom dle usnesení vlády č. 813 z roku 2001 má správně stát v čele štábu právě ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér tak opět ukazuje, že je důležitější vlastní sebeprezentace před zájmy naší země a zdravím občanů

8) selhání v řízení krize, kdy premiér Andrej Babiš místo zklidnění situace arogantně a agresivně útočí na lidi okolo, novináře, pracovníky ve zdravotnictví a prakticky každého, kdo s ním nesouhlasí anebo si dovolí sebemenší kritiku. Vysmívá se i všem občanům, kteří se pustili do šití roušek a snaží se profilovat jako jediný zachránce, i když je to hlavně on, kdo v této krizi selhal. Společně s ministrem zdravotnictví není ochoten transparentně vysvětlovat jednotlivé kroky, které vedou vládu k omezení našich svobod, případně diskutovat krizovou strategii, pakliže nějaká existuje. Kroky navržené opozicí premiér odmítá vůbec diskutovat a následně je pak vláda předkládá jako svůj vlastní nápad.

Vážení členové Petičního výboru

Žádáme a vyzýváme vás k postoupení této petice k projednání na plénu Senátu ČR.

Vážení senátoři

Žádáme a vyzýváme vás k vytvoření tlaku na premiéra Ing. Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha k rezignaci z postu premiéra ČR, resp. ministra zdravotnictví.  

Pane premiére Ing. Andreji Babiši, pane ministře Mgr. et Mgr. Adame Vojtěchu  

Vyzýváme vás k plné politické odpovědnosti za nezvládnutí situace kolem „koronavirové“ krize a odstoupení z funkce premiéra ČR, resp. ministra zdravotnictví.  

 

Petici sestavil: 

Jan Bednář  


Ing. Jan Bednář

Rozšíření petice a další kroky

2020-03-19 11:46:29

Vážení občané,

situace se neustále vyvíjí a každý den padají nové a nové důvody, proč by měli premiér Babiš a ministr Vojtěch rezignovat. Poslední dny ukazují, že Andrej Babiš je, i přes snahy svého PR týmu, mizerný manažer a ještě horší lídr. Tady už nejde jen o jeho zájmy, tady jde o zdraví nás všech. I přes těžkou situaci, ve které se nacházíme jsem přesvědčen, že je nutné, aby se kritický hlas ozval. A pro nastal čas petici předat poslancům a senátorům, což bude další krok, o kterém vás budu informovat.

Zde si můžete přečíst dva body, které vzhledem k vývoji i vašim reakcím považuji za nutné do petice přidat:

7) odkládání/blokování aktivace Ústředního krizového štábu. Ministr Hamáček poprvé žádal aktivaci krizového štábu 2.3.2020. Vláda Andreje Babiše k aktivaci přistoupila po kritice až 4 dny po vyhlášení nouzového stavu a do jeho čela usedl místo ministra vnitra náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Přitom dle usnesení vlády č. 813 z roku 2001 má správně stát v čele štábu právě Hamáček. Premiér tak opět ukazuje, že je pro něho důležitejší vlastní PR před zdravím občanů.

Zdroj:

Babiš má na prvním místě své PR
Krizový štáb blokuje Babišovo žárlení
Proč je Prymula pro Babiše lepší než Hamáček

8) selhání v řízení krize, kdy premiér Andrej Babiš místo zklidnění situace arogantně a agresivně útočí na lidi okolo, novináře, pracovníky ve zdravotnictví a prakticky každého, kdo s ním nesouhlasí a nebo si dovolí sebemenší kritiku. Vysmívá se i všem občanům, kteří se pustili do šití roušek a snaží se profilovat jako jediný zachránce, i když je to hlavně on, kdo v této krizi selhal. Navíc není ochoten transparentně vysvětlovat jednotlivé kroky, které vedou vládu k rozhodnutí/omezení našich svobod, případně diskutovat krizovou strategii, pakliže nějaká existuje. Kroky navržené opozicí premiér odmítá vůbec diskutovat. 

Zdroj:

Babiš a řízení krize
Poslankyně Adamová-Pekarová o jednání s AB
Babiš o šití roušek (video)

Dále se omlouvám, že není v mých silách reagovat na všechny dotazy, které dostávám. Snad jsou některé vysvětleny v tomto oznámení.

Hodně zdraví

Jan Bednář


Ing. Jan Bednář

Ověření podpisu

2020-03-17 14:22:55

Dobrý den,

prosím zkontrolujte si spam, množí se neověřené podpisy, nyní je jich přes 3tisíce.

Děkuji.

JB


Ing. Jan Bednář

Poděkování a prosba o sdílení petice

2020-03-16 22:30:12

Vážení spoluobčané,

dovolte mi vám poděkovat za podporu této petice. Během 3 dní se podařilo získat více než 6700 ověřených podpisů! Zároveň je zde dalších více než 2000 podpisů, které čekají na ověření, prosím proto o kontrolu emailové schránky, zda byl Váš podpis ověřen. Děkuji. Podpisy chodí ze všech koutů naší země, což mě osobně velmi těší. Dostal jsem i několik výhrůžných a sprostých zpráv s přáním všeho zlého, ale s radostí oznamuji, že těch pozitivních bylo daleko více. Za ně velmi děkuji.

Na návrh jednoho z vás jsem se rozhodl přidat další bod do petice a to známou kauzu s paní MUDr. Soňou Pekovou, PhD ze soukromé laboratoře Tilia. Asi všichni víte, že paní Peková vyvinula test, o který mají nejen zájem naši spoluobčané, ale dokonce i ve světě. Jediný kdo o to nemá zájem je naše vláda, protože je paní Peková lidově řečeno "strčila do kapsy". Místo toho se snaží ji šikanovat a nepustit k testování. Zde je rozhovor https://bit.ly/2ITBDBa.

A konečně, co se bude dít dále. Zítra bylo v plánu předat petici poslancům horní i dolní komory PČR a to mimo jiné pro zvýšení tlaku na premiéra, aby stáhl z jednání návrh zákona o evidenci skutečných vlastníků, kterým si hodlal pomoci v kauze jeho střetu zájmů. Nicméně dnes večer došlo ke zvratu a tento bod byl z jednání stažen. Premiér se samozřejmě neúčastnil, viz https://bit.ly/2UbGZNf.

Proto jsem se rozhodl ještě vyčkat a to do překonání hranice 10tis podpisů. Následně petici předám zástupcům demokratických stran v parlamentu a senátorům. Proto vás nyní všechny prosím o sdílení této petice, abychom potřebné podpisy získali co nejdříve. Sbírání podpisů samozřejmě bude pokračovat i poté.

Na závěr mi dovolte tímto poděkovat všem zdravotníkům a dalším lidem v předních liniích, kteří se vystavují riziku, aby pomáhali nám všem ostatním. A každému z vás chci ještě jednou poděkovat a popřát pevné zdraví a hlavně potřebný klid v těchto obtížných chvílích.

S hlubokou úctou

Jan Bednář


Ing. Jan BednářSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...