CHCETE SNIŽOVÁNÍ CEN ? AŽ 5X LEVNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ, CESTOVÁNÍ VAŠIMI AUTY ?

V RAKOUSKU, UŽ V ROCE 2015,
 
PARLAMENT NAŘÍDIL,
 
DODAVATELŮM - ADITIVACI NAFTY,
 
A ZAJISTIL TAK,
ZDRAVĚJŠÍ, ZLEPŠENÍ PRO RAKUŠANY, 
 
ALE JEN  - U NAFTY - A JEN - O  2,6% !
ZATÍM DO ROKU 2020.
 
Vybrané aditivum, čistí v motoru - JEN vstřiky.
 
SOUČASNĚ SE VŠEM UŽIVATELŮM, 
 
SNIŽUJE I SPOTŘEBA PALIVA ! ! !
 
ALE JEN -
U NAFTOVÝCH motorů -
ALE - JEN o 2,6%.
 

CHCETE VY - VÁM? 

 

5X VÍCE - AŽ  O  15,0% ! ! !

ZA NAFTU,

 

ALE I BENZÍN A LPG -

 

VĚTŠÍ ZVÝHODNĚNÍ, 

NEŽ MAJÍ -

JEN  O  2,6% - 

JEN  -  ZA NAFTU V RAKOUSKU ?

 

V ČR, je k dispozici vyzkoušené aditivum,
které má mnohem lepší účinky.

Čistí vnitřní části motoru,
 
vstřiky, ventily, čidla,
 
katalyzátory
 
i výfukový systém,
 
včetně filtrů pevných částic !!!
 
 
 
Tím se pro VÁS,
 
šetří nebo i odstraňují, 
 
některé SERVISNÍ PRÁCE !!!
 
V cenách, ročně,
 
za stokoruny, až stovky tisíc korun !!!
 

(Vaše - osobní automobily,

nákladní automobily, traktory, kombajny,

lokomotivy, čluny, výletní lodi, také různé motory,

traktůrky a sekačky na trávu, motorové pily ....)

 
TÍM VY, OSOBNĚ - BUDETE MÉNĚ  PLATIT  - 
ZA VELMI DRAHÉ - OPRAVY VAŠICH MOTORŮ ! ! !

 

CHCETE VY ?
ABY VÁM, 
O PROTI V RAKOUSKU,
I PARLAMENT V ČR,
 
TO TAKÉ DODAVATELŮM, NAŘÍDIL A ZAJISTIL ?
 
ALE  - AŽ 5X VÝHODNĚJI - 
LEVNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ, CESTOVÁNÍ VAŠIMI AUTY !
 
VY - BY JSTE MĚLI, 
LEPŠÍ PODMÍNKY A VÝSLEDKY, 
NEŽ MAJÍ V RAKOUSKU !

V RAKOUSKU -  ZA  BENZÍN  A  LPG   -  

ZATÍM ANI ZVÝHODNĚNÍ  -  NEMAJÍ !

 

VY - KAŽDÝ Z VÁS - UŽIVATEL,

VŠECH SPALOVACÍCH MOTORŮ - BY TAK MĚL,

AŽ O 15,0% -

ZA NAFTU,

 

ALE I BENZÍN A LPG -

 

VĚTŠÍ ZVÝHODNĚNÍ, 

NEŽ MAJÍ - JEN O 2,6% -

A JEN, ZA NAFTU - V RAKOUSKU ! ! !

............................................................................

 

 

Lidé. Planety. Země.

                                  - People. Planets. Country.

Občané České republiky. 

                                  - Citizens of the Czech Republic.

Občané Evropské unie.

                                  - Citizens of the European Union.

Občané celého Světa.

                                  - Citizens of the whole World.

 

NABÍZÍME VÝHODY - VÁM VŠEM !

