Petice proti výstavbě hal v Kyšicích

Kontaktujte autora petice

Něco málo o historii skladů

2019-08-02 09:52:30

Něco málo o historii a proč výstavba hal vyvolává takový povyk:

V roce 2001 bylo schváleno územní rozhodnutí, které umožňuje postavit na daném území obchodní dům. Společnost SITULI měla na daném místě postavit v podstatě druhou Olympii. Vedle obchodů by byly v tomto obchodním domě dostupné i služby a veřejné vyžití, například kino.

Zároveň se podle toho změnil územní plán, který umožňoval provozovat v daném místě obchod a služby. Sklady a malé montovny byly vyjmenovány jako výjimečně přípustné stavby, které musejí být schváleny obcí.


Společnost SITULI postavila na dané ploše vodovodní přípojku, čímž si zajistila nekonečně dlouhou platnost územního rozhodnutí. Obchodní dům ale nevyrostl a postupně ztratil z obchodního hlediska smysl (vyrostly obchodní domy Olympie, Plaza, Tesco). Projekt na dlouhou dobu přestal být aktuální.

V nedávné době přišla společnost SITULI s žádostí o změnu územního rozhodnutí. Namísto jednoho obchodního domu chtěla vybudovat šest hal. Tím, že žádá o změnu územního rozhodnutí, nemusí získávat žádné další povolení. Namísto nově zpracovaných zpráv (například Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) vychází ze zpráv, které byly aktuální v roce 2001. A aby obešla platný územní plán, označuje své haly jako internetové obchody. Sklady totiž v daném místě společnost SITULI stavět nesmí, ne bez nového územního rozhodnutí. Nicméně podle plánů, velikosti expedičních hal, parkovišť pro kamiony a dodávky, oplocení, atd., je jasné, že se jedná o obrovské skladovací prostory.

V loňském roce bylo účastníky řízení (občany Kyšic) sepsáno kolem 300 připomínek proti plánované změně. Letos v červnu byla změna územního rozhodnutí povolena. Nevadily ani 20 let staré zprávy, ani velikost nebo chybějící východní obchvat Plzně, s kterým projekt počítá. Hodnotitel dokonce uznal, že haly, které jsou z 80% - 100% tvořeny expedičními plochami, nejsou sklady.

Toto rozhodnutí úřadu vyvolalo u občanů Kyšic rozčarování. Hodnotitel smetl všechny námitky ze stolu způsobem, který připadá účastníkům jako velmi jednostranný. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno dalších 250 odvolání.

Protože nám přišlo rozhodnutí úřadu nesprávné a jednostranné, rozhodli jsme se vytvořit tuto petici, kterou chceme poslat příslušným orgánům a zajistit, aby byl projekt hodnocen objektivně. Není podle nás možné, aby byla u firem aplikována vyšší shovívavost a vyžadována nižší míra plnění platných předpisů (platný územní plán), než po ostatních občanech a obyvatelích této republiky. Zároveň chceme vyjádřit nesouhlas se stavbou skladovacích hal, ignorováním problémů s životním prostředím, agenturními pracovníky či dopravou.

Paralelně s naší peticí se snaží tento problém řešit i starostové okolních obcí (hlavně Kyšic a UMO4), kteří jednají mimo jiné i s představiteli města Plzně.

Petice je vyjádření občanů, které není, na rozdíl od odvolání, vázáno na bydliště, státní příslušnost nebo věk. Výstavba skladů takového rozsahu se nedotkne pouze občanů Kyšic, ale širokého okolí. Proto vás všechny žádáme o podporu, každý hlas se počítá. Chceme svým představitelům i hodnotícím úředníkům ukázat, že nám není jedno, co se děje v našem okolí.


Ing. Tomáš Ausberger, Ing. Lukáš Flekal, Ing. Pavel Fukač, Mgr. Jindřiška Nováková ŠvecováSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.