 

ZDE JE NOVÉ, 

VELMI DŮLEŽITÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ, 

 

JAK  SPOLEČNĚ SNÍŽÍME: 

MNOHO, STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍCH CEN,

ZVYŠOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ,

ZVYŠOVÁNÍ SMOGOVÝCH SITUACÍ VE MĚSTECH,

POŠKOZOVÁNÍ NAŠICH ŽIVOTŮ,

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

A OTEPLOVÁNÍ KLIMATU.

......................................

 
ALE TEĎ, AKTUÁLNĚ VÁM  ! ! !
 
 
DALŠÍ CENOVÝ ÚTOK NA VAŠE AUTA !
PODLE VŠECH VÝROBCŮ - PO "VÝSLEDCÍCH EMISÍ" -
JSOU VAŠE AUTA  "JEDOVATÁ" !
 
CHTĚJÍ VÁM JE ZAKÁZAT,  ZRUŠIT, 
A VELMI DRAZE, "VYMĚNIT" - ZA JEJICH, NOVÁ! 
 
ALE TEĎ,  VY,  MÁTE MOŽNOST,
PODPISEM PETICE,
MÍT BRZY - "OD PARLAMENTU ČR"  - 
VAŠE AUTA  -  ZASE  JAKO  -   "JEJICH NOVÁ" ! ! !
 
POMOZTE, PODPISEM PETICE -
PRO SEBE,
ABY, O PROTI V RAKOUSKU, I PARLAMENT V ČR,
TO TAKÉ DODAVATELŮM, NAŘÍDIL A ZAJISTIL ! ! !

DOTÝKÁ SE TO VÁS,
A ÚPLNĚ VŠEHO ŽIVÉHO, NA PLANETĚ ZEMĚ !
KAŽDÝ VÁŠ HLAS - JE VELMI DŮLEŽITÝ !
PROSÍME, PŘEČTĚTE AŽ DO KONCE.

....................................................

 

A DOST!

 

UŽ SE NEJMÉNĚ DVA ROKY -

V ČR A EU, NABÍZÍ MOŽNOST, 

"RYCHLE A JEDNODUŠE",

 

SNÍŽIT EMISE  - AŽ O 15% ! ! !

 

(Vaše osobní automobily,

nákladní automobily, traktory, kombajny, lokomotivy,

čluny, výletní lodi,

ale také různé motory,

traktůrky a sekačky na trávu, motorové pily ....)

 

...........................................................................................
 
Velký, záporný příklad !
 
Šokující produkce škodlivin,
jedné
 
výletní lodi,
 
ve srovnání s auty.

Oxid uhličitý               83 678 aut
Oxidy dusíku            421 153 aut
Pevné částice        1 500 000 aut
Oxid siřičitý       376 000 000 aut

ALE ŘEŠENÍ UŽ JE V ČR K DISPOZICI ....
.................................................................
 
 
 Malý, kladný příklad - není daleko.
 
 
V Rakousku, v roce 2015,
vydaným opatřením, nařídil parlament,
 
aditivaci JEN nafty. Zatím do roku 2020.
 
 
Vybrané aditivum čistí JEN vstřiky.
 
Vybraným aditivem,
 
SE SNIŽUJÍ EMISE - JEN o 2,6%.
 
 
SOUČASNĚ SE VŠEM UŽIVATELŮM, 
SNIŽUJE I SPOTŘEBA PALIVA ! ! !
ALE JEN -
U NAFTOVÝCH motorů -
A ALE - JEN o 2,6%.
 
..............................................................................

 

 
V ČR je k dispozici vyzkoušené aditivum,
které má mnohem lepší účinky.

Čistí vnitřní části motoru,
 
vstřiky, ventily, čidla,
 
katalyzátory
 
i výfukový systém,
 
včetně filtrů pevných částic !!!
 
 
 
Tím se pro VÁS,
 
šetří nebo i odstraňují, 
 
některé SERVISNÍ PRÁCE !!!
 
V cenách, ročně,
 
za stokoruny, až stovky tisíc korun !!!
 
 
 
Běžné SNÍŽENÍ SPOTŘEBY, JE V ČR  -  5-8% !!! ....
 
V Rakousku JEN 2,6%.
 
 
 
Po delším používání - 
 
v 10 po sobě jdoucích nádržích,
u osobních automobilů, 
 
a 20 po sobě jdoucích nádrží,
u nákladních automobilů (nad 3.5 tuny), 
 
 
 
JE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY až 15% !!! .... 
 
V Rakousku JEN 2,6%.
 
 
 
A tím i následně, až o 15% - snižuje emise CO2 !!!
 

CO - Oxid uhelnatý -

(jedovatý plyn) - snižuje až o 80% !!!

 

HC - uhlovodíky  - snižuje  až o 90% !!!

 

Prachové částice
 
(saze - ohrožují zdraví) -  snižuje až o 50% !!!
 
.....................................................................................

Na základě certifikátů od společnosti SGS Labs, divize paliv a maziv
a dalších nezávislých laboratoří a zkušeben,

bylo prokázáno, že:
 

po použití přípravku do nafty,
palivo vždy splňuje požadavky normy jakosti ČSN EN 590,
a proto nemůže motor poškodit.

A také:
po použití přípravku do benzinu,
palivo vždy splňuje požadavky normy EN ISO 228,
a proto nemůže motor poškodit.

..............................................................................
 
 

KAŽDÝ UŽIVATEL - BY TAK MĚL - TAKÉ SNÍŽENÉ CENY -

V ČR - ZA NAFTU, BENZÍN A LPG  -  AŽ O 15% ! ! !

 

U VŠECH MOTORŮ - NA NAFTU, BENZÍN A LPG - 

(osobní a nákladní automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, čluny, 

výletní lodi,

ale také různé motory,

traktůrky a sekačky na trávu, motorové pily ....)

 

KAŽDÝ UŽIVATEL - BY TAK MĚL - TAKÉ SNÍŽENÉ CENY -

V ČR - ZA NAFTU, BENZÍN A LPG  -  AŽ O 15% ! ! !

 
...................................................................................
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJCENNĚJŠÍ,

JE LIDSKÝ ŽIVOT A ZDRAVÍ ! ! !

Nejdůležitější a nejcennější, je lidský život a zdraví ! ! !
 
A na to, se poslední dobou, hodně zapomíná ! ! !
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ! ! !
 
 
A co když už jde,
 
zvyšujícími emisemi,
 
z dopravních prostředků o životy a o zdraví?
 
To se týká jen "těch jiných, ostatních"?

To se netýká Vás? Vašich blízkých? A Vašich dětí ? ? ? 

 

V roce 2018 -
 
BYLA OPĚT PŘEDČASNÁ ÚMRTÍ OBYVATEL,
JIŽ NAVÝŠENA,

na 400 000 Evropanů

11 000 obyvatel České republiky! ! !


TO JE, V EU, VČETNĚ ČR, PŘEDČASNÁ SMRT,

 

VÍCE JAK 1000, SPOLUOBČANŮ DENNĚ ! ! !

 

A to způsobuje, každý rok, V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ,

předčasnou smrt, až 7 milionů lidí ! ! !

 

poškozování lidských plodů!!! 

Zvýšený výskyt astmatu!!!
 
Dýchacích potíží!!!
 
A rakoviny plic!!!
 
 
To je Vás !!!
 
Vašich blízkých, Vašich dětí ! ! !
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ! ! !
 
 
 
..........................................................
 

Řešení z Rakouska ukazuje, že je možné,

s mnohem lepšími výsledky a účinky, 

"rychle a jednoduše" pomoci,

VÁM,

OBČANŮM ČR, EU A CELÉHO SVĚTA !

 

 

"INSTITUCE" - JSOU NA TATO TÉMATA - "SLEPÝ, HLUCHÝ A NĚMÝ" !

 .......................................................................................................................

 

1)POHONNÉ HMOTY -

SNÍŽENÉ PENĚŽNÍ VÝDAJE.

 

PRO VAŠE VŠECHNY SPALOVACÍ MOTORY,

V ČR,

Benzín za                      Nafta za                          LPG  za

26,59 až 29,59 Kč !  26,93 až 29,93 Kč !  12,97 až 14,27 Kč !

.................................................................................................

 

JSME PROTI:  PRŮMĚRNÝM CENÁM V ČR,

PODLE, mBenzin.cz,  z  09.01.2019, 

Aktuální průměrné ceny pohonných hmot.

Benzín                     Nafta                          LPG
31,59 Kč                 31,93 Kč                     15,27 Kč
 
...................................................................................................
 
 

2) SERVISNÍ PRÁCE - 

SNÍŽENÉ PENĚŽNÍ VÝDAJE.

 

PRO VAŠE VŠECHNY SPALOVACÍ MOTORY,

PRO ČR, EU A CELÝ SVĚT,

 

čistější vnitřní části motoru,

vstřiky, ventily, čidla, katalyzátory i výfukový systém,

včetně filtrů pevných částic !!!

 

Tím, pro VÁS.
 
ODSTRANÍME nebo,
 
SNÍŽÍME, PENĚŽNÍ VÝDAJE, 
VŠEM MAJITELŮM SPALOVACÍCH MOTORŮ !
 
KTERÉ JSOU ROČNĚ,
V CENÁCH,
ZA STOKORUNY, AŽ STOVKY TISÍC KORUN !!!
 
........................................................................
 
 

3) POŽADUJEME:

PRO ČR, EU A CELÝ SVĚT,

 

ČISTĚJŠÍ PROVOZ SPALOVACÍCH MOTORŮ. 

A TÍM, NASTARTOVÁNÍ, ČISTÉ MOBILITY.

 

• Na opravdu čistou mobilitu,

   si ale počkáme, ještě nejméně 2 generace !!!


• Skutečná realita však může být ještě delší, 

   protože se ještě budou prodávat, 

   vozidla se spalovacími motory.
• Během tohoto období,  

   budou stále provozována vozidla 

   s vyššími emisemi a vyšší energetickou náročností.
• To ale znamená, že ještě následné generace, 

   nebudou mít k dispozici, příznivější životní prostředí.


• Je proto nezbytné, přispět ke zlepšení tohoto stavu !!!

...........................................................................................

"Naše planeta není zdravá a musíme ji přestat zničit"
 varovalo nedávno ve svém prohlášení,

více než patnáct tisíc vědců,
z více než 180 zemí světa ! ! !

 
AKTUÁLNĚ K TOMU VYZÝVÁ,
i generální tajemník OSN - António Guterres ! ! !
.............................................................................
 
 Dr. Ludwig Möhring, 
WINGAS GmbH, Kassel; 
Dr.-Ing. Jens Andersen, 
VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg
 
Jestliže CO2 emise 
nezačnou být významně redukovány hned(!), 
cílové emise CO2 v roce 2040 nebudou dosaženy!

............................................................................................

 
V Rakousku, v roce 2015, 
vydaným opatřením, 
nařídil parlament dodavatelům, aditivaci JEN nafty.
Zatím do roku 2020.
Vybrané aditivum čistí JEN vstřiky.
Vybraným aditivem, SE SNIŽUJE SPOTŘEBA,
majitelům NAFTOVÝCH motorů - JEN o 2,6%.
 
V ČR je k dispozici vyzkoušené aditivum, 
které má mnohem lepší účinky.
Čistí vnitřní části motoru, 
vstřiky, ventily, čidla, 
katalyzátory, 
i výfukový systém, 
včetně filtrů pevných částic !!!
 
Tím se šetří nebo i odstraňují, 
některé SERVISNÍ PRÁCE !!!
V cenách, za stokoruny až stovky tisíc korun !!!
 
Běžné SNÍŽENÍ SPOTŘEBY, JE 5-8% !!! ....  
V Rakousku JEN 2,6%.
 
Po delším používání - v 10 po sobě jdoucích nádržích,
u osobních automobilů, a 20 po sobě jdoucích nádrží,
u nákladních automobilů (nad 3.5 tuny), 
 
JE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY až 15% !!! ....  
V Rakousku JEN 2,6%.
 
 
A tím i následně, až o 15% - snižuje emise CO2 !!!
 

CO - Oxid uhelnatý -

(jedovatý plyn) - snižuje až o 80% !!!

HC - uhlovodíky  - snižuje až o 90% !!!

Prachové částice
(saze - ohrožují zdraví) - snižuje až o 50% !!!
 
..............................................................................................
 

Na základě certifikátů od společnosti SGS Labs, divize paliv a maziv
a dalších nezávislých laboratoří a zkušeben,

bylo prokázáno, že:
 

po použití přípravku do nafty,
palivo vždy splňuje požadavky normy jakosti ČSN EN 590,
a proto nemůže motor poškodit.

A také:
po použití přípravku do benzinu,
palivo vždy splňuje požadavky normy EN ISO 228,
a proto nemůže motor poškodit.

 ........................................................................................
 
 

4) CHCEME PŘITOM, AUTOMATICKY, 

PRO ČR, EU A CELÝ SVĚT,

 

ZDRAVÝ A PŘEDČASNÝMI ÚMRTÍMI,

NEZKRACOVANÝ ŽIVOT !

 

A V TOMTO OBDOBÍ,
začínají i smogové situace ve městech ! ! !

 

JSME PROTI
DOSAVADNÍM, PŘEDČASNÝM ÚMRTÍM OBYVATEL!
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ !
 
 
V roce 2018 - BYLA OPĚT PŘEDČASNÁ ÚMRTÍ OBYVATEL, 
JIŽ NAVÝŠENA,

na 400 000 Evropanů a 11 000 obyvatel České republiky! ! !

TO JE, V EU, VČETNĚ ČR, PŘEDČASNÁ SMRT,

 

VÍCE JAK 1000, SPOLUOBČANŮ DENNĚ ! ! !

 
A kdo z Vás, nebo z Vašich nejbližších,
chtěl by tuto předčasnou smrt ? ? ? 
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ? ? ?
..............................................
 
JSME PROTI
VŠEM INSTITUCÍM, KTERÉ DOPOSUD ZABRAŇUJÍ,
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ,
 
INFORMOVAT, O "RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ" MOŽNOSTI,
ČISTĚJŠÍHO PROVOZU,
VELKÉHO MNOŽSTVÍ, SPALOVACÍCH MOTORŮ.
 
TYTO "INSTITUCE",
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ, 
SNAD VŮBEC NEJSOU PRO LIDI ! ! !
 
MOŽNÁ Z DŮVODŮ,
PŘEDNOSTI "DLOUHODOBÉ", ČISTÉ MOBILITĚ ?
A NEBO,
Z BYZNYSU DLOUHODOBÉHO,
PLNĚNÍ VLASTNÍCH KAPES ?
 

A to způsobuje, každý rok, V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ,

předčasnou smrt, až 7 milionů lidí ! ! !

A následné, finanční poškozování, bez rozdílu,

každého obyvatele, každého z nás,

našich nejbližších a našich dětí ! ! !

...........................................................................

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJCENNĚJŠÍ, 

JE LIDSKÝ ŽIVOT A ZDRAVÍ ! ! !

Nejdůležitější a nejcennější, je lidský život a zdraví ! ! !
 
A na to, se poslední dobou, hodně zapomíná ! ! !
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ! ! !
 
 
A co když už jde, zvyšujícími emisemi, o životy a o zdraví?
 
To se týká jen "těch jiných, ostatních"?

To se netýká Vás? Vašich blízkých? A Vašich dětí ? ? ? 

 

V ČR ročně, 11000 předčasných úmrtí!!!

A V EU A CELÉM SVĚTĚ,

poškozování lidských plodů!!!
 
Zvýšený výskyt astmatu!!!
 
Dýchacích potíží!!!
 
A rakoviny plic!!!
 
 
To je Vás!!!
 
Vašich blízkých, Vašich dětí ! ! !
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ! ! !
 
.............................................................
 
 
Chcete dýchat, bez poplatků, čistější vzduch, 
žít zdravěji a déle,
a ještě přitom, zdarma,  
ušetřit stokoruny až stovky tisíc peněz ročně !!! ???
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ? ? ?
 
Tak podepište PETICI, 
v klidu, na pracovišti, v kanceláři,
doma, na počítači, se všemi z rodiny, každý za sebe,
 
a přitom,
nemusíte mrznout a riskovat Vaše zdraví, a i životy,
 
jako třeba Žluté vesty, na náměstích ve Francii !
 
A DEJTE O TOM VĚDĚT DALŠÍM,
VAŠIM BLÍZKÝM A ZNÁMÝM ! ! !
 
V ČR, EU A CELÉM SVĚTĚ ! ! !

 

.................................................................................
.................................................................................
 
 
 
VÁŽENÍ,
 
AŽ POZORNĚ PŘEČTETE PETICI,
A BUDETE S NÍ SOUHLASIT,
 
PAK JE ZDE,
 
PRO ÚSPĚŠNÝ POSTUP, 
 
NÁVOD
K SOUHLASU - S TEXTEM PETICE A VAŠEHO PODPISU.
 
 
NÍŽE KLEPNĚTE MYŠÍ - NA barevný NÁZEV petice.
PETICE SE VÁM OTEVŘE V NOVÉM OKNĚ,
 
A VY MŮŽETE, V HORNÍ ČÁSTI MONITORU,
NA HORNÍ LIŠTĚ,
 
KLEPNUTÍM MYŠÍ, NA VEDLEJŠÍ EMAIL,  
VRACET SE, ZPĚT - NA TENTO POSTUP -
A ZASE I ZPĚT, NA PETICI.
    
POSTUPNĚ - VYPLŇUJTE .
 
ZAMYSLETE SE !
KAŽDÝ HLAS, JE PRO VŠECHNY LIDI, VELMI DŮLEŽITÝ !
 
Z KAŽDÉ EMAILOVÉ ADRESY - 
MŮŽE BÝT JEN JEDEN PODPIS - JEDEN HLAS.
 
PRO LIDI, KTERÝM O PETICI ŘEKNETE,
TŘEBA VE VAŠI RODINĚ, V PRÁCI,
VAŠIM BLÍZKÝM A ZNÁMÝM,
 
KTEŘÍ BUDOU CHTÍT, PODPOŘIT VŠECHNY LIDI,
PŘIDAT SVŮJ PODPIS,
A EMAILOVOU ADRESU, NEMAJÍ,
 
NENÍ PROBLÉM, RYCHLE A JEDNODUŠE, 
ZALOŽIT JIM EMAILOVOU ADRESU.
 
UDĚLEJTE DOBRÝ SKUTEK A ZALOŽTE JIM JI !
 
I KDYBY TO BYLO, TŘEBA JEN K VŮLI TÉTO PETICI. 
 
MOC VÁM ZA TO DĚKUJEME !
 
ZAMYSLETE SE !
KAŽDÝ HLAS, JE VELMI DŮLEŽITÝ !
 
A DEJTE O TOM VĚDĚT DALŠÍM,
VAŠIM BLÍZKÝM A ZNÁMÝM ! ! !
 
MOC VÁM ZA TO DĚKUJEME !
 
 
 
 
 1) V OTEVŘENÉ PETICI, KLEPNĚTE MYŠÍ,
     NA  -   Ukázat podpisový arch
     KTERÝ JE POD -  Podepsat tuto petici
 
 
2)  NA OTEVŘENÉ "ROLETCE", NA PRAVÉ STRANĚ   - VYPLŇTE ÚDAJE O VÁS.

                                                                                                                           JMÉNO                                                                                                                             PŘÍJMENÍ

                                                                                                                               STÁT                                                                                                                                             MĚSTO

                                                                                                                            NEVYPLNIT                                                                                                                                NEBO                                                                                                                                              VYPLNIT

                                                                                                                                                                                                                                                                                  PODEPISUJI,                                                                                                                                  PROTOŽE....  

 

ZAŠKRTNĚTE TŘI, MALÉ ČTVEREČKY,

PŘED TĚMITO TŘEMI TEXTY 

Zveřejnit můj podpis
Dovoluji autorovi petice předat můj podpis subjektům s rozhodovací pravomocí

3) KLEPNOUT MYŠÍ NA ČTVEREC - NEJSEM ROBOT

    A PO OZNAČENÍ, SPRÁVNÝCH OBRÁZKŮ,

    KLIKNOUT DOLE NA - OVĚŘIT.

 

    PŘI NESPRÁVNÉM OZNAČENÍ OBRÁZKŮ,

    SE ZOBRAZÍ, NOVÁ SKUPINA OBRÁZKŮ K OZNAČENÍ,

    A TO TOLIKRÁT, DOKUD NEBUDE 

    VE ČTVERCI - NEJSEM ROBOT - ZELENÝ HÁČEK!

4) PAK KLEPNOUT MYŠÍ NA - PODEPSAT.

5) ZOBRAZÍ SE ZELENÝ PRUH, POTVRZUJÍCÍ SPRÁVNÝ POSTUP PODPISU PETICE.

6) POD NADPISEM PETICE, KLEPNĚTE MYŠÍ NA - PODPISY,

     PAK UŽ BY MĚLO BÝT, V SEZNAMU, 

     ZA POŘADOVÝM ČÍSLEM, VAŠE JMÉNO.

 

DĚKUJEME, ZA VAŠE ZODPOVĚDNÉ, 

PODEPSÁNÍ TÉTO PETICE -

PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST ! ! !

................................................................................

.................................................................................

AKTUALITA:

V POLSKU, UŽ JEDNA ŽENA,
VYSOUDILA, ASI 30 TISÍC KORUN,
 
ZA DÝCHÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ,
ZNEČIŠTĚNÝM VZDUCHEM !
 
25.01.2019, VE 20:05,
NA TV BARRANDOV, NA "MOJE ZPRÁVY",
TO ŘEKL, MAJITEL, JAROMÍR SOUKUP.
 

..........................................................................................

 

 

VŠEM MAJITELŮM

SPALOVACÍCH MOTORŮ !

 

VAŠIM RYCHLÝM ŠÍŘENÍM

A VAŠIMI PODPISY, 

DOKÁŽEME SPLNIT SLIB.

 

SNÍŽÍME PENĚŽNÍ VÝDAJE, 

VŠEM MAJITELŮM SPALOVACÍCH MOTORŮ 

- osobních a nákladních automobilů, autobusů,

traktorů, kombajnů, lokomotiv,

člunů, výletních lodí,

ale i traktůrků a sekaček na trávu, řetězových pil ....

 

A PŘITOM, AUTOMATICKY, 

PRO ČR, EU A CELÝ SVĚT,

ZDRAVÝ A PŘEDČASNÝMI ÚMRTÍMI,

NEZKRACOVANÝ ŽIVOT ! ! !

 

........................................................

 

 


Radek Fries, Milan Bartoš - občané ČR, EU a CELÉHO SVĚTA    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Radek Fries, Milan Bartoš - občané ČR, EU a CELÉHO SVĚTA, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...